Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website hashogeschool.nl

De website HAS Hogeschool voor scholieren voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 30 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Yannick, Swink; Yulia, Swink
Datum
11 november 2021
Opdrachtgever
HAS Hogeschool
Scope van de website Alle pagina's op www.hashogeschool.nl/
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 06:02:19 v2.4-011