Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid Easycruit Gemeente Zwolle


Onderzoeker
Kaylee, Swink
Datum
2 december 2021
Opdrachtgever
Gemeente Zwolle

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Easycruit Gemeente Zwolle voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 13 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

Het sollicitatieproces van Easycruit voor de Gemeente Zwolle is onderzocht tussen 12 november 2021 tot en met 25 november 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijk formulier te komen.

Op de pagina van het proces is te zien dat er stappen zijn ondernomen om een toegankelijk formulier te creëren. Alle invoervelden hebben een toegankelijke naam en zijn correct gelabeld in de code. Toch zijn er wel een aantal fouten gevonden die invloed hebben op de toegankelijkheid van dit formulier. De meest opvallende fouten die zijn gevonden tijdens het onderzoek zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Easycruit Gemeente Zwolle
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Het proces van Easycruit voor het solliciteren op vacatures van de Gemeente Zwolle.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 14 6 0
2 Bedienbaar 16 1 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 37 13 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij de verplichte velden in het formulier bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' staat een sterretje (asterisk). Hulpsoftware leest dit niet altijd voor. Daarnaast worden er geen instructies geleverd over wat de asterisk betekent, waardoor onder andere bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet weten dat dit verplichte velden zijn. Zorg voor een alternatieve tekst, of maak op een andere manier duidelijk welke velden verplicht zijn. Dit probleem doet zich op meerdere pagina's voor.

Op pagina 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' staan twee iconen, van Dropbox en van Google Drive. Deze iconen hebben geen alternatieve tekst en daardoor ook geen toegankelijke naam (succescriterium 4.1.2). Het title-attribuut geldt niet als alternatieve tekst, omdat dit niet door alle hulpsoftware wordt ondersteund.

Advies:
Bij 'Stap 1: Privacybeleid' staan boven aan de pagina twee afbeeldingen die niet worden geladen. Van deze afbeeldingen kan daarom niet worden beoordeeld of zij een goede alternatieve tekst hebben. Beide afbeeldingen hebben de alternatieve tekst 'zwolle'. Houd er rekening mee dat screenreaders deze alternatieve teksten voorlezen.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' staat een groep keuzerondjes met het label 'Ik wil graag een kopie van mijn sollicitatie ontvangen via e-mail:'. Deze keuzerondjes zijn nu niet gegroepeerd. Gebruik een fieldset en legend combinatie of een andere vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Bij 'Stap 3: Diversen' staat een groep keuzerondjes met het label 'Hoe ben je geattendeerd op deze vacature? *'. Deze keuzerondjes zijn nu niet gegroepeerd. Gebruik een fieldset en legend combinatie of een andere vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Bij onder andere 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' en 'Stap 5: Controleer sollicitatie' staan knoppen met een vraagteken als label op de pagina. Deze knoppen werken niet wanneer gebruikers erop klikken of de knoppen activeren met het toetsenbord, er gebeurt namelijk niks. Gebruikers die het scherm niet (goed) kunnen zien weten niet dat deze knoppen niet werken, wat voor verwarring kan zorgen wanneer zij deze knoppen activeren. Zorg er daarom voor dat de knoppen niet worden voorgelezen door screenreaders of verwijder de knoppen van de pagina. Dit geldt ook voor de knoppen 'Uploaden' bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens'.

Bij 'Stap 5: Controleer sollicitatie' is de tekst 'Deze pagina geeft ... sollicitatieproces te voltooien.' opgemaakt in een h4-element. Hierdoor is deze tekst een kop voor de onderstaande content op de pagina en wordt de tekst meegenomen in een koppenlijst. Dit kan verwarrend zijn voor mensen die gebruik maken van screenreader. Zorg ervoor dat kop-elementen alleen gebruikt worden om koppen op te maken.

Advies: Op pagina 'Stap 1: Privacybeleid' wordt een tabel gebruikt voor de opmaak van de content. De tekst 'Je reageert op de vacature "Medewerker Klantcontact (KCC)"' staat bijvoorbeeld in een td-element. Het is niet aanbevolen om een tabel te gebruiken voor de opmaak van een pagina. Screenreaders zullen deze pagina mogelijk voorlezen alsof er meerdere (lege) tabellen op staan. Dit kan erg verwarrend zijn voor gebruikers van screenreaders. Gebruik CSS, role='presentation' op het tabel-element of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen. Dit probleem doet zich op meerdere pagina's voor.

Advies: Bij 'Stap 1: Privacybeleid' is in de hoofdtekst op de pagina gebruik gemaakt van het br-element om witruimte te creëren tussen de alinea's. Voor screenreadergebruikers kan het vervelend zijn wanneer dit element wordt gebruikt voor de opmaak van een pagina. Sommige screenreaders lezen dit element voor als 'leeg' of kondigen het element aan, wat aandacht kan wegnemen van de teksten die worden voorgelezen. Gebruik daarom meerdere paragrafen, CSS of <p> </p> om witruimte te creëren op een pagina.

