Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website hashogeschool.nl

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website HAS Hogeschool voor scholieren
Scope van de website Alle pagina's op www.hashogeschool.nl/
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 104

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Rechtsbovenin de pagina staat een afbeelding 'Beste middelgrote hogeschool'. Deze heeft geen alternatieve tekst en mist ook een linkdoel.

Bevinding 2: Op de homepage staan 6 afbeeldingen onder de kop "ONZE HBO-BACHELOROPLEIDINGEN". Deze afbeeldingen hebben geen tekstalternatief en dit is ook niet nodig omdat het om decoratieve afbeeldingen gaat. Maar de afbeeldingen hebben wel een leeg alt-attribuut (alt="") nodig, zodat hulpsoftware weet dat de afbeeldingen genegeerd kunnen worden.
Dit komt ook voor op andere pagina's zoals www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-…, www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/… en www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/management-van-de-… .

Bevinding 3: Op de homepage staat de afbeelding "Brouw iets moois van je studentijd" onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!" met een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding is niet puur decoratief en heeft daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.

Bevinding 4: In de cookiemelding staat het logo van Blue dragon met een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding is niet puur decoratief en heeft daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.
Dit geldt ook voor het logo van HAS Hogeschool daar.

Bevinding 5: De afbeeldingen met links naar de social media pagina's in de footer op iedere pagina hebben geen alternatieve teksten. Zie ook 2.4.4

Bevinding 6: Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen staat bij elke opleiding bij de naam van de stad een <svg>. Deze moet een role=img en aria-hidden=true meekrijgen, zodat deze door hulpsoftware genegeerd wordt.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/applied-geo-information-… staat een video. Hierin wordt gebruik gemaakt van de automatische ondertiteling van Youtube. Echter klopt deze niet overal. Bijvoorbeeld rond 0:11 'de opleiding lijntje information science'. Daarnaast mist de interpunctie. Corrigeer de ondertiteling en voeg interpunctie toe.
Dit komt ook voor bij de video op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/… die begint met de foutieve ondertiteling 'hoe iedereen ik wil een'.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Op pagina www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-… komt er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:05. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

Bevinding 9: Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 zijn er in de videos op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 1:41 van de video over de deficiëntiecursus. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

Bevinding 10: Dit geldt ook voor de teksten die in beeld komen aan het begin en aan het einde van de video's op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/… .

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: Op pagina www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-… komt er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 0:05. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5.

Bevinding 12: Op de pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 zijn er in de videos op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld rond 1:41 van de video over de deficiëntiecursus. Er ontbreekt een voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er word getoond in de video. Maak voor deze en andere informatie gebruik van een extra audiospoor.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 13: Op pagina www.hashogeschool.nl/ staat in de header en in de footer de link 'Andere HAS-sites'. Deze heeft in de code een <header> element. Dit is semantisch gezien onjuist. Dit komt ook voor bij het 'Language' element.
Beter is het om hier <select> elementen van te maken. Dan is de relatie ook duidelijk met de lijstelementen die eronder hangen.
Het foutief gebruik van het <header> element komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld in de filteropties op pagina www.hashogeschool.nl/search .

Bevinding 14: Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-… zijn meerdere zinnen/koppen opgemaakt met het strong-element, bijvoorbeeld "Documenten opsturen". Het probleem is dat strong is bedoeld om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor een hele zinnen. Ook mogen deze elementen niet worden gebruikt als visuele kop, omdat ze niet dezelfde betekenis hebben als een kop (h2, h3 etc.).
Dit komt ook voor op andere pagina's zoals www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-… ("Meld je aan voor deze open dag!") Hier komen ook em-elementen voor en daar geldt hetzelfde voor. ("Tijdens de open dag volgen we...." onder de kop "ZIEN EN BELEVEN").
Een ander voorbeeld is op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/management-van-de-… onder 'Jaar 1' voor de kop 'Specialisaties' en op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-… de kop 'Documenten opsturen'.

Bevinding 15: Dit geldt ook voor de teksten die in beeld komen aan het begin en aan het einde van de video's op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/… .

Bevinding 16: Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen zijn alle opleidingstitels vormgegeven met een <h1>. Hierdoor is de structuur van de pagina niet duidelijk voor gebruikers van hulpsoftware. Een pagina kan het beste maar één h1 bevatten. Maak de opleidingstitels vervolgens een kop van een lager niveau.

