Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Content-audit digitale toegankelijkheid website Kennisagenda Helmond - Helmond in cijfers

De website van Kennisagenda Helmond - Helmond in cijfers voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Renate, Swink; Michiel, Swink
Datum
17 december 2021
Opdrachtgever
Mark van Tilburg, Gemeente Helmond
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
Buiten de scope van het onderzoek valt:
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 04:35:36 v2.4-011