Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website has.nl

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website HAS Hogeschool voor professionals
Scope van de website
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 61

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen staan in het cursusaanbod svg-iconen die informatie weergeven. Bijvoorbeeld de klok, die de duur van de cursus aangeeft. Hier moet een tekstueel alternatief voor aanwezig zijn.

Bevinding 2: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen verschijnt een knop wanneer een filter is geselecteerd, met een kruisje naast de tekst. Het kruisje heeft geen tekstueel alternatief, waardoor de functie van de knop niet voldoende duidelijk is (de geselecteerde filter kan verwijderd worden).

Bevinding 3: Op pagina www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-… staat een iframe van Issuu, met hierin afbeeldingen. Deze missen alt-teksten, hierdoor is het voor blinde gebruikers niet duidelijk wat bij deze afbeeldingen staat. Om aan dit criterium te voldoen, moeten alt-teksten toegevoegd worden, maar voor criterium 1.4.5 moeten de teksten in de HTML gezet worden.
Dit geldt ook voor de afbeeldingen in de iframe van Sway op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-… .

Bevinding 4: Op pagina www.has.nl/en staat het logo van de National University of food technologies. De alt-tekst luidt 'Logo Nuft'. Niet iedereen zal deze afkorting kennen, het is daarom beter om dit ook in de alternatieve tekst uit te schrijven.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-… wordt een video getoond. Deze video heeft een automatisch gegenereerde ondertiteling. Op een aantal plekken staan onjuiste woorden. Ook ontbreekt de interpunctie waardoor de zinnen moeilijk te begrijpen zijn. Maak een goede ondertiteling.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-… is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 01:55. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript, of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-… is een video. De audiodescriptie ontbreekt in deze video. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Zo komt er rond 1:55 de verschillende (17) doelen in beeld. Iemand die blind is weet nu niet wat er op het scherm te zien is en slechts een gedeelte hiervan wordt benoemd in de video zelf.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Op pagina www.has.nl/ staat een quote. Deze is in de code met een paragraaf-element gecodeerd, maar zou een HTML-element moeten krijgen dat aanduidt dat dit om een quote gaat, bijvoorbeeld het <blockquote> element.
Dit komt o.a. ook voor op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/… en www.has.nl/en.

Bevinding 9: Direct onder de quote is de tekst 'Bas Wijbenga Samenwerkingspartner Vebego' binnen een cite-element geplaatst. Het cite-element is bedoeld voor namen van creatieve werken, niet voor personen. Gebruik hier een paragraaf-element en maak gebruik van CSS om de tekst anders op te maken.

Bevinding 10: Op pagina www.has.nl/ staan onder 'Actueel' artikelen met blauwe tags, zoals 'Agri'. Visueel is het zo vormgegeven dat het duidelijk is dat dit om een tag/categorie gaat, maar deze informatie mist in de code, waardoor dit niet duidelijk is voor gebruikers van hulpsoftware.

Bevinding 11: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/… staat onder 'Resultaten' een lijst. Binnen deze lijst is gebruik gemaakt van een geneste lijst direct onder 'De werking van planten:'. Deze <ul> is geplaatst binnen een lege <li> waardoor de relatie met 'De werking van planten:' niet duidelijk is. Plaats de <ul> direct onder de tekst de <li> 'De werking van planten:'.

Bevinding 12: Op www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen staan verschillende cursussen met een H3. Onderaan de pagina staan in de footer "Contact" en "Snel naar" met een H4. Op deze manier lijkt het alsof deze koppen bij de laatste cursus horen. Zorg ervoor dat deze koppen met een hoger niveau worden opgemaakt zodat duidelijk is dat deze koppen hier los van staan.

Bevinding 13: Op de pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/… komt een lege kop (H5) onder de kop "gerelateerd"
Dit komt ook voor op www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-… waar een lege H5 staat onder de kop "Lector".

Bevinding 14: Op de pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/contactpagina is een kop opgemaakt met het strong element, namelijk "Openingstijden:". Het strong-elementen wordt gebruikt om nadruk te geven aan een of enkele woorden, en mag niet worden gebruikt worden om een kop vorm te geven, omdat het niet dezelfde betekenis heeft als een kopelement (h2, h3 etc.). Gebruik in plaats hiervan het kopelement.

