Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Content-audit digitale toegankelijkheid website Goede Start Belastingdienst

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Goede Start Belastingdienst
Datum 9 juni 2022
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
  • Alle content op de pagina's van goedestartbelastingdienst.nl.
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
  • Alle technische elementen op de pagina's van goedestartbelastingdienst.nl. Hiervoor is een apart onderzoek uitgevoerd.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via goedestartbelastingdienst.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 31

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het logo van de belastingdienst in de header op pagina goedestartbelastingdienst.nl/ heeft de alternatieve tekst 'Site logo'. De alternatieve tekst van een logo moet altijd de organisatienaam bevatten en alle tekst wat in het logo staat. Pas daarom de alternatieve tekst van dit logo aan.
Dit logo komt op elke pagina voor.

Bevinding 2: Wanneer bezoekers de chatfunctie open (via de knop 'open chat') verschijnt een venster in beeld. Het logo van de Rijksoverheid in dit venster heeft geen alternatieve tekst. Zorg ervoor dat dit logo een alternatieve tekst krijgt van de naam van de organisatie in voorkomt.

Bevinding 3: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer bezoekers op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek een datum en tijd hebben geselecteerd in de kalender, verschijnt een formulier op de pagina. In dit formulier staat een sterretjes (*) bij meerdere labels van invoervelden. Naast dat de betekenis van dit sterretje nergens in tekst is aangegeven (zie SC 3.3.2. Label of instructies) heeft het sterretje ook geen alternatieve tekst. Vaak betekent dit icoon dat een invoerveld verplicht is. Als dat het geval is het required-attribuut op de invoervelden plaatsen een goed alternatief voor dit icoon. Ook mag een visueel verborgen tekst worden gebruikt voor een tekstalternatief.

Bevinding 4: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In de chatfunctie staat het invoerveld 'Typ uw bericht'. In dit invoerveld staan twee knoppen die zijn gelabeld met iconen. De knop die gelabeld is met een paperclip heeft geen toegankelijke naam doordat het icoon van de paperclip geen tekstalternatief heeft. Zorg ervoor dat dit icoon een goed tekstalternatief krijgt zodat de knop automatisch een goede toegankelijke naam heeft.

Bevinding 5: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/e4805f30-5463-4762-a470-70aeeccaae85/rittenregistratie staat een decoratieve illustratie van een man die pakketjes vervoert op een steekwagen. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst en dat is ook niet nodig. Wel moet deze afbeelding een leeg alt-attribuut hebben zodat hulpsoftware weet dat het hier om een decoratieve afbeelding gaat. Plaats daarom een leeg alt-attribuut op het img-element van deze afbeelding.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's met een soortgelijke decoratieve illustratie, bijvoorbeeld op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/0d5cd2e5-a65e-47cd-87c3-8a836cc60c67/checklist-voor-aangifte-… en goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/63f45efc-85cd-4c9c-b63c-9d34ac9bb7a1/voorbereiding.
Dit geldt ook voor de afbeeldingen op pagina goedestartbelastingdienst.nl/news/view/3f6ac8fe-8560-489f-a352-5418c6cf4968/starter-astrid-…, die wel een tekstueel alternatief hebben, maar geen leeg alt-attribuut hebben.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/dee06239-128e-497a-b9e9-6445454f8c24/videos-btw staat de animatievideo 'Goede Start Belastingdienst - de KOR'. Bij deze video is alleen een automatisch gegenereerde ondertiteling beschikbaar. In deze ondertiteling komt de tekst niet altijd overeen met de audio, bijvoorbeeld rond 0:39 waar 'krijgt u jaarlijks meestal beter weer terug' staat terwijl de voiceover 'krijgt u jaarlijks meestal btw terug' zegt. Daarnaast ontbreekt in deze ondertiteling de interpunctie en hoofdletters, waardoor de ondertiteling slecht leesbaar is voor sommige bezoekers. Voeg daarom een zelfgeschreven ondertiteling toe aan de video.
Dit probleem geldt ook voor de video 'BTW e-Commerce'.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/dee06239-128e-497a-b9e9-6445454f8c24/videos-btw staan video's waarbij geen media-alternatief of transscript staat. Echter, deze video's hebben wel een media-alternatief waarin alle gesproken tekst in is uitgeschreven. Deze media-alternatieven zijn te vinden op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/29ed5486-9726-4f15-9f90-5d6ceddb992d/videos waar dezelfde video's ook op staan. Zorg ervoor dat de link naar het media-alternatief op elke pagina staat waar de video ook op is geplaatst.