Bevinding 17: Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen is visueel te zien bij welk overkoepelend label de filteropties horen. Bijvoorbeeld dat 'Agro' hoort bij 'Interessegebieden'. In de code mist deze relatie, waardoor dit niet duidelijk is voor gebruikers van hulpsoftware. Een mogelijke oplossing is het gebruik van een fieldset/legend combinatie.
Dit kom ook voor op pagina www.hashogeschool.nl/search en op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-….

Bevinding 18: Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-… staan aanvullende instructies om het formulier goed in te vullen, zoals 'Vul in met dd/mm/yyyy'. Deze zijn in de code niet gekoppeld aan het invoerveld. Maak bijvoorbeeld gebruik van aria-describedby.

Bevinding 19: In de PDF van het leerplan (www.hashogeschool.nl/files/3104) staan opsommingen, bijvoorbeeld onder "Landschap" onder "Blok 1". De lijsten zijn alleen niet als opsomming gecodeerd. Zorg ervoor dat de tekst gecodeerd is met een L en LI.

Bevinding 20: In de PDF van het leerplan (www.hashogeschool.nl/files/3104) staat een tabel, maar hier zijn in de code aparte paragrafen van gemaakt. Hierdoor is het verband tussen de verschillende items niet duidelijk. Zorg ervoor dat dit netjes in een tabel staat, waarbij de cellen ook juist aan alle verschillende tabelkoppen gekoppeld worden door middel van id's.

Bevinding 21: De PDF van Young professionals is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: Op pagina www.hashogeschool.nl/ staan teksten boven koppen, zoals 'Studierichtingen' boven 'Onze hbo-bacheloropleidingen'. Deze span-teksten moeten in de code onder de kop worden geplaatst waar ze bij horen, zodat de relatie met de kop duidelijk is. Visueel mag het wel erboven blijven staan.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen voor de steden die horen bij de opleidingstitels.

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: Wanneer je na het doorlopen van de keuzehulp op www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1 uitkomt op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen staat er de tekst 'Jouw persoonlijke top 3 staat bovenaan de lijst in het groen!'. Personen die de kleur groen niet kunnen zien, of het scherm niet kunnen zien, kunnen hierdoor moeite hebben met waarnemen om welke drie opleidingen het gaat. Er wordt in de tekst wel verwezen naar 'bovenaan de lijst', maar gebruiksvriendelijker is het om bijvoorbeeld de eerste drie items een 1, 2 en 3 mee te geven aan de kop, zodat voor iedereen duidelijk is dat dit de top 3 is. Meerdere oplossingen zijn mogelijk.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-… is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en voornaam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 25: Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-… wordt alleen met een rode kleur aangegeven dat een veld niet (goed) is ingevuld. Bovenaan het formulier verschijnen wel teksten, maar deze voldoen nog niet als foutmeldingen (zie succescriterium 3.3.1). Daarnaast staan deze te ver bij de velden vandaan, waardoor een bezoeker die moeite heeft met het waarnemen van de kleur rood kan missen dat een veld niet goed is ingevuld. Plaats daarom (ook) een foutbeschrijving bij de velden.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 26: Het contrast van de witte tekst (bijvoorbeeld "Biologie") op de groene achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Er is ook kleinere tekst met deze kleuren op deze pagina ("Gezelligheid uit het zuiden" onder de kop "Venlo). In dit geval moet het contrast minimaal 4,5:1 zijn.
Vergelijkbare tekst komt ook voor op www.hashogeschool.nl/contact

Bevinding 27: Het contrast van de groene tekst (Bijv. de kop "HET STUDENTENLEVEN") op de witte achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Vergelijkbare tekst komt ook voor op www.hashogeschool.nl/contact

