Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Erasmus Universiteit Rotterdam

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Erasmus Universiteit Rotterdam
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's (Nederlands en Engels) en pdf's op het domein www.eur.nl/.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De content van de sites van de faculteiten op eur.nl (apart onderzoek).
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via www.eur.nl/ met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het groene kleurvak in de linkerbovenhoek van de pdf www.eur.nl/media/2020-09-202008-besluit-wob-verzoek-erasmus-… is gecodeerd als figuur, maar is decoratief. Maak hiervan een artefact om dit probleem op te lossen.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 2: In meerdere video's op de website zijn problemen geconstateerd. De video's bevatten alleen automatisch gegenereerde ondertiteling die niet overeenkomt met wat er wordt gezegd in de video. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.eur.nl/werken-bij/lde-traineeship en op www.eur.nl/onderzoek/studio-erasmus.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: In meerdere video's op de website zijn problemen geconstateerd. In de sample zijn geen video's gevonden waar wel audiodescriptie in voorkomt, of waar een media-alternatief voor is gevonden. De volgende video's waren onderdeel van de sample:

Bevinding 4: - De video op pagina www.eur.nl/en/working (How to work on your career in times of corona) bevat geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (naam van de presentator, functie, aftiteling).

Bevinding 5: - De video op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/… bevat geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (alle intro-vragen, de stappen die de student moet ondernemen, mogelijkheden, naam van de sprekers).

Bevinding 6: - De video's op pagina www.eur.nl/werken-bij/lde-traineeship bevatten geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (de interviewvragen, aftiteling).

Bevinding 7: - Op pagina www.eur.nl/onderzoek/studio-erasmus komen meerdere video's voor waar geen audiodescriptie of media-alternatief is toegevoegd.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: In meerdere video's op de website zijn problemen geconstateerd. In de sample zijn geen video's gevonden waar wel audiodescriptie in voorkomt. De volgende video's waren onderdeel van de sample:

Bevinding 9: - De video op pagina www.eur.nl/en/working (How to work on your career in times of corona) bevat geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (naam van de presentator, functie, aftiteling).

Bevinding 10: - De video op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/… bevat geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (alle intro-vragen, de stappen die de student moet ondernemen, mogelijkheden, naam van de sprekers).

Bevinding 11: - De video's op pagina www.eur.nl/werken-bij/lde-traineeship bevatten geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er wel onder andere tekst getoond wordt in beeld (de interviewvragen, aftiteling).

Bevinding 12: - Op pagina www.eur.nl/onderzoek/studio-erasmus komen meerdere video's voor waar geen audiodescriptie of media-alternatief is toegevoegd.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 13: Op pagina www.eur.nl/bachelor/algemene-cultuurwetenschappen/brochure staan twee h2 koppen onder elkaar. Onder een kop moet verplicht content staan. Een gebruiker verwacht dat er onder een kop ofwel content staat, ofwel een kleinere kop (bijvoorbeeld h3) met daaronder content. Maak van de tweede kop een kleinere kop om dit probleem op te lossen.

Bevinding 14: Op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact zijn de koppen 'Heb je een vraag over:' en 'Heb je een vraag aan de opleiding over de toelatingseisen?' zowel een h2 als met <strong> opgemaakt. Strong en em hebben een semantische waarde, gebruik die elementen dus nooit voor puur opmaak. Moet de h2 kop er toch anders uitzien, gebruik dan bijvoorbeeld CSS om het gewenste effect te verkrijgen.

Bevinding 15: Op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact zijn de kopjes 'Openingstijden:' en 'Bezoekadres:' opgemaakt met <strong>. Screenreadergebruikers kunnen een headinglijst opvragen, om zo over de pagina's te navigeren. Koppen die geen h element hebben, maar bijvoorbeeld alleen dikgedrukt zijn of opgemaakt zijn met <strong>, worden daarin niet meegenomen. Strong en em hebben een semantische waarde, gebruik die elementen dus nooit voor puur opmaak.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/… (bijvoorbeeld Afwijkende tarieven instellingscollegegeld bachelors), en op www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/….

Bevinding 16: Op pagina www.eur.nl/en/working/international-staff-eur/how-prepare/… (na selecteren Bolivia, more than three months, yes) staat een kopje 'Expat Desk Rotterdam/The Hague' die niet is opgemaakt is als kop. Op dezelfde pagina, na het selecteren van group 2, more than 3 months, no en no, staat dezelfde tekst wel goed gecodeerd als kop.