Bevinding 15: De tabel op www.has.nl/nl/has-organisatie/contactpagina bestaat uit één rij (<tr>) die bestaat uit twee <td> elementen waarbinnen de informatie van elkaar is gescheiden met het <br> element. Hierdoor gaat de relatie tussen de dag en het tijdstip verloren. Gebruik voor elke rij een <td> element en daarbinnen voor elke cel een eigen <td> element.

Bevinding 16: De tabel op pagina www.has.nl/nl/samenwerken-met-has/samenwerkingsmogelijkheden/… bevat geen tabelkoppen, de koppen hier zijn opgemaakt met H3 elementen. Tabellen met drie of meer kolommen moeten altijd tabelkoppen hebben die zijn opgemaakt met het th-element. Voeg tabelkoppen toe om dit probleem op te lossen.

Bevinding 17: Op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-… is de tekst 'Terug naar HAS Expo 2021'gecodeerd als een kop van niveau h2, terwijl dit geen kop is. Gebruik in plaats daarvan CSS om deze link vorm te geven.

Bevinding 18: De PDF "Food innovation" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.
Dit geldt ook voor de PDF van "Duurzaam voer".

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 19: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/… is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en voornaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 20: In de PDF "Duurzaam voer" staat op bladzijde 5 "Figuur 2". Hier worden verschillende statussen alleen door kleur aangegeven. Bijvoorbeeld: "Grijs: voedselketen output". Zorg dat dit ook op een niet-kleurafhankelijke manier kan worden onderscheiden.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 21: Het contrast van de blauwe tekst (Professionals) op de grijze achtergrond op de homepage voor de afbeelding is te laag. De contrastverhouding is hier 1,8:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 22: Het contrast van de witte tekst (Professionals) op de aqua achtergrond op pagina www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-… in de iframe op pagina 15 is te laag (Advies doorontwikkeling....). De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 23: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen staat een zoekveld met de tekst "Geef uw zoek term in". Deze grijze placeholdertekst heeft een contrastwaarde van 3,5:1 maar moet minimaal 4,5:1 zijn.

Bevinding 24: Het contrast van de witte tekst (Het woord "gemeente" onder de tekst "Cursus sturen met Data". Dit staat in een van de 3 blokken onder de kop "JOUW EIGEN TALENT ONTWIKKELEN? DAT KAN MET ONZE BEDRIJFSOPLEIDINGEN!") op de lichtgrijze achtergrond op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-… is te laag. De contrastverhouding is hier 4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 25: Het contrast van de groene tekst 'Terug naar HAS Expo 2021' op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-… in de Sway-tool heeft een te lage contrastwaarde van 2,8:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.
Ook sommige teksten op de afbeeldingen hebben een te lage contrastwaarde, zoals de goud-witte teksten onder 'Lectoraat' (2,7:1) en de lichtblauwe tekst op de donkerblauwe achtergrond (3,7:1).

Bevinding 26: Het contrast van de witte tekst op de oranje achtergrond in de PDF "Food innovation" bij bijvoorbeeld op pagina 1 de tekst "food innovation", is te laag. De contrastverhouding is hier net onder 3:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Er is ook andere kleinere tekst met deze kleuren, bijvoorbeeld op pagina 2 (in het oranje blok "Studies locatie Den Bosch"). Hier moet het contrast minimaal 4,5:1 zijn.
De oranje teksten op de witte achtergronden in deze PDF hebben hetzelfde probleem met dezelfde contrastwaarden.

Bevinding 27: Het contrast van de oranje tekst op de witte achtergrond in de PDF van "Duurzaam voer" is te laag, bijvoorbeeld "Onderzoek" bovenaan de eerste pagina. De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 28: In de iframe van Issuu op pagina www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-… staan allerlei afbeeldingen met tekst erin. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina, of gebruik hiervoor een toegankelijke omgeving in plaats van Issuu.
Dit geldt ook voor de afbeeldingen in de iframe van Sway op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-…

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 29: Op pagina www.has.nl wordt gebruik gemaakt van een blauwe focusrand. Deze heeft een te lage contrastwaarde met de rode knop 'Bedrijfsopleidingen en cursussen' (2,7:1) en witte knop 'Samenwerken' (2,8:1).
De contrastwaarde van de focusrand moet minimaal 3:1 zijn met minimaal één van de aangrenzende kleuren, dus met de achtergrond of met de kleur van de knop. Om die reden is het contrast van de focusrand rondom de rode knop in de footer wel hoog genoeg (4,4:1 i.c.m. de donkerblauwe achtergrond).

