Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website GesprekEigenRegie.nl


Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
8 juli 2022
Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website GesprekEigenRegie.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website gesprekeigenregie.nl is onderzocht tussen 11 april en 21 april 2022. De hercontrole van dit onderzoek is uitgevoerd op 8 juli 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Meerdere bevindingen zijn opgelost, waardoor de toegankelijkheid van de website is verbeterd. Echter zijn er ook nog een aantal bevindingen blijven staan, of zorgen oplossingen voor nieuwe toegankelijkheidsproblemen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website GesprekEigenRegie.nl
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op de website gesprekeigenregie.nl.
  • Alle pagina's op het subdomein mijn.gesprekeigenregie.nl, inclusief de pagina's achter de inlog.
  • Alle PDF's op bovenstaande domeinen.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via de website en het subdomein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 34 16 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Aangepaste bevinding n.a.v. het oplossen van een vorige bevinding:
Op mijn.gesprekeigenregie.nl staat het Tip! venster met daarin een sluitknop. Deze knop bestaat uit een icoon zonder alternatieve tekst. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware weten hierdoor niet waar de knop voor dient. Via het title-attribuut is geprobeerd om dit icoon een toegankelijke naam te geven. Hiervoor is het title-attribuut niet geschikt. Het attribuut wordt vaak in een browser overschreven door andere beschrijvingen (zoals het icoon zelf) en genegeerd door hulpsoftware. Gebruik daarom een andere methode om dit icoon een alternatieve tekst te geven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van aria-label of een visueel verborgen tekst.
Dit probleem komt ook voor bij andere sluitknoppen, bijvoorbeeld die in het 'Profiel' venster.

Aangepaste bevinding n.a.v. het oplossen van een vorige bevinding:
Op het tabblad 'In gesprek' op mijn.gesprekeigenregie.nl staan onder 'Tevredenheid' emoticons. Deze SVG's hebben geen alternatieve tekst. Dit geldt ook voor het tabblad 'Resultaat'. Via het title-attribuut is geprobeerd deze emoticons een alternatieve tekst te geven. Hiervoor is het attribuut niet geschikt.
Er zijn meerdere problemen met deze emoticons, zie 4.1.2 voor een mogelijke oplossing.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De uitlegvideo's op pagina gesprekeigenregie.nl/uitleg/ bevatten alleen automatisch gegenereerde ondertiteling. Op meerdere plekken klopt die niet (bijvoorbeeld 'woningtype' in plaats van 'wooninitiatief' en 'voeging en eenvoudig' in plaats van 'dan voeg je hem eenvoudig toe'). Ook ontbreekt de interpunctie waardoor de zinnen moeilijk te begrijpen zijn. Voeg een goede ondertiteling toe om dit probleem op te lossen.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op het tabblad 'Resultaat' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers met 'Sorteer' de vragenlijst hersorteren op basis van hoe tevreden ze zijn met een antwoord. Visueel staan hier radioknoppen, maar in code zijn dit twee losse links. Hierdoor is er geen relatie tussen de bovenstaande vraag en de twee antwoorden. In dit veld staat visueel ook een selectievakje, die in de code ook een link is. Hierdoor is er ook geen informatie beschikbaar of het selectievakje in- of uitgeschakeld is.

De PDF op pagina gesprekeigenregie.nl/wp-content/uploads/Vragenlijst_Print_DEF.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

De downloadbare PDF Eigen regie informatiebrochure (uit het zipbestand te downloaden in de footer van iedere pagina) is niet (helemaal) goed getagd. De tekst 'Gesprek eigen regie' die als kop voor de onderliggende tekst, maar deze tekst is niet als kop opgemaakt. Zorg ervoor dat koppen in PDF's ook herkenbaar zijn voor voorleessoftware. Daarnaast bevat het document drie visuele links (onderstreept), waarvan er maar één daadwerkelijk getagd is als link. Voeg link-tags toe bij de overige twee links.

Aangepaste bevinding n.a.v. het oplossen van een vorige bevinding:
Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl staat een icoon van een slot. Wanneer bezoekers daar op klikken, opent een dialoogvenster met daarin visueel vier invoervelden. Onderwater staat hier één invoerveld die geen toegankelijke naam heeft. In de code staat wel een label wat gekoppeld is aan het veld met for- en id-attributen maar dit werkt niet doordat het label visueel verborgen is met de CSS-eigenschap 'display: none;'. Deze CSS-eigenschap zorgt ervoor dat hulpsoftware het label negeert. Gebruik een toegankelijke manier om de tekst te verbergen, bijvoorbeeld door de grootte van de tekst op 0 te zetten of de positie van de tekst buiten het scherm te plaatsen.

