Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website Goede Start Belastingdienst

De website Goede Start Belastingdienst voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 9 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
17 november 2022
Opdrachtgever
Pleio
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
  • Alle content op de pagina's van goedestartbelastingdienst.nl.
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
  • Alle technische elementen op de pagina's van goedestartbelastingdienst.nl. Hiervoor is een apart onderzoek uitgevoerd.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via goedestartbelastingdienst.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 05:38:43 v2.4-011