Bevinding 17: De tabellen op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/… zijn niet (geheel) goed opgemaakt. De kopjes zijn niet opgemaakt met <th> maar met <strong>. Daarnaast is de opbouw van de tabellen niet duidelijk, aangezien de instellingen niet onder de instellingstarief kop vallen. De relatie is daarmee voor screenreadergebruikers niet meer duidelijk. Aangezien dit complexe tabellen met meerdere lagen kopjes zijn, moet daarnaast het scope attribuut gebruikt worden om de relatie tussen de cellen en kopjes aan te geven.

Bevinding 18: De gehele intro op www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/… is opgemaakt met strong. Strong en em hebben een semantische waarde, gebruik die elementen dus nooit voor puur opmaak. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om hetzelfde effect te bereiken. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina www.eur.nl/master/grootstedelijke-vraagstukken-en-beleid/….

Bevinding 19: De naam van de contactpersoon op pagina www.eur.nl/werken-bij/lde-traineeship is opgemaakt met <strong>. Gebruik in plaats daarvan bijvoorbeeld CSS om de tekst op de bovenstaande teksten te laten lijken.

Bevinding 20: Op pagina www.eur.nl/master/grootstedelijke-vraagstukken-en-beleid/… staan blokjes met informatie over een persoon met wie gechat kan worden. De tekst ‘Role description’ is niet als kop opgemaakt terwijl het wel een kop is.

Bevinding 21: De pdf op www.eur.nl/media/2020-09-202008-besluit-wob-verzoek-erasmus-… is niet (geheel) goed getagd. In de aanhef is een tabel gebruikt voor opmaak, met onder andere meerdere onzichtbare tabelheaders en lege tabelcellen. Ook de informatie in de zijlijn is opgemaakt in een tabel, met alle informatie (inclusief kopjes) in één tabelheader. Kopjes, zoals 'nadere precisering', zijn niet getagd als kop. Pagina 6 van 6 is geheel niet getagd en lijkt een gescande en later toegevoegde pagina te zijn. Daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) niet alle informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden. Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 22: Advies: Op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact is een tabel voor opmaak gebruikt. Gebruik CSS om hetzelfde effect te verkrijgen of om in HTML gebruik te maken van: role="presentation".

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: Het formulier op pagina www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven heeft geen autocomplete attributen. Deze attributen zijn nodig op velden die persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen zoals naam, e-mail en telefoonnummer.
Dit geldt voor meerdere formulieren, waaronder www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact, www.eur.nl/bachelor/algemene-cultuurwetenschappen/brochure en www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/….

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: De link 'Een andere tijd kiezen' op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/… (na het selecteren van een datum en tijd) is alleen herkenbaar als link door de (net iets andere) kleur van de tekst. Dit kan een probleem zijn voor kleurenblinden. Dit is op te lossen door in de tekst bijvoorbeeld een streep onder de hyperlink te plaatsen.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 25: Het contrast van de asterisken op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact is te laag. De contrastratio is hier 4:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 26: De tekst 'Chatbot Desiderius' op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/… heeft een te laag contrast met de achtergrond. De contrastratio is hier 3,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dat geldt ook voor de lichte tekst op de groene achtergrond (antwoorden van de gebruiker) in hetzelfde scherm en de groene tekst op de lichte achtergrond (berichten van de chatbot) in hetzelfde scherm.