Nieuwe bevinding n.a.v. van deels oplossen oude bevinding:
Op meerdere pagina's in het domein mijn.gesprekeigenregie.nl staat een knop met een slotje als label. In de code is deze knop opgemaakt als checkbox en staat hierbij een visueel verborgen tekst als label. Het label is niet gekoppeld aan de checkbox. Maak gebruik van for- en id-attributen om deze elementen aan elkaar te koppelen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Aangepaste bevinding n.a.v. het oplossen van een vorige bevinding:
Op het tabblad 'Alle vragen' op mijn.gesprekeigenregie.nl staat de tekst 'Klik op het plusje (+) om een vraag toe te voegen aan jouw lijst.' Om deze informatie te begrijpen moet een bezoeker het scherm kunnen zien. Vermijd instructies en beschrijvingen die afhankelijk zijn van zintuiglijke eigenschappen, zoals het verwijzen naar vormen, locaties en kleuren. De toegankelijke namen van de plusje komen ook niet overeen met de instructie. Zorg dat deze naam terugkomt in de instructie, zodat ook gebruikers van hulpsoftware die het scherm niet kunnen zien, weten waarnaar verwezen wordt.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Voldoende


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de downloadbare PDF Eigen regie informatiebrochure (in het zip-bestand te downloaden in de footer van iedere pagina) komen contrastproblemen voor. De contrastratio tussen de koptekst 'Gesprek eigen regie' (HEX #6D9EEB) en de witte achtergrond is 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Voor de kleine tekst in dezelfde kleur geldt dat de contrastratio 2,7:1 is waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina mijn.gesprekeigenregie.nl in de vragenlijst, zijn de tabbladen bovenaan de pagina niet meer geheel zichtbaar zonder horizontaal te scrollen. Zorg ervoor dat bezoekers kunnen inzoomen zonder verlies van informatie en functionaliteit en voorkom horizontaal scrollen.

Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina mijn.gesprekeigenregie.nl in de vragenlijst vallen de balk met de tabbladen en de balk met de profiel- en deelopties dusdanig over de pagina heen dat het voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren niet altijd duidelijk is waar zij zich bevinden op de pagina omdat de content verborgen is achter de balken.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl staat een icoon van een slot. Wanneer bezoekers hier op klikken opent een dialoogvenster waar bezoekers een pincode kunnen instellen. De invoervelden hebben een te laag contrast.

Op het tabblad 'In gesprek' en 'Resultaat' komen emoticons voor. Het contrast tussen een geselecteerde emoticon en een niet-geselecteerde emoticon is 1,1:1 (#ffb400 en #cccccc). Dit moet minimaal 3:1 zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Aangepaste bevinding n.a.v. het oplossen van een vorige bevinding:
Wanneer toetsenbordgebruikers op mijn.gesprekeigenregie.nl het Tip! venster willen sluiten is dat niet mogelijk. De toetsenbordfocus wordt namelijk niet op de sluitknop geplaatst. Zorg ervoor dat de focus op deze knop wordt geplaatst zodat toetsenbordgebruikers het venster kunnen afsluiten.
Dit probleem kwam voorheen ook voor bij andere vensters met een sluitknop in dit domein. De toetsenbordfocus wordt nu wel op deze sluitknoppen geplaats maar het is niet mogelijk de knoppen te bedienen met de enter- of spatietoetsen, dit gebeurd bijvoorbeeld in het dialoogvenster 'Profiel'. Zorg ervoor dat de knoppen ook echt te bedienen zijn met het toetsenbord, bijvoorbeeld door de knop op te maken met het button-element.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op mijn.gesprekeigenregie.nl op de login-pagina een invoerveld niet (goed) is ingevuld, verschijnt de melding 'De gegevens zijn niet juist, probeer het nogmaals'. Deze melding blijft maar tijdelijk in beeld staan. Hierdoor hebben bezoekers weinig tijd om de melding te lezen. Zorg dat de tijdslimiet kan worden uitgezet, aanpasbaar is of verlengd kan worden.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op meerdere pagina's op het domein mijn.gesprekeigenregie.nl luidt de paginatitel 'Mijn.GesprekEigenRegie.nl'. Hieruit is niet duidelijk welke pagina het betreft (bijvoorbeeld 'Inloggen' of 'Geef jouw vragenlijst een naam', etc.)