Bevinding 28: Het contrast van de witte tekst ("Studierichtingen" boven de kop "ONZE HBO-BACHELOROPLEIDINGEN) op de grijze achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 29: Het contrast van de groene tekst (Bijv. de kop "MINORS") op de witte achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Vergelijkbare tekst komt ook voor op de pagina www.hashogeschool.nl/contact. Hier is de achtergrond net wat anders van kleur en het contrast is hier 2,5:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 30: Het contrast van de witte tekst (Bijv. de kop "BUSINESS") op de aqua achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,8:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 31: Het contrast van de witte tekst ("Twitter met #HAShogeschool" onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!") op de blauwe achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 2,8:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 32: Het contrast van de donkerblauwe tekst ("Opleidingen" onder de kop "AGRO") op de blauwe achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 3,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 33: Het contrast van de donkergroene tekst ("Opleidingen" onder de kop "DESIGN") op de groene achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 3,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 34: Het contrast van de witte tekst ("VOLG HAS HOGESCHOOL!" onder de tekst "Laatste nieuwtjes, posts, foto's en tweets") op de grijze achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 3,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 35: Het contrast van de blauwe tekst ("Wij helpen je graag op weg" onder de kop "HET STUDENTENLEVEN") op de lichtgroene achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 1,4:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 36: Het contrast van de donkerblauwe tekst (bijv. "Bezoek onze studiekeuze-events" onder de kop "BEZOEK ONS") op de lichtblauwe achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 3,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 37: Het contrast van de witte tekst (bijv. "Bouw iets moois van je studentijd!" onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!") op de witte achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is op sommige plekken 1,3:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 38: Het contrast van de blauwe tekst (bijv. "Vind je draai, ben jezelf en geniet!" onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!") op de witte achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is op sommige plekken 2,7:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 39: Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-… is een rode tekst op een witte achtergrond als je velden niet invult en dan op "Meld je aan" klikt. Bijvoorbeeld bij "Voornaam". Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 40: Het contrast van de groene tekst (Bijvoorbeeld "Online Live sessies" van 10 november) op de lichtgroene achtergrond op pagina www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events is te laag. De contrastverhouding is hier 2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 41: Het contrast van de witte tekst op de knop om akkoord te gaan met de geselecteerde cookies op de grijze achtergrond op iedere pagina is te laag. De contrastverhouding is hier 3,9:1, waar dit minimaal 1,8:1 moet zijn.

Bevinding 42: Het contrast van de oranje tekst in de cookiemelding ("Let op! Met de huidige instellingen loopt u mogelijk gepersonaliseerde content mis.") op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is 2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 43: Het contrast van de witte tekst ("404 PAGINA
NIET GEVONDEN") op de grijze achtergrond op pagina www.hashogeschool.nl/bestaatniet is te laag. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 44: Het contrast van de blauwe tekst (bijv. "DEN BOSCH" op pagina 2) op de lichtblauwe achtergrond in de PDF van Young professionals is te laag. De contrastverhouding is 4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 45: Controleer ook op andere plekken of het contrast voldoende is en pas dit aan waar nodig.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 46: Op de homepage staat de afbeelding "Brouw iets moois van je studentijd" met dezelfde tekst onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!". Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 47: Op elke pagina staat in de HTML-code bij meta name="viewport" de volgende instellingen: "maximum-scale=1" en "user-scale=0". Op mobiel of tablet kunnen bezoekers daarom in sommige gevallen niet inzoomen. Laat deze instellingen weg.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 48: Het contrast van de knop rechtsonderin met een witte pijl op een lichtblauwe achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 49: Het contrast van de lichtgrijze twitterknop bij het 2e blok onder de kop "VOLG HAS HOGESCHOOL!" op de witte achtergrond op de homepage is te laag. De contrastverhouding is hier 1,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 50: Het contrast van de aanvinkbare checkboxes (groene rand/vinkje op witte achtergrond) op iedere pagina in de cookiemelding als deze aangevinkt zijn is te laag. De contrastverhouding is hier 2,3:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 51: Het contrast van de aanvinkbare checkboxes (oranje op witte achtergrond) op iedere pagina in de cookiemelding is te laag. De contrastverhouding is hier 2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 52: Het contrast van de niet aanvinkbare (al aangevinkt) checkboxes (grijs op witte achtergrond) op iedere pagina in de cookiemelding als deze aangevinkt zijn is te laag. De contrastverhouding is hier 2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 53: Het contrast van de lichtblauwe focusrand op de witte achtergrond in de cookiemelding bij de links (bijv. "Lees onze volledige privacy statement") op iedere pagina is te laag. De contrastverhouding is hier 1.3:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 54: Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/… hebben de cirkels in het navigatiebalkje boven de video's een te lage contrastwaarde met de achtergrond, namelijk 1:3:1 voor de witte cirkels en 1,6:1 voor de actieve groene cirkel. Ook heeft het verschil tussen een inactieve (witte) en actieve (groene) cirkel een te lage contrastwaarde van 2,1:1. De contrastwaarde moet minimaal 3:1 zijn.

Bevinding 55: Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen is het contrast te laag van de blauwe randen icm de lichtgrijze achtergrond van de checkboxes onder 'Verfijn het resultaat' (2,2:1). Het contrast van de witte vink met de blauwe achtergrond is ook te laag (2,6:1).
Dit komt ook voor op pagina www.hashogeschool.nl/search en www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1 .

