Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website GesprekEigenRegie.nl

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website GesprekEigenRegie.nl
Datum 8 juli 2022
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op de website gesprekeigenregie.nl.
  • Alle pagina's op het subdomein mijn.gesprekeigenregie.nl, inclusief de pagina's achter de inlog.
  • Alle PDF's op bovenstaande domeinen.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via de website en het subdomein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 37

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Aangepaste bevinding n.a.v. het oplossen van een vorige bevinding:
Op mijn.gesprekeigenregie.nl staat het Tip! venster met daarin een sluitknop. Deze knop bestaat uit een icoon zonder alternatieve tekst. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware weten hierdoor niet waar de knop voor dient. Via het title-attribuut is geprobeerd om dit icoon een toegankelijke naam te geven. Hiervoor is het title-attribuut niet geschikt. Het attribuut wordt vaak in een browser overschreven door andere beschrijvingen (zoals het icoon zelf) en genegeerd door hulpsoftware. Gebruik daarom een andere methode om dit icoon een alternatieve tekst te geven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van aria-label of een visueel verborgen tekst.
Dit probleem komt ook voor bij andere sluitknoppen, bijvoorbeeld die in het 'Profiel' venster.

Bevinding 2: Aangepaste bevinding n.a.v. het oplossen van een vorige bevinding:
Op het tabblad 'In gesprek' op mijn.gesprekeigenregie.nl staan onder 'Tevredenheid' emoticons. Deze SVG's hebben geen alternatieve tekst. Dit geldt ook voor het tabblad 'Resultaat'. Via het title-attribuut is geprobeerd deze emoticons een alternatieve tekst te geven. Hiervoor is het attribuut niet geschikt.
Er zijn meerdere problemen met deze emoticons, zie 4.1.2 voor een mogelijke oplossing.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: De uitlegvideo's op pagina gesprekeigenregie.nl/uitleg/ bevatten alleen automatisch gegenereerde ondertiteling. Op meerdere plekken klopt die niet (bijvoorbeeld 'woningtype' in plaats van 'wooninitiatief' en 'voeging en eenvoudig' in plaats van 'dan voeg je hem eenvoudig toe'). Ook ontbreekt de interpunctie waardoor de zinnen moeilijk te begrijpen zijn. Voeg een goede ondertiteling toe om dit probleem op te lossen.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: Op het tabblad 'Resultaat' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers met 'Sorteer' de vragenlijst hersorteren op basis van hoe tevreden ze zijn met een antwoord. Visueel staan hier radioknoppen, maar in code zijn dit twee losse links. Hierdoor is er geen relatie tussen de bovenstaande vraag en de twee antwoorden. In dit veld staat visueel ook een selectievakje, die in de code ook een link is. Hierdoor is er ook geen informatie beschikbaar of het selectievakje in- of uitgeschakeld is.

Bevinding 5: De PDF op pagina gesprekeigenregie.nl/wp-content/uploads/Vragenlijst_Print_DEF.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Bevinding 6: De downloadbare PDF Eigen regie informatiebrochure (uit het zipbestand te downloaden in de footer van iedere pagina) is niet (helemaal) goed getagd. De tekst 'Gesprek eigen regie' die als kop voor de onderliggende tekst, maar deze tekst is niet als kop opgemaakt. Zorg ervoor dat koppen in PDF's ook herkenbaar zijn voor voorleessoftware. Daarnaast bevat het document drie visuele links (onderstreept), waarvan er maar één daadwerkelijk getagd is als link. Voeg link-tags toe bij de overige twee links.

Bevinding 7: Aangepaste bevinding n.a.v. het oplossen van een vorige bevinding:
Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl staat een icoon van een slot. Wanneer bezoekers daar op klikken, opent een dialoogvenster met daarin visueel vier invoervelden. Onderwater staat hier één invoerveld die geen toegankelijke naam heeft. In de code staat wel een label wat gekoppeld is aan het veld met for- en id-attributen maar dit werkt niet doordat het label visueel verborgen is met de CSS-eigenschap 'display: none;'. Deze CSS-eigenschap zorgt ervoor dat hulpsoftware het label negeert. Gebruik een toegankelijke manier om de tekst te verbergen, bijvoorbeeld door de grootte van de tekst op 0 te zetten of de positie van de tekst buiten het scherm te plaatsen.