De titel van de PDF op pagina gesprekeigenregie.nl/wp-content/uploads/Vragenlijst_Print_DEF.pdf is 'Vragenlijst_Print_DEF'. Dit is geen beschrijvende titel maar een bestandsnaam. Een PDF moet een duidelijke, beschrijvende titel hebben. De titel moet bij 'Titel' in de documenteigenschappen staan.. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren. De downloadbare PDF Informatiebrochure eigen regie (uit het zip-bestand te downloaden in de footer van iedere pagina) heeft helemaal geen titel.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl staat een icoon van een slot. Wanneer bezoekers daar op klikken, opent een dialoogvenster. Na het doorlopen van de interactieve elementen in het dialoogvenster gaat de focusvolgorde verder op de achterliggende pagina. Pas na het doorlopen van de pagina komt de focusvolgorde terug in het scherm en op de sluitknop. Zorg ervoor dat bezoekers het dialoogvenster zelf moeten sluiten om verder te gaan.

Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers via de knop 'Delen' (onder 'Toon opties') hun vragenlijst delen in een nieuw dialoogvenster. Na het openen van dit venster krijgen eerst alle items op de achterliggende focus, voordat de focus in het dialoogvenster komt.

Op het tabblad 'In gesprek' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers na iedere vraag een notitie invullen door op 'Notitie' te klikken. De focus gaat vervolgens eerst naar de knop 'Tevredenheid' en daarna pas naar het invoerveld Notitie. Wanneer de knop 'Tevredenheid' vervolgens wordt aangeklikt, gaat de focusvolgorde eerst weer langs het invoerveld voor notities.

Nieuwe bevinding naar aanleiding van oplossen toetsenbordbedieningsproblemen:
Wanneer toetsenbordgebruikers voor het eerst op de homepage komen loopt de focus volgorde niet in een logische volgorde over de pagina. De focus verplaatst zich netjes over de items in het hoofdnavigatiemenu, maar na de link 'Ontdek meer' wordt de focus in de slider onderaan de pagina geplaatst. Nadat alle items in de slider de focus hebben ontvangen, wordt deze geplaatst in de adresbalk van de browser. Hierbij worden veel bedienbare elementen overgeslagen. Zorg ervoor dat de focus een logische volgorde heeft: van boven naar onder aan de pagina en hierbij geen bedienbare elementen overslaat.

Nieuwe bevinding n.a.v. oplossen van focusprobleem op inlogknop:
Wanneer toetsenbordgebruikers op mijn.gesprekeigenregie.nl de knop 'Profiel' activeren en binnen het venster dat verschijnt voor 'Inloggen' kiezen, wordt de knop 'Inloggen' binnen dit dialoogvenster overgeslagen in de focus volgorde. Ook staat de focus niet direct in dit venster wanneer het verschijnt. Zorg ervoor dat de focus op de logische plek in dit venster begint en geen elementen worden overgeslagen in de volgorde.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op het tabblad 'Alle vragen' op mijn.gesprekeigenregie.nl staan meerdere links 'Bekijk vragen'. Het linkdoel is niet duidelijk genoeg, er kan aan de hand van de linktekst niet bepaald worden welke vragen kunnen worden bekeken. Voeg bijvoorbeeld onder water het onderwerp toe waar de link bijhoort, zodat de linktekst bijvoorbeeld 'Bekijk vragen over Dagindeling' wordt.
Dit geldt ook voor de teksten 'Notities' en 'Tevredenheid' op het tabblad 'In gesprek'.
Overigens is het hier beter een knop als rol te gebruiken, omdat er een actie wordt uitgevoerd, ipv gelinkt naar een pagina.

Aangepaste bevinding n.a.v. toevoegen toegankelijke naam:
Op het tabblad 'Alle vragen' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers met het + icoon een vraag toevoegen aan hun vragenlijst. De iconen hebben geen alternatieve tekst, waardoor het linkdoel ook niet duidelijk is. Wel is geprobeerd om deze elementen een toegankelijke naam te geven via het title-attribuut. Dit element is daar niet voor geschikt. Het title-attribuut wordt namelijk niet ondersteund door alle browsers en hulpsoftware.
Dit geldt ook voor de knoppen waarmee bezoekers de accordeons op de pagina's kunnen in- en uitklappen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de links onder 'Belangrijke links' in de footer van de pagina toetsenbordfocus hebben, is dat niet zichtbaar. Enkel het download icoon krijgt een zichtbare focusrand. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten waar zij zich bevinden op de pagina.

