Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Helpwanted

De website Helpwanted.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 17 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia; Swink; Ralph, Swink
Datum
21 maart 2024
Opdrachtgever
Expertisebureau Online Kindermisbruik
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
  • Alle pagina's op helpwanted.nl
  • Alle pagina's op het subdomein chat.helpwanted.nl
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 05:21:18 v2.4-011