Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Leiden

De website Website Gemeente Leiden voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 25 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
20 mei 2021
Opdrachtgever
Gemeente Leiden
Scope van de website Alle pagina's op gemeente.leiden.nl/
De volgende formulieren:
Stadskaart Leiden: kaart.leiden.nl/ (op verzoek vd klant)
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2021-10-20 06:42:03 v2.4-010