Het is voor ziende bezoekers duidelijk bij welke stap de bezoeker momenteel is, omdat die stap er anders uit ziet. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien, bijvoorbeeld voor screenreadergebruikers. Voeg deze informatie toe, bijvoorbeeld met screenreader-only tekst.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' is bij verschillende invoervelden gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut. Toch zijn er twee velden waar het autocomplete-attribuut de waarde 'off' heeft gekregen, het gaat hier om de velden 'Telefoon' en 'Mobiele telefoon'. Voor velden waarbij de input een telefoonnummer moet zijn is ook een waarde die moet worden ingevuld bij het autocomplete-attribuut. Deze kunnen gevonden worden in het overzicht op www.w3.org/TR/WCAG21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij 'Stap 1: Privacybeleid' is het contrast van de tekst 'Alle velden met * moeten gevuld worden' (#333333) op de groene achtergrond (#539433) te laag. De contrastverhouding is hier 3,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bij 'Stap 1: Privacybeleid' is het contrast van de witte tekst 'Je reageert op de vacature "Medewerker Klantcontact (KCC)"' op de groene achtergrond (#539433) is te laag. De contrastverhouding is hier 3,7:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' is het mogelijk om een bestand te uploaden. Wanneer een bestand is geüpload is de bestandsnaam te zien op de plek waar eerste de 'Bestand kiezen' knop stond. De kleur van de bestandsnaam (#84B819) heeft een te laag contrast op de achtergrond (#F7F7F7). De contrastverhouding is hier 2,2:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bij 'Stap 5: Controleer Sollicitatie' staat een groene tekst (#539433) 'Deze pagina geeft...' op een witte achtergrond. Deze kleurencombinatie heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 3,7:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bij 'Stap 5: Controleer Sollicitatie' is het contrast van de groene koppen (#539433) op de witte achtergrond (#f7f7f7) te laag. De contrastverhouding is hier 3,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de rode asterisken (HEX #FF0000) op de groene achtergrond (HEX #539433) onderaan iedere pagina is te laag. De contrastratio is hier 1,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de tekst 'Cookie settings' in de cookiemelding onderaan de pagina is te laag als de tekst focus heeft. De contrastratio van de blauwe tekst (HEX #489ED7) op de witte achtergrond is 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van de witte tekst in de knoppen 'Reject all' en 'Accept all cookies' in de cookiemelding onderaan de pagina is te laag als de knoppen focus hebben. De contrastratio van de witte tekst op de blauwe achtergrond (HEX #489ED7) is 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit geldt ook voor 'Allow all' en 'Confirm my choices' in het scherm dat bezoekers later kunnen openen om hun cookiesettings te wijzigen.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verschijnt bij 'Stap 1: Privacybeleid' een scrollbalk in de leesrichting (horizontaal) en is niet meer alle tekst leesbaar zonder te scrollen. Zorg dat teksten en functionaliteiten binnen het beeld blijven.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: In dit sollicitatieformulier is geen stijl gegeven aan de zichtbare focus die op elementen kan worden geplaatst. Hierdoor gebruiken browsers hun eigen standaard stijl voor de focus. Wanneer het formulier in de browser Firefox wordt geopend is het contrast van de standaard focus (#0060df) in deze browser te laag wanneer deze op de blauwe knoppen (#0075be) staat. De contrastverhouding is hier 1,1:1, terwijl dit minimaal 3:1 moet zijn voor niet-tekstuele content. Voor sommige gebruikers is het lastig wanneer zij de focus op de pagina niet kunnen zien en daardoor niet weten op welk element zij staan. De standaard focusstijl van browsers is niet af te keuren volgens de WCAG-eisen, toch raden wij aan om een eigen focusstijl toe te voegen met een voldoende hoge contrastratio om dit probleem op te lossen


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: On hover verschijnt op de cookie-wijzigen functionaliteit de tekst 'Cookies Settings'. Deze tekst komt deels over de content van de pagina te staan. Over deze tekst moet gehoverd kunnen worden, en de tekst moet verwijderd kunnen worden door de focus te verplaatsen, bijvoorbeeld met Esc.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' kunnen bezoekers een bestand uploaden uit Dropbox of Google Drive. Deze opties zijn wel bereikbaar en bedienbaar voor bezoekers die gebruik maken van een muis, maar niet voor bezoekers die over de pagina navigeren met een toetsenbord.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij 'Stap 1: Privacybeleid' ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML-code worden opgegeven door middel van een lang-attribuut bij het HTML-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten.
Geen van de geteste pagina's heeft een lang-attribuut in het HTML-element staan. Zorg ervoor dat dit bij elke pagina wordt aangepast.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij 'Stap 1: Privacybeleid' staat een cookiemelding in beeld wanneer gebruikers voor het eerst op deze pagina komen. De cookiemelding is in het Engels en wijkt daarom af van de hoofdtaal van de pagina. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door aan de omliggende HTML-code een lang="en" toe te voegen.

