Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website Goede Start Belastingdienst

De website Goede Start Belastingdienst voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
9 juni 2022
Opdrachtgever
Pleio
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
  • Alle content op de pagina's van goedestartbelastingdienst.nl.
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
  • Alle technische elementen op de pagina's van goedestartbelastingdienst.nl. Hiervoor is een apart onderzoek uitgevoerd.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via goedestartbelastingdienst.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2022-07-05 06:37:15 v2.4-011