Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Leiden

De website Gemeente Leiden voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Yannick, Swink; Yulia, Swink
Datum
5 juli 2022
Opdrachtgever
Gemeente Leiden
Scope van de website Binnen de scope vallen:
  • Alle pagina's op gemeente.leiden.nl
  • Het proces op melding.leiden.nl/leiden/melding.php (deel van proces)
Buiten de scope vallen:
  • De chatfunctionaliteit op gemeente.leiden.nl (op verzoek van de klant)
  • De overige subdomeinen (op verzoek van de klant)
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 05:27:42 v2.4-011