Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website FSV Portaal

De website FSV Portaal voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Yulia, Swink
Datum
5 september 2022
Opdrachtgever
Stichting Pleio
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op fsvportaal.nl
  • Alle PDF's op fsvportaal.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via fsvportaal.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 04:48:40 v2.4-011