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 56: Op de homepage staat een knop rechtsonderaan om naar boven te kunnen gaan. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze knop niet bedienen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Bevinding 57: Op de pagina "www.hashogeschool.nl/contact" staan er uitklapmenu's onder de kop "OP BEZOEK BIJ HAS HOGESCHOOL". Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze links niet bedienen of zien. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Bevinding 58: Op www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-… staat onder "Periode 1 + 2" een checkbox. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze checkbox niet bedienen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.
Dit komt ook voor op andere pagina's zoals www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1

Bevinding 59: Op iedere pagina komt in eerste instantie een cookie-melding. Onder "Cookievoorkeuren" staan checkboxes. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze boxes niet bedienen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Bevinding 60: Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/management-van-de-… staan knoppen om de accordeons te openen en sluiten. Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze knop niet bedienen. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen bedienbaar zijn met het toetsenbord.
Dit geldt ook voor de accordeons op www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen.

Bevinding 61: De keuzehulp op www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1 is niet bedienbaar met het toetsenbord. Gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord kunnen dus geen gebruik maken van de keuzehulp.
Hierdoor onstaan ook problemen bij andere succescriteria.

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 62: Op meerdere pagina's, maar waaronder www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 63: Op elke pagina ontbreekt een mechanisme om de herhalende content over te slaan. Dit kan opgelost worden door een link op de pagina te plaatsen (skiplink) die de focus verplaatst naar de eerste unieke inhoud van de pagina. Deze link moet de eerste link van de pagina zijn. Deze link mag standaard verborgen zijn voor bezoekers, maar moet zichtbaar worden als de focus er op komt wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 64: De paginatitel op pagina www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1 ontbreekt. Zorg dat er door middel van het title-element een beknopte titel aanwezig is die de inhoud van de pagina beschrijft.
Dit komt ook voor op pagina www.hashogeschool.nl/search .

Bevinding 65: De PDF van het leerplan heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

Bevinding 66: De PDF van Young professionals heeft wel een titel, maar dat was de bestandsnaam voordat deze werd geconverteerd ("Young_professionals_Traject_opleidingskaart_2020-2021.indd"). Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 67: Op iedere pagina wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons) bij de menuknop die tevoorschijn komt bij zoom (bijvoorbeeld 400% zoom op 1280 x 1024 px). Er doet zich hier een probleem voor met de focusvolgorde. De items in de accordeon krijgen toetsenbordfocus, ook als de accordeon niet uitgevouwen is. Dit is verwarrend voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren, maar wel het scherm kunnen zien. Zorg ervoor dat de items die niet zichtbaar zijn geen focus krijgen als de accordeon ingevouwen is.
Dit geldt ook voor de items die in de taalkeuze bovenaan staan.
Dit geldt ook voor de submenu's die je hier kan vinden.

Bevinding 68: Op iedere pagina wordt gebruik gemaakt van een menuknop die tevoorschijn komt bij zoom (bijvoorbeeld 400% zoom op 1280 x 1024 px). Deze menu-items komen boven de content te staan, maar als je hier doorheen tabt, kom je op een gegeven moment bij de content die achter de menu-items staan. Zorg ervoor dat je in het menu blijft met tabben totdat deze gesloten wordt.

Bevinding 69: Op de site wordt gebruikt van een cookiemelding dat als overlay boven de content komt te staan, maar als je hier doorheen tabt, kom je op een gegeven moment bij de content die achter de menu-items staan. Zorg ervoor dat je in deze overlay blijft met tabben totdat deze gesloten wordt.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 70: De links naar de social media pagina's in de footer op iedere pagina hebben geen naam. Omdat de links geen linkdoel hebben, is het voor blinden en slechtzienden die gebruik maken van een screenreader niet duidelijk waar deze links heen gaan. Voeg een duidelijke linktekst toe om dit probleem op te lossen.

Bevinding 71: Op pagina www.hashogeschool.nl/contact staat twee keer een link 'Routebeschrijving'. Het linkdoel kan niet worden bepaald. Voeg (al dan niet) in verborgen tekst toe naar welke routebeschrijving gelinkt wordt, zodat het linkdoel bijvoorbeeld luidt 'Routebeschrijving vestiging Venlo'.