Bevinding 8: Op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/dee06239-128e-497a-b9e9-6445454f8c24/videos-btw staan verschillende video's. Deze video's hebben een media-alternatief die te vinden is op een andere pagina. De video 'Btw en aangifte' heeft bijvoorbeeld een uitgeschreven tekst als alternatief op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/5d84f44f-3808-4c25-af9d-b40a05c4f560/uitgeschreven-tekst-btw-…. Deze uitgeschreven tekst bevat niet alle informatie die visueel en auditief in de video staan, hierdoor is de uitgeschreven tekst geen volwaardig alternatief voor de video. Zorg ervoor dat de informatie op de slide in de video en de teksten aan het eind van de video in de uitgeschreven tekst staat. Ook moet er in deze uitgeschreven tekst worden aangeven wie welke dialoog uitspreekt. Of voeg een audiodescriptie toe aan de video om ook gelijk te voldoen aan SC 1.2.5 Audiodescriptie.
Dit probleem geldt voor alle voor alle video's op deze pagina, behalve voor de animatievideo's 'BTW e-Commerce' en 'Goede Start Belastingdienst - de KOR'.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: De video's op goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/dee06239-128e-497a-b9e9-6445454f8c24/videos-btw hebben geen audiodescriptie. Dit is nodig voor elke video (behalve 'BTW e-Commerce' en 'Goede Start Belastingdienst - de KOR') omdat hier teksten in beeld komen die niet in het huidige audiospoor worden uitgesproken, bijvoorbeeld de namen en functies van de mensen aan het woord en de teksten die aan het eind van de video's in beeld staan. Mensen die blind of slechtziend zijn krijgen hierdoor niet alle informatie mee wanneer zij de video's afspelen. Voeg daarom een audiospoor toe aan deze video's.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/cb72e758-c4a4-498a-a552-bf424a0b07b6/contact is het strong-element gebruikt om de introtekst dikgedrukt te maken, waarvoor het element niet geschikt is. Het strong-element is bedoeld om aan hulpsoftware door te geven dat de tekst binnen het element belangrijk is en niet om tekst visueel mee op te maken. Daarnaast mag het element alleen worden gebruikt op enkele woorden. Zorg er daarom voor dat het strong-element is verwijderd van deze tekst en gebruik een CSS-stijl of soortgelijke techniek om de tekst visueel mee op te maken.
Op deze pagina is het strong-element ook gebruikt om de H2 koppen dikgedrukt mee te maken. Hier moet het element ook worden verwijderd.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/6c41e98f-1dbd-4305-bbf8-fbc993f3ba8d/… en op goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/e4805f30-5463-4762-a470-70aeeccaae85/rittenregistratie.

Bevinding 11: Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/e4805f30-5463-4762-a470-70aeeccaae85/rittenregistratie staan de koppen 'Gegevens van de bestelauto' en 'Gegevens per dag'. Deze koppen zijn alleen opgemaakt met het strong-element. Dit element heeft niet dezelfde semantische waarde als een kop-element. Bezoekers die navigeren met behulp van de kop-toets of een koppenlijst kunnen bijvoorbeeld niet naar deze koppen navigeren. Zorg ervoor dat het strong-element van deze koppen wordt verwijderd en maak ze in de code op met kop-elementen.
Dir probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/3f6b0b38-d0e0-47e5-82ca-26e2d529418c/veelgestelde-vragen bij onder andere de kop 'Vrijgesteld'.

Bevinding 12: Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/0d5cd2e5-a65e-47cd-87c3-8a836cc60c67/checklist-voor-aangifte-… is de koppenstructuur niet duidelijk/kloppend.

Dit geldt voor meerdere koppen op de pagina, zoals 'Cijfers van je winst- en verliesrekening' en 'Mag ik de kosten in één keer aftrekken of moet ik afschrijven?'.

Let op dat wijzigingen in deze kopniveau's tot gevolg hebben dat onderliggende koppen ook een lager kopniveau moeten krijgen.

Bevinding 13: De volgende bevindingen gaan onder de PDF 'Rittenregistratie Model B printversie':

Bevinding 14: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/ staat in de codelaag de visueel verborgen tekst '5 items'. Ondanks dat deze tekst visueel is verborgen wordt het wel voorgelezen door screenreaders. Zorg er daarom voor dat deze tekst ook verborgen is voor hulpsoftware of verwijder de tekst van de pagina.
Dit probleem komt op elke pagina voor.

