Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Hilvarenbeek

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Hilvarenbeek
Scope van de website
  • Alle pagina's op www.hilvarenbeek.nl
  • Niet de pagina's achter een DigiD
  • Niet de Afvalwijzer en de formulieren van Kodision
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 12

1. Waarneembaar

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op de pagina www.hilvarenbeek.nl/bekendmakingen/bekendmaking/publicatie/… zijn de vetgedrukte en schuingedrukte koppen niet als koptekst gecodeerd. Zorg ervoor dat een headingselement wordt gebruikt om deze koppen op te maken.

Bevinding 2: Op de pagina www.hilvarenbeek.nl/bekendmakingen/bekendmaking/publicatie/… staat onder 4.5 Prioriteiten/Risicoanalyse een tabel. De koppen in deze tabel zijn niet opgemaakt met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn opgemaakt en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element.

Bevinding 3: Bij stap 2 van het formulier op pagina hilvarenbeek.nl/afspraak-maken staat een tabel. Deze is in de code niet als <table> opgemaakt. Hierdoor missen de relaties tussen de koppen en cellen. Voor een gebruiker van hulpsoftware is het nu onduidelijk welke dagdelen op welke datum beschikbaar zijn. Codeer dit als een <table> en zorg dat tabelkoppen met een <th> element worden gecodeerd.

Bevinding 4: Bij stap 2 van het formulier op pagina hilvarenbeek.nl/afspraak-maken wordt de tekst van de datum waarop een tijdstip is gekozen vet afgedrukt. Er is geen toegankelijke alternatief voor personen die afhankelijk zijn van hulpsoftware om te weten welke datum en tijd gekozen zijn.

Bevinding 5: De PDF zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-344051.pdf is wel van code voorzien, maar er zijn geen koppen gedeclareerd. Zorg ervoor dat de tekst gecodeerd is met een goede koppenstructuur. Hetzelfde geldt voor andere PDF documenten zo als hilvarenbeek.notubiz.nl/document/10230605/1 zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-344051.pdf

1.4 Onderscheidbaar

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op de pagina www.hilvarenbeek.nl/nieuws/artikel/wat-te-doen-bij-… staat een afbeelding met tekst: "Stormschade en wateroverlast". Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom (ook) als HTML-tekst op de pagina.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: De PDF zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-344051.pdf kan niet doormiddel van opnieuw plaatsen opnieuw worden geformatteerd. Slechtzienden kunnen zo niet de tekst vergroten en lezen zonder naar links of rechts te hoeven scrollen. Maak het opnieuw plaatsen mogelijk.

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: De pagina www.hilvarenbeek.nl/gemeenteraad-en-college/college-van-… als titel "Lid - Gemeente Hilvarenbeek" even als de pagina's over andere leden van het college. Zorg dat elke pagina uniek identificeerbaar is.
Het zelfde komt vaker voor op de website, bijvoorbeeld de pagina hilvarenbeek.wind-ontwikkeling.nl/bekendmakingen/… met de niet-unieke titel "Bekendmaking - Gemeente Hilvarenbeek"

Bevinding 9: De PDF hilvarenbeek.notubiz.nl/document/10230605/1 heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: De pagina hilvarenbeek.nl/bekendmakingen/bekendmaking/publicatie/… is alleen via een link op de pagina hilvarenbeek.wind-ontwikkeling.nl/bekendmakingen te vinden maar niet met behulp van het zoekformulier op de term "jeugdhulp". Zorg dat er nog een manier is om elke pagina te kunnen bereiken.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina hilvarenbeek.nl/afspraak-maken in de eerste stap op "Nog een onderwerp toevoegen" klikken, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een nieuwe regel met een onderwerp keuze. Hiernaast verschijnt de knop 'Verwijderen'. Wanneer hier nog een extra onderwerp wordt toegevoegd, verschijnt weer een knop 'Verwijderen'. De naam van de knop "Productkeuze 1 verwijderen" is misleidend want de knop hoort bij het tweede product in de lijst.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 12: Wanneer bezoekers in het formulier op pagina hilvarenbeek.nl/afspraak-maken in de eerste stap op "Nog een onderwerp toevoegen" klikken, verschijnt er zonder dat de pagina ververst een nieuwe regel met een onderwerp keuze. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd en dat er meer mogelijkheden op het scherm staan. Hetzelfde gebeurt op meer plaatsen in de website, bijvoorbeeld bij stap twee "Toon meer data", en bij het verwijderen van een onderwerp bij stap 1 is er geen bericht dat dit gelukt is.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-07-05 06:30:16 v2.3-011