Bevinding 8: Nieuwe bevinding n.a.v. van deels oplossen oude bevinding:
Op meerdere pagina's in het domein mijn.gesprekeigenregie.nl staat een knop met een slotje als label. In de code is deze knop opgemaakt als checkbox en staat hierbij een visueel verborgen tekst als label. Het label is niet gekoppeld aan de checkbox. Maak gebruik van for- en id-attributen om deze elementen aan elkaar te koppelen.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: Aangepaste bevinding n.a.v. het oplossen van een vorige bevinding:
Op het tabblad 'Alle vragen' op mijn.gesprekeigenregie.nl staat de tekst 'Klik op het plusje (+) om een vraag toe te voegen aan jouw lijst.' Om deze informatie te begrijpen moet een bezoeker het scherm kunnen zien. Vermijd instructies en beschrijvingen die afhankelijk zijn van zintuiglijke eigenschappen, zoals het verwijzen naar vormen, locaties en kleuren. De toegankelijke namen van de plusje komen ook niet overeen met de instructie. Zorg dat deze naam terugkomt in de instructie, zodat ook gebruikers van hulpsoftware die het scherm niet kunnen zien, weten waarnaar verwezen wordt.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: In de downloadbare PDF Eigen regie informatiebrochure (in het zip-bestand te downloaden in de footer van iedere pagina) komen contrastproblemen voor. De contrastratio tussen de koptekst 'Gesprek eigen regie' (HEX #6D9EEB) en de witte achtergrond is 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Voor de kleine tekst in dezelfde kleur geldt dat de contrastratio 2,7:1 is waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina mijn.gesprekeigenregie.nl in de vragenlijst, zijn de tabbladen bovenaan de pagina niet meer geheel zichtbaar zonder horizontaal te scrollen. Zorg ervoor dat bezoekers kunnen inzoomen zonder verlies van informatie en functionaliteit en voorkom horizontaal scrollen.

Bevinding 12: Wanneer bezoekers met schermgrootte 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op pagina mijn.gesprekeigenregie.nl in de vragenlijst vallen de balk met de tabbladen en de balk met de profiel- en deelopties dusdanig over de pagina heen dat het voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren niet altijd duidelijk is waar zij zich bevinden op de pagina omdat de content verborgen is achter de balken.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 13: Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl staat een icoon van een slot. Wanneer bezoekers hier op klikken opent een dialoogvenster waar bezoekers een pincode kunnen instellen. De invoervelden hebben een te laag contrast.

Bevinding 14: Op het tabblad 'In gesprek' en 'Resultaat' komen emoticons voor. Het contrast tussen een geselecteerde emoticon en een niet-geselecteerde emoticon is 1,1:1 (#ffb400 en #cccccc). Dit moet minimaal 3:1 zijn.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 15: Aangepaste bevinding n.a.v. het oplossen van een vorige bevinding:
Wanneer toetsenbordgebruikers op mijn.gesprekeigenregie.nl het Tip! venster willen sluiten is dat niet mogelijk. De toetsenbordfocus wordt namelijk niet op de sluitknop geplaatst. Zorg ervoor dat de focus op deze knop wordt geplaatst zodat toetsenbordgebruikers het venster kunnen afsluiten.
Dit probleem kwam voorheen ook voor bij andere vensters met een sluitknop in dit domein. De toetsenbordfocus wordt nu wel op deze sluitknoppen geplaats maar het is niet mogelijk de knoppen te bedienen met de enter- of spatietoetsen, dit gebeurd bijvoorbeeld in het dialoogvenster 'Profiel'. Zorg ervoor dat de knoppen ook echt te bedienen zijn met het toetsenbord, bijvoorbeeld door de knop op te maken met het button-element.

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: Wanneer bezoekers op mijn.gesprekeigenregie.nl op de login-pagina een invoerveld niet (goed) is ingevuld, verschijnt de melding 'De gegevens zijn niet juist, probeer het nogmaals'. Deze melding blijft maar tijdelijk in beeld staan. Hierdoor hebben bezoekers weinig tijd om de melding te lezen. Zorg dat de tijdslimiet kan worden uitgezet, aanpasbaar is of verlengd kan worden.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: Op meerdere pagina's op het domein mijn.gesprekeigenregie.nl luidt de paginatitel 'Mijn.GesprekEigenRegie.nl'. Hieruit is niet duidelijk welke pagina het betreft (bijvoorbeeld 'Inloggen' of 'Geef jouw vragenlijst een naam', etc.)