Bevinding 15: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/cb72e758-c4a4-498a-a552-bf424a0b07b6/contact staat een sub-navigatiemenu aan de linkerkant van het scherm. Dit menu bevat alleen de link 'Contact'. Deze link is ook opgemaakt als een H2-kop en wordt in de code direct opgevolgd door de H1-kop 'Content'. Een kop mag niet direct worden opgevolgd door een kop op hetzelfde of een hoger niveau omdat de kop hierdoor geen content bevat. Dit kan verwarrend zijn voor gebruikers die navigeren aan de hand van koppen op een pagina, omdat de kop in dit geval niet naar content verwijst. Los dit probleem op door de link 'Contact' niet op te maken als een kop.

Bevinding 16: Advies:
Op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/ staat de H1-kop 'Goede Start Belastingdienst', daaronder de H6-kop 'Stap voor stap vertrouwd raken met belastingzaken', die weer wordt opgevolgd door de H3-kop 'Start proef startersgesprekken via videobellen'. Een logische aflopende koppenstructuur, beginnende met een H1 voor de titel van de pagina, H2 voor koppen en H3 voor tussenkoppen (etc.) is beter voor de toegankelijkheid van de website én voor vindbaarheid van de website in zoekmachines zoals Google. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 17: Advies:
De homepage (goedestartbelastingdienst.nl/) bevat twee H1 koppen. Een H1-kop geeft altijd aan wat het hoofdonderwerp van de pagina is. Wanneer een pagina twee H1 koppen bevat kan het voor gebruikers van hulpsoftware lastig zijn te bepalen wat het belangrijkste onderwerp van de pagina is. Ook kan het voor zoekmachines zoals Google lastig zijn om te bepalen wat het hoofdonderwerp van de pagina is, wat de vindbaarheid niet ten goede komt.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Wanneer bezoekers op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek een datum en tijd hebben geselecteerd in de kalender, verschijnt een formulier op de pagina. In dit formulier staan lichtblauwe teksten (HEX#99D8F4) op een witte achtergrond. Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 19: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In de chatfunctie staat een invoerveld met de placeholdertekst 'Typ uw bericht'. Het contrast van deze grijze tekst (HEX#b1b2b4) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 is.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 20: Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/e4805f30-5463-4762-a470-70aeeccaae85/rittenregistratie staan vier afbeeldingen van tabellen. Deze tabellen zijn voorbeelden van hoe bezoekers een rittenregistratie kunnen invullen. Wanneer een afbeelding alleen tekst bevat of een ander element wat kan worden opgemaakt met HTML, zoals een tabel, moet de afbeelding worden verwijderd en de informatie daarop als gewone tekst op de pagina worden geplaatst. Wanneer deze informatie in een afbeelding staat kunnen bezoekers die bijvoorbeeld slechtziend zijn de weergavegrootte niet aanpassen en leest een screenreader de tekst op de afbeelding niet voor. Verwijder daarom de afbeeldingen en plaats de tabellen met HTML op de pagina.
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/0d5cd2e5-a65e-47cd-87c3-8a836cc60c67/checklist-voor-aangifte-… staat ook een afbeelding van een tabel.

Bevinding 21: Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/news/view/3f6ac8fe-8560-489f-a352-5418c6cf4968/starter-astrid-… staan twee afbeeldingen waarin tekst is verwerkt. Eén afbeelding bevat alleen tekst in een lijstvorm en de ander is een portretfoto met daarnaast de tekst 'Astrid de Rooij, eigenaar Astrid Vitaal'. Bezoekers die tekststijlen moeten aanpassen vanwege de leesbaarheid kunnen dat niet bij deze teksten. Ook worden de teksten in deze afbeeldingen niet voorgelezen door screenreaders. Om deze reden mogen teksten niet als afbeeldingen op een pagina worden geplaatst wanneer deze ook met HTML op de pagina kunnen worden gezet. Verwijder daarom de afbeeldingen van teksten en plaatst de content daarop als gewone tekst op de pagina.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op de pagina goedestartbelastingdienst.nl/ staat een invoerveld met het visuele label 'E-mailadres*'. De randen van dit invoerveld (HEX #cccccc) hebben een te laag contrast op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: De PDF 'Rittenregistratie Model B printversie' heeft geen documenttitel. Zorg dat dit document een titel krijgt die de inhoud goed omschrijft. Dit kan worden ingevoerd bij 'Bestand' > 'Eigenschappen' > 'Beschrijving'.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/ staan twee links met de linktekst 'Maak een videoafspraak voor een startersgesprek'. Deze links verwijzen elk naar een ander linkdoel, namelijk naar goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek en naar goedestartbelastingdienst.nl/news/view/cd3b75e2-e363-4950-b195-0db7e9d26267/start-proef-…. Voor bezoekers die gebruikmaken van een linklijst om te navigeren is het lastig om onderscheid te maken tussen deze twee links doordat ze dezelfde naam hebben. Zorg er daarom voor dat links die naar verschillende doelen verwijzen een unieke linktekst hebben.
Dit probleem komt ook voor op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/0d5cd2e5-a65e-47cd-87c3-8a836cc60c67/checklist-voor-aangifte-… bij de linktekst 'internetsite van de Belastingdienst' en op goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/3f6b0b38-d0e0-47e5-82ca-26e2d529418c/veelgestelde-vragen bij de linktekst 'Administratie'.