Bevinding 27: Het contrast van de tekst in de video op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/… is regelmatig te laag. Op sommige momenten, bijvoorbeeld op 0:47 slechts 1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 28: Het contrast van de oranje linkteksten op pagina www.eur.nl/master/grootstedelijke-vraagstukken-en-beleid/… is te laag. De contrastratio is hier 2:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 29: Op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact als het formulier wordt ontgrendeld verschijnt een groene tekst: ‘ Unlocked : form can be submitted’. Het kleurcontrast is hier 3,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 30: Advies: Op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/… is er een tekst toegevoegd over het beeld van de video, waar ook tekst in staat. Dit maakt dat de tekst moeilijk leesbaar is voor sommige doelgroepen. Dit gebeurt ook op pagina www.eur.nl/werken-bij/lde-traineeship.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 31: Het contrast van de 'send message' (pijl-icoon) button in de chatbot op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/… is te laag. De contrastratio tussen de knop en de achtergrond is 1,2:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 32: De uitklapmenu's in de navigatiebalk openen direct wanneer een gebruiker er met de muis overheen hovert. Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, moet de aanwijzer over de aanvullende content kunnen worden bewogen zonder dat deze verdwijnt, de aanvullende content zichtbaar blijven totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is én er moet een mechanisme beschikbaar zijn waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen. Dat laatste is niet het geval en daarmee zijn de uitklapmenu's niet toegankelijk.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 33: Het formulier op www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact is niet toegankelijk omdat het mechanisme om het formulier te 'unlocken' voor verzenden niet toetsenbordtoegankelijk is.

Bevinding 34: De datum- en tijdkiezer op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/… is niet toetsenbordtoegankelijk.

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: De Youtube-video op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/… bevat sneltoetsen. Video's moeten een extra stuk code hebben die de standaard sneltoetsen van de videospeler uitschakelen. In Youtube kan je de sneltoetsen uitschakelen door in de URL van de ingebedde video de volgende parameter toe te voegen: disablekb=1 . Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.eur.nl/onderzoek/studio-erasmus.

2.2 Genoeg tijd

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 36: Opmerking: In Unibuddy komen wel toegankelijkheidsproblemen voor waar dit probleem speelt.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 37: Op pagina www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven slaat de 'direct naar inhoud' link de kop en subtitel over. Dat is geen herhalende content en moet binnen het main-element vallen.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: De PDF www.eur.nl/media/2020-09-202008-besluit-wob-verzoek-erasmus-… heeft geen titel, alleen een bestandsnaam. Voeg een beschrijvende titel toe en kies voor 'Weergave bij openen' voor de titel in plaats van de bestandsnaam.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 39: Op pagina www.eur.nl/zoeken krijgen de filteropties pas focus nádat alle zoekresultaten zijn doorlopen. Bezoekers verwachten dat filteropties bovenaan de pagina staan.
Dat geldt voor meerdere pagina's, waaronder pagina www.eur.nl/evenementen/overzicht en www.eur.nl/nieuws/overzicht.
Wanneer bezoekers inzoomen (vanaf 200%) verschuift de filteroptie wél naar boven.

Bevinding 40: Wanneer bezoekers op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact de chatfunctie openen (die ook pas met het toetsenbord bereikt kan worden na het doorlopen van alle links in de footer), verspringt de focus weer helemaal naar boven in plaats van naar het zojuist geopende scherm.

Bevinding 41: Wanneer bezoekers op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact de chatfunctie willen openen, krijgen eerst de links in die functie focus (maar die zijn dan nog niet zichtbaar, zie SC 2.4.7) in plaats van de knop om het scherm te openen zelf.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 42: Advies: op pagina www.eur.nl/en/working staat de linktekst 'here'. Uit de context (de zin) kan het linkdoel worden bepaald, maar voor screenreadergebruikers die een linklijst opvragen kan het linkdoel onduidelijk zijn.

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 43: De naam van de knop om de chatbot te openen op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/… is 'Open widget'. Screenreadergebruikers kunnen de afbeelding met het tekstwolkje niet zien en weten niet welke widget zij openen.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 44: Wanneer de combobox 'Verwacht startjaar' op www.eur.nl/bachelor/algemene-cultuurwetenschappen/brochure focus heeft, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die het scherm wel kunnen zien, maar ook een toetsenbord gebruiken, altijd kunnen zien waar de focus zich op dat moment bevindt.

Bevinding 45: Wanneer bezoekers op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact met het toetsenbord navigeren en naar de chatfunctie willen navigeren, krijgen twee onzichtbare links focus (chat with student en chat with staff). Wanneer het scherm wel geopend is, is het ook niet zichtbaar wanneer die twee opties focus hebben. Ook de (grote, onderste) button om het scherm weer klein te maken/te sluiten krijgt geen zichtbare focus.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 46: De toegankelijke namen van de antwoordbuttons in de chatbot op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/… zijn allemaal 'quick reply'. Screenreadergebruikers krijgen niet de daadwerkelijke tekst in de buttons voorgelezen.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 47: De subtitel van de homepage is Making Minds Matter. Hier moet een taalwissel voor worden aangegeven.