Bevinding 30: Ook op andere pagina's heeft de focusrand (mogelijk) een te lage contrastwaarde. Dit geldt bijvoorbeeld voor de focusrand rondom 'Wis filters' (wanneer een filter geselecteerd is) op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen .

Bevinding 31: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen is het contrast van de focusrand op de dropdown naast 'Startdatum' te laag, doordat deze verandert naar lichtgrijs. De rand heeft dan een contrastwaarde van 1,4:1.
Dit komt bijvoorbeeld ook voor op www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/… .

Bevinding 32: Op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-… hebben in de Sway-tool de de binnenste icoontjes van Facebook en Linkedin een te lage contrastwaarde van 2,8:1 (lichtgrijs met de witte achtergrond).

Bevinding 33: Op pagina hebben in de Issuu iframe hebben de pijltjes een te lage contrastwaarde (2,0:1).

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 34: Op www.has.nl/nl/has-organisatie/actualiteit/has-… kun je erdoorheen tabben, maar als je voorbij de toegankelijkheidsweergave tabt, loop je uiteindelijk vast op een plek waar je alleen nog kan navigeren tussen de verschillende slides in het iframe. Hier kun je niet meer uitkomen, niet met tab of shift+tab, of met ctrl+ L. De enige manier is om de pagina te herladen.

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: Op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-… wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 36: Op iedere pagina staat een goede werkende skiplink, maar de eerste skiplink moet degene zijn die naar de hoofdinhoud gaat. Nu staat daarvoor een link die naar het menu gaat. Als de volgorde hiervan wordt veranderd, staat dit goed.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 37: Op pagina www.has.nl/ luidt de paginatitel 'HAS Hogeschool'. Hierin mist het linkdoel, namelijk dat dit de homepagina betreft.

Bevinding 38: De PDF "Food innovation" heeft als titel "FD_brochure_DEF_2015_dimphy.indd". Dit is geen goede beschrijvende titel. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.
Dit geldt ook voor de PDF "Duurzaam voer".

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 39: Op iedere pagina, maar o.a. www.has.nl/nl/samenwerken-met-has/samenwerkingsmogelijkheden/… wordt gebruik gemaakt van een menuknop dat rechtsboven tevoorschijn komt als je voldoende inzoomt (bijvoorbeeld 1280x1024 met 400% zoom) . Dit menu komt over de content heen te staan, maar als je hier met het toetsenbord doorheen navigeert kom je op een gegeven moment bij de onderliggende content terecht. Zorg ervoor dat de focus in het menu blijft totdat deze gesloten wordt.

Bevinding 40: De cookiemelding krijgt in principe als eerste de focus, maar kan net wat te traag zijn met laden, waardoor je er voorbij kan tabben zonder dit gezien te hebben. Dit is niet afkeurbaar, maar het zou beter zijn om er voor te zorgen dat dit sneller geladen wordt, zodat dit altijd als eerste komt, zeker bij de eerste keer laden van de site.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 41: Op elke pagina staat links bovenin het logo van de HAS. Deze heeft een goede alternatieve tekst, maar hierin mist het linkdoel, namelijk dat deze naar de homepage linkt. Voeg bijvoorbeeld de tekst 'naar de homepage' toe aan de alternatieve tekst.

Bevinding 42: Het logo voor "Partner Deltaplan" op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-… heeft wel een alternatieve tekst maar die beschrijft de afbeelding onvoldoende. Dat dit het logo is voor de site "Samen voor biodiversiteit" wordt niet benoemd. Een afbeelding moet, als het ook een link is, een duidelijk linkdoel bevatten.

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 43: Er is een andere manier om pagina's te vinden via de zoekmachine, maar niet alles kan daarin teruggevonden worden, bijvoorbeeld www.has.nl/nl/samenwerken-met-has/samenwerkingsmogelijkheden/… en www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 44: Op pagina www.has.nl/nl/has-organisatie/contactpagina is bijvoorbeeld de kop "HAS Hogeschool - Vestiging Venlo Spoorstraat 62 5911 KJ VENLO". Dit is een adres, geen koptekst. "HAS Hogeschool - Vestiging Venlo" kan blijven staan, de rest moet daaronder geplaatst worden buiten de kop.
Als dit geen kop meer is, moet de opmaak ook aangepast worden om nog te voldoen aan 1.3.1, want het mag er niet uitzien als kop.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 45: In Firefox is de focus niet zichtbaar op het logo van de HAS, wanneer deze met het toetsenbord de focus ontvangt.