Aangepaste bevinding n.a.v. niet volledig oplossen oude bevinding:
Wanneer de tabbladen op het domein mijn.gesprekeigenregie.nl de toetsenbordfocus hebben, is dat niet altijd (geheel) zichtbaar. Zo is soms maar één kant van de focusrand zichtbaar, waardoor bezoekers niet weten welk tabblad focus heeft. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten waar zij zich bevinden op de pagina.

Nieuwe bevinding n.a.v. toevoegen skiplink:
Op de website is een skiplink aanwezig waarmee toetsenbordgebruikers het navigatiemenu kunnen overslaan. Wanneer de focus op deze link wordt geplaatst is dit niet zichtbaar. Dit is vervelend voor ziende toetsenbordgebruikers omdat zij heirdoor niet weten op welk element te wordt is geplaatst. Zorg ervoor dat de skiplink visueel zichtbaar wordt zodra de focus hierop staat.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen taal ingesteld voor de PDF op pagina gesprekeigenregie.nl/wp-content/uploads/Vragenlijst_Print_DEF.pdf. De belangrijkste taal in een PDF moet aangegeven zijn in de instellingen, zodat een screenreader de pagina's goed kan voorlezen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Aangepaste bevinding n.a.v. niet volledig oplossen oude bevinding:
Op het tabblad 'Alle vragen' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers zelf een vraag toevoegen door in het invoerveld tekst toe te voegen. Deze invoervelden bevatten geen permanent zichtbare instructies, alleen een placeholder tekst 'Typ hier uw eigen vraag'. Deze tekst verdwijnt wanneer bezoekers beginnen met typen. Zorg ervoor dat het voor alle bezoekers duidelijk is welke informatie gevraagd wordt.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het iframe op de homepage (video dialoogvenster) heeft geen beschrijving binnen het title-element. Dit is verplicht. Dit geldt ook voor de video's op pagina gesprekeigenregie.nl/uitleg/.

Op het tabblad 'Mijn lijst' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers met de prullenbak-iconen vragen verwijderen. Deze links hebben geen toegankelijke naam.

Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers via de knop 'Delen' (onder 'Toon opties') hun vragenlijst delen in een nieuw dialoogvenster. De knop om dit venster te sluiten heeft geen toegankelijke naam of rol.

Aangepaste bevinding n.a.v. toevoegen toegankelijke naam:
Op het tabblad 'In gesprek' op mijn.gesprekeigenregie.nl staan selectievakjes (bij de toegevoegde vragen), zonder toegankelijke naam. Het is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware nu niet duidelijk wat de bedoeling is. Wel is geprobeerd om dit element een toegankelijke naam te geven met het title-attribuut op het a-element waar het selectievakje in staat. Naast dat het title-attribuut niet geschikt is om een toegankelijke naam te geven aan een element, heeft dit geen invloed op de toegankelijke naam van het selectievakje.

Aangepaste bevinding n.a.v. toevoegen toegankelijke naam:
Op het tabblad 'Alle vragen' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers met het + icoon een vraag toevoegen aan hun vragenlijst. Na het aanklikken verandert het icoon in een wit vinkje op een groene achtergrond. Beide iconen hebben geen toegankelijke naam en de wijziging wordt ook niet doorgegeven aan hulpsoftware. Wel is geprobeerd deze iconen een toegankelijke naam te geven met het title-attribuut. Hiervoor is het attribuut niet geschikt.

Aangepaste bevinding n.a.v. toevoegen toegankelijke naam:
Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl staat een melding met een tip. De knop om de melding te sluiten heeft geen toegankelijke naam. Wel is geprobeerd de knop een toegankelijke naam te geven met het title-attribuut. Hiervoor is het attribuut niet geschikt
Dit geldt ook voor het een icoon van een potloodje en de sluitknop die verschijnt wanneer op het potloodje wordt geklikt. En ook voor het icoon van een slot en de sluitknop om het bijbehorende dialoogvenster weer te sluiten.

Aangepaste bevinding n.a.v. toevoegen toegankelijke naam:
Op het tabblad 'In gesprek' op mijn.gesprekeigenregie.nl staan onder 'Tevredenheid' emoticons. Deze missen een toegankelijke naam. Wel is geprobeerd deze emoticons een toegankelijke naam te geven met het title-attribuut. Hiervoor is dit attribuut niet geschikt.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/gesprekeigenregie.nl/audit/
Geprint: 2022-09-26 14:12:42 v2.4-011