Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Faculteit Militaire Wetenschappen

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Faculteit Militaire Wetenschappen
Scope van de website Her controle van:
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 12

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op pagina faculteitmilitairewetenschappen.nl/cms/view/55765f4a-1171-… staat een afbeelding zonder alt-attribuut. Een afbeelding moet altijd een alt-attribuut krijgen. Als de afbeelding als informatief wordt gezien, heeft deze ook een alternatieve tekst nodig. Als de afbeelding als decoratief wordt gezien, heeft deze een leeg alt-attribuut (alt="") nodig, zodat hulpsoftware weet dat de afbeelding genegeerd kan worden.
Het zelfde komt vaker voor, bijv. de afbeelding op de pagina faculteitmilitairewetenschappen.nl/cms/view/7d3fa71d-9265-….

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 2: Op faculteitmilitairewetenschappen.nl/ staat een video "Military research centers". In de video komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: Op pagina faculteitmilitairewetenschappen.nl/ staat een video "Military research centers". In de video komt op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld direct aan het begin het logo, de naam/functie van de spreker en rond 00:16 de drie academies. Er ontbreekt een voice-over die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: Op pagina faculteitmilitairewetenschappen.nl/ staat een video "Military research centers". In de video komt op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld direct aan het begin het logo, de naam/functie van de spreker en rond 00:16 de drie academies. Er ontbreekt een voice-over die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er word getoond in de video. Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Op de pagina faculteitmilitairewetenschappen.nl/news/view/b8f13231-979f-… zijn meerdere koppen opgemaakt met het strong element, bijvoorbeeld "Effectieve helikopter operaties". Het probleem is dat strong is bedoeld zijn om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor een hele zinnen. Gebruik css om de kop bold te maken.

Bevinding 6: PDF In het bestand "Vooropleidingsbeleid Ba opleidingen FMW versie oktober 2019.pdf" klopt de codering niet. De titel 'Inleiding' is gecodeerd als paragraaf, dat zou een H1 moeten zijn. terwijl de eerste tekst paragraaf gecodeerd is als H1. Hulpsoftware maakt gebruik van de koppenstructuur van een document om snel door de inhoud te kunnen navigeren. Zorg voor een goed gestructureerde code.

Bevinding 7: PDF In het bestand "Als alleen reguliere hulp niet lijkt te helpen" is het grootste deel van de tekst niet gecodeerd. Schermlezers zullen dit document niet goed voorlezen. Zorg voor een goed gestructureerde code.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Bij de PDF "Als alleen reguliere hulp niet lijkt te helpen" is het niet mogelijk om de tekst opnieuw te plaatsen. Slechtzienden kunnen daardoor niet de tekst vergroten zonder horizontaal te hoeven scrollen.

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: De paginatitel van pagina faculteitmilitairewetenschappen.nl/ luidt 'Faculteit Militaire Wetenchappen'. Hierin mist het linkdoel van de pagina, bijvoorbeeld 'Home'.

Bevinding 10: De titel van het PDF bestand over de Vooropleidingseisen wetenschappelijke bacheloropleidingen FMW/NLDA, "NEDERLANDSE DEFENSIE ACADEMIE" beschrijft de inhoud niet.
Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond. Hetzelfde probleem komt bij meer PDF documenten voor.
Bij de PDF "Als alleen reguliere hulp niet lijkt te helpen" ontbreekt de titel in het geheel.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: De pagina faculteitmilitairewetenschappen.nl/cms/view/057bdb7f-f3d3-… is volledig geschreven in het Engels, de taalaanduiding van de hele pagina is Nederlands. Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML. Hetzelfde geldt voor meer pagina's bijvoorbeeld faculteitmilitairewetenschappen.nl/cms/view/be190201-bd05-….

Bevinding 12: De taal is niet ingesteld in het PDF document "Als alleen reguliere hulp niet lijkt te helpen". Schermlezers zullen voorlezen alsof de tekst in het Engels is geschreven.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:16:58 v2.3-011