Bevinding 46: Wanneer de checkboxes onder "Filters" op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen focus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.
Hetzelfde geldt voor andere pagina's met filters zoals deze, bijvoorbeeld www.has.nl/nl/samenwerken-met-has/samenwerkingsmogelijkheden/….

Bevinding 47: De focus is nergens niet zichtbaar binnen de iframe van Issuu op pagina www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-… . Bezoekers zien daardoor niet waar ze zich bevinden.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 48: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen heeft het zoekveld in de code een label "Zoekterm". Dit label komt niet overeen met de visueel zichtbare tekst "Geef uw zoek term in" of "Zoeken". Hierdoor is het veld niet of moeilijk te bedienen met spraaksoftware. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is.

Bevinding 49: Het logo voor "Partner Deltaplan" op pagina www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-… heeft wel een alternatieve tekst maar hierin ontbreekt de visueel zichtbare tekst "Samen voor biodiversiteit".

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 50: In de eigenschappen van PDF "Food innovation" is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 51: Op pagina www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-… staat een iframe van Issuu. De teksten van de knoppen zijn in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen. Beter is het om de namen naar het Nederlands te vertalen, maar de vraag is of dit mogelijk is qua techniek.

Bevinding 52: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen staan de Engelse cursussen in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen.

Bevinding 53: Advies: Bij de cookiemelding op iedere pagina wordt de taal van de browser gebruikt, dit is niet logisch. Het is beter om de cookiemelding in de taal van de website neer te zetten.

3.2 Voorspelbaar

3.2.2 Bij input (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 54: Als je op een pagina met filters bent, bijvoorbeeld www.has.nl/nl/samenwerken-met-has/samenwerkingsmogelijkheden/…, en je vinkt een van de filters aan, dan komt de focus weer bovenaan de pagina te staan. Zorg ervoor dat de focus weer teruggezet wordt op de plek waar je gebleven bent

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 55: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/… een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding. Deze melding zegt bijvoorbeeld "Vul het veld Voornaam in". Dit zijn instructies, geen foutmeldingen. Zorg dat er ook bij staat dat het veld niet is ingevuld.

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 56: Advies: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/… staat in het invoerveld onder 'Geboortedatum' een placeholdertekst dat het vereiste format aangeeft, namelijk dd/mm/jjjj. Dit format lijkt echter niet verplicht, een invoer als d-m-jj wordt bijvoorbeeld ook geaccepteerd. Maar de instructie staat er waarschijnlijk niet zonder reden, en zou dan te allen tijde zichtbaar moeten zijn. De placeholdertekst verdwijnt namelijk zodra iemand begint te typen in het veld.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 57: Op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen wordt het Attribuut for gebruikt bij het element <legend>. Dit mag daar niet gebruikt worden. Dit komt ook voor op www.has.nl/nl/zoeken

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 58: Op elke pagina staat bovenaan het navigatiemenu. Hierin staan items die kunnen worden samengevouwen of uitgevouwen, zoals 'HAS bedrijsopleidingen'. Deze links hebben een aria-expanded attribuut dat die status aangeeft, maar het attribuut verschijnt pas wanneer het element wordt uitgevouwen. Het aria-expanded attribuut moet al vanaf het begin aanwezig zijn.

Bevinding 59: Op Iedere pagina wordt gebruik gemaakt van een menuknop rechtsboven die te zien is als je voldoende inzoomt. Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat deze menuknop uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers is dat niet zo. In de code staat wel een aria-expanded attribuut, maar de waarde hiervan wijzigt niet bij het open- of dichtklappen.

Bevinding 60: Op www.has.nl/nl/has-onderzoek/lectoraten/lectoraat-innovatief-… is een video onder de kop "HAS TALK – THE START-UP CHALLENGE". Deze functie is via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschijving van de video, bijvoorbeeld "Lector Erwin van Woudenberg - HAStalks".
Titels van de iframes ontbreken ook op andere pagina's zoals www.has.nl/nl/has-expo/bo-expositie/thema-business-…. Hier gaat het niet om een video, maar om een bestand van issuu

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 61: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/bedrijfsopleidingen/… een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een foutmelding. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd en dat er foutmeldingen staan op het scherm.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:20:34 v2.3-011