Bevinding 48: Op pagina www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven staan de formuliervelden zowel in het Nederlands als in het Engels beschreven. Voor de Engelse beschrijvingen moet een taalwissel worden aangegeven.
Overigens is de pagina in beide talen beschikbaar, dus kan er ook gekozen worden om de velden alleen in de taal van de pagina te beschrijven.

Bevinding 49: Op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/… moet voor de naam van de afspraak 'Appointment Student Counsellor – Studying with funct. Impairment' een taalwissel worden aangegeven.

Bevinding 50: Op pagina www.eur.nl/master/grootstedelijke-vraagstukken-en-beleid/… zijn de kopjes in de chatschermen in het Engels, en moeten een taalwisseling krijgen.

Bevinding 51: Voor de Engelstalige unibuddy sites geldt dat er een taalwissel moet worden aangegeven voor de Nederlandse introductieteksten van de personen waarmee je kan chatten.

Bevinding 52: Op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/… bevat de chatbot ook Engelstalige onderdelen, zoals 'send me a message' , 'close widget' en de 'quick reply' naam die aan screenreaders wordt voorgelezen in plaats van de antwoordmogelijkheden die ziende gebruikers wel zien.

Bevinding 53: Op pagina www.eur.nl/master/grootstedelijke-vraagstukken-en-beleid/… zijn de linkteksten in de chatschermen en de buttons ('Chat with Guusje') in het Engels.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 54: Op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/… verschijnt bovenaan het formulier een algemene foutmelding wanneer er fouten zijn gemaakt bij het invullen, namelijk 'Je gegevens konden niet worden opgeslagen'. Deze melding voldoet niet. Een goede foutidentificatie identificeert welke fout er is gemaakt en wáár die fout is gemaakt (bijvoorbeeld: Het veld [naam veld] is niet ingevuld). In ditzelfde formulier krijgt het veld e-mailadres de melding 'Je dient een geldig e-mailadres in te voeren'. Dit is een instructie, geen foutidentificatie.

Bevinding 55: Het veld Cursusbedrag op pagina www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven is een verplicht veld, maar omdat er vooraf een € ingevuld staat, krijgt het formulierveld geen foutmelding wanneer de gebruiker hier zelf niets invult.

Bevinding 56: Voor formulier www.eur.nl/bachelor/algemene-cultuurwetenschappen/brochure geldt dat de captcha foutmelding ('Uw CAPTCHA-antwoord was niet juist') wel voldoende foutidentificatie is, maar de meldingen voor de andere velden ('Er zijn fouten gevonden' en 'Vul je e-mailadres in' of 'Het e-mailadres is ongeldig') zijn niet voldoende. Een goede foutidentificatie identificeert welke fout er is gemaakt en wáár die fout is gemaakt (bijvoorbeeld: Het veld [naam veld] is niet ingevuld).

Bevinding 57: Op de webpagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact als het formulier wordt verstuurd zonder de verplichte velden in te vullen, treden er twee problemen op: de foutmeldingen voldoen niet omdat ze instructies zijn en geen foutmeldingen en de manier waarom de foutmeldingen veld per veld worden getoond is niet toegankelijk.
Zo staan er vier verplichte velden in het formulier. Bij het versturen van het formulier met alle velden leeg, verschijnt er een foutmelding dat het eerste veld (‘e-mail’) verplicht is. Dit is geen foutmelding maar een instructie. Vervolgens als dit veld wordt ingevuld en het formulier met de andere drie lege verlichten velden wordt verstuurd, krijgt de gebruiker een foutmelding bij ‘Voornaam’: ‘Dit veld is verplicht’. Wederom een instructie en geen foutmelding. Deze manier van foutmeldingen veld per veld na het versturen van het formulier is lastig voor mensen met cognitieve maar vooral motorische beperkingen. In combinatie met een te laag contrast van de sterretjes die de verplichte velden aangeven is dit formulier niet toegankelijk voor vele groepen gebruikers. Voor het kleurcontrast zie 1.4.11.