Bevinding 72: Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen is per blok het gehele gebied als link vormgegeven. Dat betekent dat zowel de opleidingstitel, de stad, en de informatietekst als linktekst worden opgelezen. Het beste is hier om enkel de opleidingstitel als link(tekst) te gebruiken, en vervolgens het klikbare gebied met javascript te vergroten.
Dit komt ook voor op pagina www.hashogeschool.nl/search bij de zoekresultaten.

Bevinding 73: Op meerdere pagina's staan links waarvan het linkdoel niet duidelijk is. Het gaat om links als 'Meer info' en "Aanmelden' op pagina www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events . Uit deze linktekst op zich kan niet worden opgemaakt waarover meer info kan worden verkregen. Voeg bijvoorbeeld (onderwater) de titel van het event toe aan de linktekst.

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 74: Er is een andere manier om pagina's te vinden, namelijk de zoekmachine. Maar niet alle pagina's zijn hier te vinden, bijvoorbeeld www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 en www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-…

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 75: Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022? staan filters om de berichten te filteren. Hierbij wordt de eerste optie gebruikt als label, maar dit verdwijnt zodra je iets uitgekozen hebt.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 76: Op iedere pagina, maar waaronder de homepage, staan bovenin de menu-items "Andere HAS-sites" en "Language". Wanneer deze focus krijgen is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.
Hetzelfde geldt voor de iconen in de footer onder "Vind ons op".

Bevinding 77: Wanneer de blokken met de groene teksten (Bijv. APPLIED GEO-INFORMATION SCIENCE) op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 focus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Bevinding 78: Wanneer de zoekresultaten op pagina www.hashogeschool.nl/search focus hebben, is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Bevinding 79: Het is voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren niet altijd zichtbaar waar de focus zich bevindt binnen het hamburgermenu dat op iedere komt bij voldoende zoom (bijv. 400% zoom op 1280x1024) rechtsboven. Zorg ervoor dat de focus(rand) altijd (helemaal) zichtbaar is. De eisen over focuszichtbaarheid worden strenger in de WCAG 2.2, lees er meer over op: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-appearance-….

Bevinding 80: Wanneer het logo van "Beste middelgrote hogeschool" rechtsboven op pagina www.hashogeschool.nl/contact focus heeft, is dat niet zichtbaar.Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Bevinding 81: Wanneer de open avond- en open dag-blokken op pagina www.hashogeschool.nl/contact focus hebben, is dat niet zichtbaar.Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Bevinding 82: Wanneer de links onderaan de kaartjes op pagina www.hashogeschool.nl/contact focus hebben (links van de knoppen "routebeschrijving") , is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat bezoekers die met het toetsenbord navigeren weten welk interactief element focus heeft door een duidelijke focusrand toe te voegen.

Bevinding 83: Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/… is de focus niet zichtbaar op de knoppen en cirkels in het navigatiebalkje boven de video's.

Bevinding 84: Wanneer de opleidingstitels op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen de focus ontvangen is dit alleen zichtbaar doordat het pijltje iets opschuift. Dit is niet voldoende. Zorg voor een duidelijke manier om de focus te herkennen, zoals het gebruik van een focusrand.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder bij de zoekresultaten op pagina www.hashogeschool.nl/search .

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 85: Op iedere pagina ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina. Deze moet in de HTML-code worden opgegeven door middel van een lang-attribuut bij het HTML-element. Dit attribuut moet dan de landcode van de taal bevatten.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 86: Op iedere pagina staat bovenin een item op de taal mee te wisselen namelijk "Language". Deze tekst is in een andere taal op de Engelse pagina's na. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen.

Bevinding 87: Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/… staat de tekst 'Sit back, relax and enjoy…'. Hiervoor moet in de code een taalwisseling worden gegeven.