De toegankelijke naam van de knop linksonder op de pagina bij 'Stap 1: Privacybeleid' is in een andere taal dan de hoofdtaal van de pagina. De toegankelijk naam van deze knop is namelijk in het Engels terwijl de meeste content op de pagina in het Nederlands is. Zorg ervoor dat de toegankelijke namen van bedienbare elementen in dezelfde taal zijn als de hoofdtaal van de pagina.

Bij elke stap van dit sollicitatieformulier staat linksonder een knop met de toegankelijke naam 'Open Preferences'. Als deze knop is geactiveerd verschijnt er een overlay op de pagina waarin uitleg staat over Cookies. De tekst in de overlay is in het Engels terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Daarom moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door aan de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' het veld 'E-mail' niet goed invullen, verschijnt bovenaan de pagina de melding '* E-mailadres niet geldig'. Dit is geen voldoende foutidentificatie. Een foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt, bijvoorbeeld 'Het veld 'E-mailadres' is niet goed ingevuld, het ingevulde e-mailadres is niet geldig'.

Advies: Wanneer gebruikers in dit sollicitatieformulier verplichte velden leeg laten, krijgen zij geen foutmelding. Zorg dat gebruikers de mogelijkheid krijgen om fouten te verbeteren, zoals het vergeten in te vullen van een verplicht veld. Het geven van foutmeldingen bij het niet invullen van verplichte velden helpt gebruikers met slecht zicht en mensen met cognitieve beperkingen om het formulier goed op te sturen. Voeg daarom foutmeldingen toe die verschijnen wanneer gebruikers verplichte velden niet invullen.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als een formulier niet verzonden kan worden omdat één of meerdere formuliervelden niet goed ingevuld zijn, moet er een suggestie worden gegeven over hoe de bezoeker het veld wel goed moet invullen. Bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' verschijnt een foutmelding wanneer gebruikers het veld 'E-mail' verkeerd invoeren. De foutmelding '* E-mailadres niet geldig' geeft niet aan hoe bezoekers de fout kunnen oplossen. Sommige mensen met cognitieve beperkingen hebben baat bij een suggestie voor een oplossing in de foutmelding. Dit helpt hen het formulier correct in te vullen. Voeg daarom een suggestie aan de foutmelding die gebruikers helpt het veld correct in te voeren.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de code van 'Stap 1: Privacybeleid' staan een aantal losse eindtags. Het gaat hier om een alleenstaande tr-eindtag, een td-eindtag, een table-eindtag en een tbody-eindtag. Webpagina's moeten goed kunnen laden en parsen zodat hulpsoftware de pagina's kan lezen, daarom mogen er geen fouten in de code staan. Verwijder de losse eindtags of voeg begintags toe.

In de code van 'Stap 5: Controleer Sollicitatie' komen dubbele id's voor, namelijk id="ec_wrapper_container". Dit kan problemen opleveren met hulpsoftware. Zorg dat id's unieke waarden hebben op een pagina.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De vraagteken knoppen in het formulier bij 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' hebben geen toegankelijke naam. Ook hebben deze knoppen de verkeerde rol, deze is momenteel link maar zou knop moeten zijn. Voor screenreadergebruikers is het belangrijk dat elementen een toegankelijk naam hebben en de juiste rol. Het is voor hen belangrijk om te weten wat een element gaat goed, een actie uitvoeren (knop) of de focus verplaatsen (link), zodat zij weten wat er op het scherm gaat gebeuren. Geef deze knoppen een toegankelijke naam met aria-label of een soortgelijke techniek, en voeg de juiste rol toe door het role-attribuut op de elementen te plaatsen.
Dezelfde knoppen staan ook op de pagina's bij 'Stap 4: Sollicitatie' en 'Stap 5: Controleer sollicitatie'.

De toegankelijke naam van de knoppen 'Bestand kiezen' bij 'Stap 2: Persoonlijke Gegevens' geeft niet genoeg informatie aan screenreadergebruikers. Wanneer zij met het toetsenbord naar deze knoppen navigeren horen deze gebruikers alleen 'Bestand kiezen' Dit geeft niet aan welk bestand (Foto of CV) zij moeten uploaden. Pas daarom de toegankelijke naam van deze knoppen aan door gebruik te maken van aria-label of een soortgelijke techniek.
Een knop met de toegankelijke naam 'Bestand kiezen' die niet duidelijk aangeeft welk bestand gebruikers moeten uploaden, staat ook op de pagina van 'Stap 4: Sollicitatie'.

De knoppen op pagina 'Stap 2: Persoonlijke gegevens' waarbij bezoekers een bestand kunnen uploaden uit Dropbox of Google Drive, hebben geen toegankelijke naam en rol.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/gemeentezwolle.easycruit.com/audit/
Geprint: 2024-04-24 05:34:13 v2.4-011