Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Emmen


Onderzoeker
Renate, Swink; Kaylee, Swink
Datum
8 juli 2022
Opdrachtgever
Gemeente Emmen

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Website Gemeente Emmen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 12 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website gemeente.emmen.nl is onderzocht tussen 7 en 8 juli 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De content voldoet nog niet aan alle onderzochte succescriteria. Dit rapport vormt de basis om verder te werken aan toegankelijkheid. Voor dit deelonderzoek is alleen de content gecontroleerd. Dit rapport en het technische onderzoek voor de website gemeente.emmen.nl bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de twee rapporten gezamenlijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

De content op de website gemeente.emmen.nl is al grotendeels toegankelijk. Zo hebben video's een manier om sneltoetsen uit te schakelen en zijn er geen afbeeldingen van tekst of kleurafhankelijke informatie gevonden. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Website Gemeente Emmen
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
 • De huisstijl en content op gemeente.emmen.nl.
 • De PDF's van gemeente.emmen.nl (op domein api.sduconnect.nl).
 • De huisstijl en content van de formulieren op dloket.emmen.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
 • De huisstijl en content van content achter een DigiD inlog.
 • De techniek van gemeente.emmen.nl en dloket.emmen.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
 • Het domein Edienstburgerzaken.emmen.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
 • Het domein Afspraken.emmen.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Alle externe systemen en websites waar via gemeente.emmen.nl en dloket.emmen.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 14 6 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 38 12 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina gemeente.emmen.nl/vragen-en-reactieformulier staat een i-icoon in de h1 van de pagina. Dit icoon is een svg en wordt nu niet door alle browsers en hulpsoftware genegeerd. Dit icoon is decoratief en heeft daarom geen alternatieve tekst nodig. Het advies is om decoratieve SVG's te verbergen met aria-hidden=true (zoals ook met het ?-icoon op dezelfde pagina is gedaan). Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina's gemeente.emmen.nl/melding-over-uw-buurt,
gemeente.emmen.nl/erfgoedkaart en gemeente.emmen.nl/toegankelijkheid.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In het formulier Startformulier Melding openbare ruimte wordt aangegeven dat formuliervelden met een * (sterretje) verplichte velden zijn. Een * (sterretje) is een speciaal teken dat niet door alle browser en hulpsoftware combinaties wordt voorgelezen. Er moet daarom ook een tekstueel alternatief zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een 'required' attribuut.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina gemeente.emmen.nl/melding-over-uw-buurt staat een link naar een externe pagina (naar Liteweb). Het icoon geeft universeel aan ziende gebruikers aan dat de link naar een externe pagina verwijst maar deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Voeg een alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld met screenreader-only tekst, om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina's gemeente.emmen.nl/toegankelijkheid, gemeente.emmen.nl/openingstijden-aquarena en gemeente.emmen.nl/erfgoedkaart.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina gemeente.emmen.nl/erfgoedkaart komt een video voor. De video bevat audiodescriptie, maar niet alle belangrijke informatie is daarin meegenomen. Zo is om 0:30 de naam en de organisatie van de spreker zichtbaar in beeld. In de audiodescriptie is alleen de naam van de spreker opgenomen. In de context van de video is de organisatie van de spreker belangrijke informatie. Verderop wordt juist alleen benoemd dat het om een 'bewoonster' gaat, waarbij haar naam ook in beeld komt. Voor deze informatie moet een audiodescriptie of media-alternatief, zoals een transcript, aanwezig zijn. Voeg deze informatie toe aan de audiodescriptie om ook te voldoen aan succescriterium 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina gemeente.emmen.nl/erfgoedkaart komt een video voor. De video bevat audiodescriptie, maar niet alle belangrijke informatie is daarin meegenomen. Zo is om 0:30 de naam en de organisatie van de spreker zichtbaar in beeld. In de audiodescriptie is alleen de naam van de spreker opgenomen. In de context van de video is de organisatie van de spreker belangrijke informatie. Verderop wordt juist alleen benoemd dat het om een 'bewoonster' gaat, waarbij haar naam ook in beeld komt. Voeg deze informatie toe aan de audiodescriptie.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De introductietekst op pagina gemeente.emmen.nl/schetsontwerp-bargerveen-buffer-zuid-klaar is geheel opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft aan hulpsoftware en zoekmachines aan dat een woord of een korte zin extra nadruk of belang heeft. Het mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijkbaar visueel effect te creëren zonder de semantische waarde van het strong-element. Een vergelijkbaar probleem komt voor op pagina gemeente.emmen.nl/tegemoetkoming-kosten-kinderopvang waar 'Gemeente Emmen' is opgemaakt met het strong-element.