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 25: Advies:
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/search staat de kop 'Datum' met daaronder twee invoervelden. Deze kop geeft mogelijk niet voldoende weer waar bezoekers de zoekresultaten op kunnen filteren. Het is namelijk niet mogelijk om de resultaten te filteren op één datum. De resultaten over een periode worden namelijk altijd getoond, ook wanneer het veld 'Datum t/m' wordt leeg gelaten. Periode zou een geschiktere kop zijn.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 26: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
In de chatfunctie staat in het invoerveld 'Typ uw bericht' een knop die is gelabeld met een emoticon. De toegankelijke naam van deze knop is 'Emoij picker', wat Engels is. Voor sommige bezoekers kan het lastig zijn om deze knop te bedienen doordat deze een Engelse toegankelijke naam heeft, bijvoorbeeld als zij gebruikmaken van spraakbediening of een screenreader. Zorg ervoor dat de toegankelijke naam van bedienbare elementen altijd in dezelfde taal is als de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Nederlands.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 27: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Nadat bezoekers op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek een datum en tijd hebben geselecteerd verschijnt een formulier in beeld. Als bezoekers een verplicht veld niet invullen en toch het formulier verzenden verschijnt een foutmelding boven het formulier. Bijvoorbeeld wanneer het invoerveld 'E-mailadres*' niet is ingevuld verschijnt de melding 'E-mail is een verplicht veld.'. Naast dat deze melding niet het juiste invoerveld identificeert geeft het ook niet aan welke fout is gemaakt. Zorg ervoor dat een foutmelding altijd aangeeft welke fout is gemaakt, 'Dit veld is verplicht' is eerder een foutsuggestie dan een foutmelding. Een goede foutmelding hier zou 'E-mailadres* is niet ingevuld. Dit is een verplicht veld' kunnen zijn.

Bevinding 28: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Als bezoekers een fout maken bij het invoeren van een e-mailadres in het formulier op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek verschijnt de foutmelding 'Je dient een geldig e-mailadres in te voeren.'. Deze foutmelding verwijst niet naar het veld waar de fout in is gemaakt. Zorg ervoor dat deze foutmelding aangeeft in welk veld bezoekers deze fout in hebben gemaakt, gebruikt hiervoor het label dat bij het invoerveld is geplaatst.
Dit probleem komt voor bij alle foutmeldingen die in dit formulier kunnen verschijnen.

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 29: Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/ staat een invoerveld met het visuele label 'E-mailadres*'. Nergens is in tekst aangegeven wat het sterretje (*) achter het label betekend. Vaak betekend dit sterretje dat een invoerveld verplicht is. Toch kan het voor sommige mensen met een cognitieve beperking lastig zijn deze betekenis te achterhalen, bijvoorbeeld door een beperkt werkgeheugen. Zorg er daarom voor dat de betekenis van een icoon wat een instructie aangeeft in tekst wordt aangegeven.
Dit probleem komt ook voor in het formulier op pagina goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek, wat zichtbaar wordt nadat bezoekers een datum en tijd hebben geselecteerd in de kalender.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 30: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Verschillende bedienbare elementen hebben geen toegankelijke naam. Bijvoorbeeld een knop in de chatfunctie. Deze bevindingen staan omschreven bij SC 1.1.1 Niet-tekstuele content.

Bevinding 31: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/dee06239-128e-497a-b9e9-6445454f8c24/videos-btw staan meerdere iframe-elementen die geen toegankelijke naam hebben. Zorg ervoor dat al deze elementen een goede toegankelijke naam krijgen door het title-attribuut te gebruiken.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's waar een iframe-element op staat, bijvoorbeeld op pagina goedestartbelastingdienst.nl/wiki/view/0d5cd2e5-a65e-47cd-87c3-8a836cc60c67/checklist-voor-aangifte-… en op goedestartbelastingdienst.nl/cms/view/e213d389-c5ba-4097-b5e0-dd989d46395a/plan-een-startersgesprek.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:06:10 v2.4-011