Bevinding 18: De titel van de PDF op pagina gesprekeigenregie.nl/wp-content/uploads/Vragenlijst_Print_DEF.pdf is 'Vragenlijst_Print_DEF'. Dit is geen beschrijvende titel maar een bestandsnaam. Een PDF moet een duidelijke, beschrijvende titel hebben. De titel moet bij 'Titel' in de documenteigenschappen staan.. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen, het is namelijk een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren. De downloadbare PDF Informatiebrochure eigen regie (uit het zip-bestand te downloaden in de footer van iedere pagina) heeft helemaal geen titel.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 19: Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl staat een icoon van een slot. Wanneer bezoekers daar op klikken, opent een dialoogvenster. Na het doorlopen van de interactieve elementen in het dialoogvenster gaat de focusvolgorde verder op de achterliggende pagina. Pas na het doorlopen van de pagina komt de focusvolgorde terug in het scherm en op de sluitknop. Zorg ervoor dat bezoekers het dialoogvenster zelf moeten sluiten om verder te gaan.

Bevinding 20: Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers via de knop 'Delen' (onder 'Toon opties') hun vragenlijst delen in een nieuw dialoogvenster. Na het openen van dit venster krijgen eerst alle items op de achterliggende focus, voordat de focus in het dialoogvenster komt.

Bevinding 21: Op het tabblad 'In gesprek' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers na iedere vraag een notitie invullen door op 'Notitie' te klikken. De focus gaat vervolgens eerst naar de knop 'Tevredenheid' en daarna pas naar het invoerveld Notitie. Wanneer de knop 'Tevredenheid' vervolgens wordt aangeklikt, gaat de focusvolgorde eerst weer langs het invoerveld voor notities.

Bevinding 22: Nieuwe bevinding naar aanleiding van oplossen toetsenbordbedieningsproblemen:
Wanneer toetsenbordgebruikers voor het eerst op de homepage komen loopt de focus volgorde niet in een logische volgorde over de pagina. De focus verplaatst zich netjes over de items in het hoofdnavigatiemenu, maar na de link 'Ontdek meer' wordt de focus in de slider onderaan de pagina geplaatst. Nadat alle items in de slider de focus hebben ontvangen, wordt deze geplaatst in de adresbalk van de browser. Hierbij worden veel bedienbare elementen overgeslagen. Zorg ervoor dat de focus een logische volgorde heeft: van boven naar onder aan de pagina en hierbij geen bedienbare elementen overslaat.

Bevinding 23: Nieuwe bevinding n.a.v. oplossen van focusprobleem op inlogknop:
Wanneer toetsenbordgebruikers op mijn.gesprekeigenregie.nl de knop 'Profiel' activeren en binnen het venster dat verschijnt voor 'Inloggen' kiezen, wordt de knop 'Inloggen' binnen dit dialoogvenster overgeslagen in de focus volgorde. Ook staat de focus niet direct in dit venster wanneer het verschijnt. Zorg ervoor dat de focus op de logische plek in dit venster begint en geen elementen worden overgeslagen in de volgorde.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: Op het tabblad 'Alle vragen' op mijn.gesprekeigenregie.nl staan meerdere links 'Bekijk vragen'. Het linkdoel is niet duidelijk genoeg, er kan aan de hand van de linktekst niet bepaald worden welke vragen kunnen worden bekeken. Voeg bijvoorbeeld onder water het onderwerp toe waar de link bijhoort, zodat de linktekst bijvoorbeeld 'Bekijk vragen over Dagindeling' wordt.
Dit geldt ook voor de teksten 'Notities' en 'Tevredenheid' op het tabblad 'In gesprek'.
Overigens is het hier beter een knop als rol te gebruiken, omdat er een actie wordt uitgevoerd, ipv gelinkt naar een pagina.

Bevinding 25: Aangepaste bevinding n.a.v. toevoegen toegankelijke naam:
Op het tabblad 'Alle vragen' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers met het + icoon een vraag toevoegen aan hun vragenlijst. De iconen hebben geen alternatieve tekst, waardoor het linkdoel ook niet duidelijk is. Wel is geprobeerd om deze elementen een toegankelijke naam te geven via het title-attribuut. Dit element is daar niet voor geschikt. Het title-attribuut wordt namelijk niet ondersteund door alle browsers en hulpsoftware.
Dit geldt ook voor de knoppen waarmee bezoekers de accordeons op de pagina's kunnen in- en uitklappen.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 26: Wanneer de links onder 'Belangrijke links' in de footer van de pagina toetsenbordfocus hebben, is dat niet zichtbaar. Enkel het download icoon krijgt een zichtbare focusrand. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten waar zij zich bevinden op de pagina.