De tekst 'Waar moet u op letten bij het invullen?' op pagina Startformulier Melding openbare ruimte is opgemaakt met het strong-element. Deze tekst dient als koptekst voor de onderliggende tekst. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een elementenlijst of sneltoets door de koppen op een pagina navigeren. Teksten die alleen visueel een kop zijn, maar niet als zodanig opgemaakt zijn, zijn niet op die manier bereikbaar. Verwijder het strong-element en maak de tekst op als kop (bijvoorbeeld met het h2-element) om dit probleem op te lossen.

In de tabel op pagina 3 (Type melding) van formulier Startformulier Melding openbare ruimte komt een tabel voor met een lege tabelkop. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Verwijder lege tabelkoppen of voeg tekst toe.

De PDF op pagina api.sduconnect.nl/media/… is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In het formulier Startformulier Melding openbare ruimte, op pagina 'Uw gegevens', kunnen bezoekers onder 'Ik wil aangesproken worden als: *' de radiobutton 'anders, namelijk' aanvinken. Dan verschijnt daaronder een invoerveld. Dit invoerveld heeft geen label. Bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware weten daardoor niet waar dit invoerveld voor dient.

Advies: In de footer staan de koppen 'Contact met de gemeente', 'Contact met de zwembaden' en 'Openingstijden gemeentehuis'. 'Openingstijden gemeentehuis' is opgemaakt als h3-kop en valt visueel onder de h2-kop 'Contact met de gemeente' maar staat in de code onder de h2-kop 'Contact met de zwembaden'. Dit is niet logisch. Plaats de kop en de informatie onder de h2-kop en informatie 'Contact met de gemeente' om dit probleem op te lossen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage staat onder 'Laatste nieuws' een contentblok met de tekst 'Idee voor Mijn buurt 2022 van start'. De contrastratio tussen de witte tekst en de achtergrondafbeelding is niet overal hoog genoeg. Op sommige plekken is de contrastratio slechts 2,6:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn voor kleine tekst en 3:1 voor grote tekst.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de knop 'Bekijk de video' (wanneer bezoekers de terms and conditions en privacy policy van YouTube nog niet hebben aanvaard) op pagina gemeente.emmen.nl/erfgoedkaart focus heeft, is dat alleen zichtbaar door een gekleurde ring in het midden van de knop. De contrastratio tussen de roze achtergrond en de lichtere roze ring in het midden is 1,6:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Deze bevinding heeft betrekking op de PDF op pagina api.sduconnect.nl/media/…":

 • De contrastratio tussen de lichtblauwe invoervelden (HEX #CCD7FF) en de witte achtergrond is 1,4:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De focusrand in de browser Firefox is blauw, in plaats van zwart in de browser Chrome. Hierdoor is de focusrand op meerdere plekken op de website minder of niet goed zichtbaar, bijvoorbeeld om de blauwe blokken op de homepage.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF op pagina api.sduconnect.nl/media/… heeft geen titel. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina gemeente.emmen.nl/zoekresultaten staat onderaan de pagina paginering, met als linkteksten onder andere 'Volgende' en 'Laatste'. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of elementenlijst door de links op de pagina navigeren. Teksten als 'Volgende' zijn niet beschrijvend genoeg. Voeg, eventueel met screenreader-only tekst, bijvoorbeeld het woord 'pagina' toe aan de linktekst om ze te verduidelijken. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina gemeente.emmen.nl/nieuws.