3.2 Voorspelbaar

3.2.2 Bij input (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 88: Op iedere pagina staat bovenin een knop om de taalkeuze items uit te klappen (namelijk "Language"). Bezoekers die met het toetsenbord navigeren, bijvoorbeeld met de tabtoets, kunnen deze items niet zien zonder een pagina te openen. Zorg ervoor dat de items daaronder bekeken kunnen worden zonder dat nieuwe pagina's geopend worden.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 89: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-… een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een foutmelding. Deze melding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt, dat is nu niet het geval. Er komt nu alleen de melding dat een veld verplicht is bovenaan. Dat is een instructie, geen foutmelding. Geef hierbij aan dat het veld nog niet is ingevuld.
Het beste is om deze foutmeldingen bij de velden te plaatsen waar ze bijhoren, zodat een gebruiker niet steeds naar boven hoeft te scrollen om te zien welk veld hij moet corrigeren. Zie ook succescriterum 1.4.1.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 90: Op www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-… staat het veld geboorte-datum. Hierbij wordt het volgende format verwacht: "22-12-2020". Als instructie staat "dd/mm/yyyy". "22/12/2020" wordt hierbij niet geaccepteerd. Als dit wordt ingevuld, wordt ook niet aangegeven wat het formaat wel moet zijn.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 91: Op pagina www.hashogeschool.nl/contact wordt in de broncode een regel onder "Adresgegevens vestigingen" een eindtag gegeven van een paragraaf, maar de begintag ontbreekt. Dit komt op meer pagina's voor zoals www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-…

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 92: Het zoekveld bovenaan iedere pagina mist in de code een label. Hierdoor kan de naam van het veld niet programmatisch bepaald worden.
Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder het zoekveld op pagina www.hashogeschool.nl/search .

Bevinding 93: Op pagina www.hashogeschool.nl/form/inschrijven-has-young-… staat onder "Periode 1 + 2" een checkbox. Het input type staat hier op display:none. Hulpsoftware kan daardoor niet meer zien dat het om een checkbox gaat.

Bevinding 94: Op iedere pagina staat rechtsboven een menuknop als voldoende ingezoomd wordt (bijvoorbeeld bij 400% zoom op 1280x1024). Deze knop heeft geen (goede) toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knop doet.
Dit geldt ook voor de knop om dit menu af te sluiten.

Bevinding 95: Op iedere pagina staat rechtsonder een knop om direct naar boven te scrollen. Deze knop heeft geen (goede) toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knop doet.

Bevinding 96: Op pagina "www.hashogeschool.nl/contact" wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons) onder de kop "OP BEZOEK BIJ HAS HOGESCHOOL". Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat de accordeon in- of uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers is dat niet zo. Geef in de code de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen.
Dit geldt voor alle accordeons op de website.

Bevinding 97: Op pagina www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-… is eenvideo over de Open dag. Deze functie is via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschijving van de video, bijvoorbeeld "Open dag - Den Bosch - HAS Hogeschool".
Dit komt ook voor op www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/applied-geo-information-…

Bevinding 98: Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/applied-geo-information-… staat bij de video een knop om deze af te spelen. Deze knop heeft geen (goede) toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knop doet.
Dit komt ook voor op andere pagina's met video's bijvoorbeeld www.hashogeschool.nl/studiekeuze-events/open-avond-november-…

Bevinding 99: Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022? staan knoppen om vooruit te gaan terug te gaan in de youtube video's die getoond worden op de pagina. Deze knoppen hebben geen (goede) toegankelijke naam. Het is voor screenreadergebruikers nu niet duidelijk wat de knoppen doen.

Bevinding 100: Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022 zijn video's. Deze functies zijn via een iframe geplaatst. Ze hebben een title-attribuut, maar die omschrijven de video's niet, ze heten allemaal "youtube video player"

Bevinding 101: Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen/management-van-de-… wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare blokken (accordeons) zoals bij "Jaar 1: Basisjaar". Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat de accordeon in- of uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers is dat niet zo. Geef in de code de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen.

Bevinding 102: Op pagina www.hashogeschool.nl/online-studiemarkt-2021-2022/… staat boven de video's een navigatiebalkje om de slides mee te bedienen. De knoppen voor links en rechts missen een naam.

Bevinding 103: Op pagina www.hashogeschool.nl/hbo-opleidingen staan uitklapbare accordeons. Deze hebben in de code geen duidelijke rol en waarde. De rol zou hier bijvoorbeeld knop moeten zijn, en de waarde uitgevouwen of samengevouwen.
Ook de checkboxes missen een rol en waarde. Dit komt doordat het input element met type=checkbox is verborgen voor hulpsoftware met display:none. Hierdoor wordt niet doorgegeven dat dit een checkbox is, en of het ingeschakeld of uitgeschakeld is.
Dit komt ook voor op pagina www.hashogeschool.nl/search en www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 104: Op pagina www.hashogeschool.nl/keuzehulp/stap-1 verschijnt onderaan een tekst die steeds na het selecteren van een item aangeeft hoeveel er nog geselecteerd moeten worden. Dit is een statusbericht en moet ook aan hulpsoftware worden doorgegeven.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2023-12-09 16:32:57 v2.3-011