Bevinding 27: Aangepaste bevinding n.a.v. niet volledig oplossen oude bevinding:
Wanneer de tabbladen op het domein mijn.gesprekeigenregie.nl de toetsenbordfocus hebben, is dat niet altijd (geheel) zichtbaar. Zo is soms maar één kant van de focusrand zichtbaar, waardoor bezoekers niet weten welk tabblad focus heeft. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten waar zij zich bevinden op de pagina.

Bevinding 28: Nieuwe bevinding n.a.v. toevoegen skiplink:
Op de website is een skiplink aanwezig waarmee toetsenbordgebruikers het navigatiemenu kunnen overslaan. Wanneer de focus op deze link wordt geplaatst is dit niet zichtbaar. Dit is vervelend voor ziende toetsenbordgebruikers omdat zij heirdoor niet weten op welk element te wordt is geplaatst. Zorg ervoor dat de skiplink visueel zichtbaar wordt zodra de focus hierop staat.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 29: Er is geen taal ingesteld voor de PDF op pagina gesprekeigenregie.nl/wp-content/uploads/Vragenlijst_Print_DEF.pdf. De belangrijkste taal in een PDF moet aangegeven zijn in de instellingen, zodat een screenreader de pagina's goed kan voorlezen.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 30: Aangepaste bevinding n.a.v. niet volledig oplossen oude bevinding:
Op het tabblad 'Alle vragen' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers zelf een vraag toevoegen door in het invoerveld tekst toe te voegen. Deze invoervelden bevatten geen permanent zichtbare instructies, alleen een placeholder tekst 'Typ hier uw eigen vraag'. Deze tekst verdwijnt wanneer bezoekers beginnen met typen. Zorg ervoor dat het voor alle bezoekers duidelijk is welke informatie gevraagd wordt.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 31: Het iframe op de homepage (video dialoogvenster) heeft geen beschrijving binnen het title-element. Dit is verplicht. Dit geldt ook voor de video's op pagina gesprekeigenregie.nl/uitleg/.

Bevinding 32: Op het tabblad 'Mijn lijst' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers met de prullenbak-iconen vragen verwijderen. Deze links hebben geen toegankelijke naam.

Bevinding 33: Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers via de knop 'Delen' (onder 'Toon opties') hun vragenlijst delen in een nieuw dialoogvenster. De knop om dit venster te sluiten heeft geen toegankelijke naam of rol.

Bevinding 34: Aangepaste bevinding n.a.v. toevoegen toegankelijke naam:
Op het tabblad 'In gesprek' op mijn.gesprekeigenregie.nl staan selectievakjes (bij de toegevoegde vragen), zonder toegankelijke naam. Het is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware nu niet duidelijk wat de bedoeling is. Wel is geprobeerd om dit element een toegankelijke naam te geven met het title-attribuut op het a-element waar het selectievakje in staat. Naast dat het title-attribuut niet geschikt is om een toegankelijke naam te geven aan een element, heeft dit geen invloed op de toegankelijke naam van het selectievakje.

Bevinding 35: Aangepaste bevinding n.a.v. toevoegen toegankelijke naam:
Op het tabblad 'Alle vragen' op mijn.gesprekeigenregie.nl kunnen bezoekers met het + icoon een vraag toevoegen aan hun vragenlijst. Na het aanklikken verandert het icoon in een wit vinkje op een groene achtergrond. Beide iconen hebben geen toegankelijke naam en de wijziging wordt ook niet doorgegeven aan hulpsoftware. Wel is geprobeerd deze iconen een toegankelijke naam te geven met het title-attribuut. Hiervoor is het attribuut niet geschikt.

Bevinding 36: Aangepaste bevinding n.a.v. toevoegen toegankelijke naam:
Op het tabblad 'Alle vragen' in het proces op mijn.gesprekeigenregie.nl staat een melding met een tip. De knop om de melding te sluiten heeft geen toegankelijke naam. Wel is geprobeerd de knop een toegankelijke naam te geven met het title-attribuut. Hiervoor is het attribuut niet geschikt
Dit geldt ook voor het een icoon van een potloodje en de sluitknop die verschijnt wanneer op het potloodje wordt geklikt. En ook voor het icoon van een slot en de sluitknop om het bijbehorende dialoogvenster weer te sluiten.

Bevinding 37: Aangepaste bevinding n.a.v. toevoegen toegankelijke naam:
Op het tabblad 'In gesprek' op mijn.gesprekeigenregie.nl staan onder 'Tevredenheid' emoticons. Deze missen een toegankelijke naam. Wel is geprobeerd deze emoticons een toegankelijke naam te geven met het title-attribuut. Hiervoor is dit attribuut niet geschikt.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:15:32 v2.4-011