Op pagina gemeente.emmen.nl/toegankelijkheid komt meerdere keren de linktekst 'Toegankelijkheidsverklaring' voor. Links met een identieke linktekst moeten naar dezelfde pagina verwijzen. Voeg bijvoorbeeld met screenreader-only tekst de naam van de website toe aan de linktekst om dit probleem op te lossen.

Advies: Op pagina gemeente.emmen.nl/melding-over-uw-buurt staat de linktekst 'online doorgeven'. Uit de context van de zin is duidelijk dat het gaat om het doorgeven van gebrekige straatverplichting via Liteweb, maar de linktekst zelf is weinig beschrijvend. Overweeg om de linktekst duidelijker te maken.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Wanneer de knop 'Bekijk de video' (wanneer bezoekers de terms and conditions en privacy policy van YouTube nog niet hebben aanvaard) op pagina gemeente.emmen.nl/erfgoedkaart focus heeft, is dat alleen zichtbaar door een gekleurde ring in het midden van de knop. In de WCAG 2.2 worden te eisen voor focuszichtbaarheid strenger. Lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-minimum.html.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op onder andere de homepage wordt gebruik gemaakt van een Readspeaker widget. De visuele naam van de knop om tekst voor te lezen is 'Lees voor'. Op deze knop is een aria-label gebruikt met als label 'Readspeaker webreader: Luister met webreader'. De tekst 'Lees voor' komt niet voor in dit label. Hierdoor is deze knop niet of moeilijk bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers een pagina in het Engels bezoeken, zoals pagina gemeente.emmen.nl/en/contact-and-opening-hours, is de navigatie en de informatie in de header en footer nog steeds Nederlandstalig. Zorg voor een taalwissel voor de Nederlandstalige tekst.

Advies: De taalaanduidingen in de header van de pagina (iedere Nederlandse pagina) zijn niet begrijpelijk voor de mensen voor wie de taalaanduidingen bedoeld zijn. Wijzig de taalaanduidingen naar 'English', 'Nederlands', en 'Deutsch'.

Advies: Voor alle paragrafen op pagina gemeente.emmen.nl/en/contact-and-opening-hours is een lang-attribuut aangegeven. Dit is niet nodig, omdat de hoofdtaal van de pagina al correct is ingesteld.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In het formulier Startformulier Melding openbare ruimte, op pagina 'Uw gegevens', kunnen bezoekers onder 'Ik wil aangesproken worden als: *' de radiobutton 'anders, namelijk' aanvinken. Dan verschijnt daaronder een invoerveld. Wanneer bezoekers dit veld niet invullen verschijnt de melding 'Onderstaande keuze is niet gemaakt'. Dit omschrijft de gemaakte fout niet (dat het invoerveld niet is ingevuld). Een goede foutidentificatie omschrijft welke fout en waar de fout gemaakt is.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Meerdere knoppen in de Readspeaker widget, die onder andere op de homepage wordt gebruikt, hebben geen toegankelijke naam. Bijvoorbeeld de knop om te stoppen met voorlezen, terug of vooruit te spoelen en het geluid aan te passen. Hierdoor weten bezoekers niet waar deze knoppen voor dienen en zijn ze daarnaast niet bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Het is voor ziende bezoekers duidelijk welke van de drie talen momenteel geselecteerd is, omdat de tekst wit kleurt en een blauwe achtergrond krijgt. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Zorg ervoor dat de status ook beschikbaar is voor bijvoorbeeld voorleessoftware, door aria-current of een vergelijkbare techniek te gebruiken.

Advies:
Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina gemeente.emmen.nl/openingstijden-aquarena wordt gebruik gemaakt van de details en summary elementen om een uitklapbaar blok content op te maken. De status, ingeklapt of uitgeklapt, wordt niet door alle browser en hulpsoftware combinaties voorgelezen. Het advies is om tot die tijd een button met het aria-expanded attribuut te gebruiken.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/gemeente.emmen.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 13:55:02 v2.4-011