Bevinding 58: Op pagina www.eur.nl/en/working/international-staff-eur/how-prepare/… wordt op basis van de invoer in de combobox automatisch een checkbox geselecteerd. Er staat geen label boven deze checkboxes, waardoor het niet duidelijk is wát er precies geselecteerd wordt.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 59: Advies: Voor invoervelden zoals telefoonnummer op pagina www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven is elke invoer momenteel voldoende. Een verplichte invoer van cijfers met daarbij een foutsuggestie over het verwachte format is duidelijker voor bezoekers en voorkomt foutief ingevulde formulieren.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 60: Het formulier op www.eur.nl/werken-bij/trainingen-eur/inschrijven bevat geen foutpreventie. Door het verzenden van dit formulier gaat de inzender een betalingsplicht aan. Formulieren voor wettelijke verplichtingen, financiële transacties, het aanpassen van persoonsgegevens in een database of het doorgeven van testuitslagen moeten gecontroleerd, aangepast en bevestigd kunnen worden door de gebruikers vóórdat het formulier verzonden wordt.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 61: Op de tabelrijen en tabelcellen op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/… zijn (meerdere keren) foutief de attributen lang en xml:lang="" toegevoegd.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 62: Het is voor ziende gebruikers duidelijk welke taal momenteel geselecteerd is (Nederlands of Engels), aangezien de button met de huidige taal in groen onderstreept is. Voor hulpsoftware is deze informatie over de status van het element niet beschikbaar, want de knop heeft het aria-hidden=true attribuut en is dus in zijn geheel onzichtbaar voor screenreaders. Zorg ervoor dat alle informatie die voor ziende gebruikers beschikbaar is, ook beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware.

Bevinding 63: Het is voor ziende gebruikers zichtbaar bij welk hoofdonderwerp de huidige pagina hoort, omdat dat hoofdonderwerp groen onderstreept is in de navigatiebalk. Deze informatie wordt niet aan screenreaders doorgegeven. Gebruik aria-current of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Bevinding 64: De knop om het zoekveld te sluiten (in de navigatiebalk op iedere pagina) heeft geen toegankelijke naam en heeft foutief het attribuut aria-expanded=false, waardoor screenreadergebruikers bij deze knop te horen krijgen 'Knop, samengevouwen'.

Bevinding 65: Op pagina www.eur.nl/bachelor/algemene-cultuurwetenschappen/brochure kunnen bezoekers via de checkbox 'vergelijken' een andere studie selecteren om mee te vergelijken. Er verschijnt dan linksonder in beeld een pop-up. Met de knop 'Vergelijk 1 opleiding' kunnen gebruikers de pop-up inklappen en uitklappen. Screenreadergebruikers weten niet of de knop is ingeklapt of uitgeklapt. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact.

Bevinding 66: De slider om het formulier te ontgrendelen op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact heeft geen toegankelijke naam, rol en waarde.

Bevinding 67: De knop om de pop-up 'Alles gevonden wat je zocht?'/'Chat met ons' op pagina www.eur.nl/bachelor/bestuurskunde/contact te sluiten heeft geen toegankelijke naam.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 68: Op pagina www.eur.nl/zoeken kunnen bezoekers resultaten filteren. Er verschijnt een loading spinner en de resultaten worden ververst. Daar krijgen screenreadergebruikers geen melding van. Dat geldt voor meerdere pagina's, waaronder voor pagina www.eur.nl/evenementen/overzicht en voor www.eur.nl/nieuws/overzicht.

Bevinding 69: Op pagina www.eur.nl/zoeken kunnen bezoekers resultaten filteren. Er verschijnt een loading spinner en de resultaten worden ververst. Daar krijgen screenreadergebruikers geen melding van. Dat geldt voor meerdere pagina's, waaronder voor pagina www.eur.nl/evenementen/overzicht en voor www.eur.nl/nieuws/overzicht een loading spinner te zien. Daar krijgen screenreadergebruikers geen melding van.

Bevinding 70: Screenreadergebruikers krijgen niet automatisch de antwoorden van de chatbot op pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/inschrijving/… voorgelezen. Gebruik bijv. ARIA om dit probleem op te lossen.

Bevinding 71: Op onder andere pagina www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/begeleiding-advies/… krijgen screenreadergebruikers geen melding wanneer het formulier na verzenden een foutmelding geeft, terwijl het scherm niet ververst en de focus niet automatisch naar de foutmelding verschuift.

****** Tot.: 71 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2021-10-20 06:17:17 v2.3-010