Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website INDUSA


Onderzoeker
Eva en Ralph, Swink; Renate, Swink
Datum
3 oktober 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord Brabant

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website INDUSA voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 8 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website indusa-infra.nl is onderzocht op content tussen 19 september en 3 oktober 2023. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website INDUSA
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op indusa-infra.nl
  • Alle PDF's op indusa-infra.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek van de pagina's op indusa-infra.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • De pagina's achter een login. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 16 4 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 10 0 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 42 8 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage indusa-infra.nl/default.aspx in het groene blok staat een groen LinkedIn logo, deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding is niet puur decoratief en heeft daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.
Daarnaast moet een afbeelding, als het ook een link is, een duidelijk linkdoel bevatten. Zie ook succescriterium 2.4.4. Dit probleem komt op meerdere plekken voor, waaronder in de footer van iedere pagina.

Op pagina Klimaatmitigatie indusa-infra.nl/kennis/duurzaamheidsthemas/klimaatmitigatie+-+co2+reductie/default.aspx staan 2 afbeeldingen/datavisualisaties met een leeg alt-attribuut. Deze afbeeldingen zijn niet decoratief en hebben daarom een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen.

Op pagina MKI (Milieukostenindicator) indusa-infra.nl/kennis/instrumenten/1964555.aspx staat een afbeelding van een tabel. Dit is een informatieve afbeelding maar heeft geen alternatieve tekst. Voor informatieve afbeeldingen geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die er in staat. In het geval van afbeeldingen die veel informatie bevatten, kan dat ook in de vorm van een uitgebreide beschrijving als platte tekst op de pagina. Als de afbeelding bij dit artikel als decoratief beschouwd mag worden, geef dat dan aan (het liefst als platte tekst onder de afbeelding).

Op pagina Contact opnemen indusa-infra.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx wordt onder het contact formulier een hCaptcha-afbeelding gebruikt. De reeks letters, cijfers en leestekens wordt niet op een alternatieve manier aangeboden, waardoor screenreadergebruikers het formulier niet kunnen verzenden. De toegankelijke versie van hCaptcha is geen voldoende toegankelijk alternatief, omdat bezoekers hiervoor gegevens moeten delen.

Op pagina indusa-infra.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx wordt met een asterisk (*) aangegeven dat een veld verplicht is. De asterisk is een speciaal teken, dat niet door alle combinaties van browsers en hulpsoftware wordt voorgelezen. Zorg daarom voor minimaal één alternatief, zoals het aria-required attribuut.

Op pagina Ontstaan indusa-infra.nl/over+indusa/ontstaan/default.aspx is een video via een iFrame geplaatst. Daar beschrijft de inhoud van het title-attribuut de video niet. Plaats een goede omschrijving van de inhoud van het iFrame, bijvoorbeeld "Conferentie Duurzame Infrastructuur".

Op onder andere pagina indusa-infra.nl/kennis/instrumenten/1964555.aspx worden met CSS iconen op de pagina geplaatst, zoals het kalender icoon en het oog icoon. CSS iconen verdwijnen zodra een bezoeker een eigen CSS stylesheet inlaadt op de pagina, bijvoorbeeld om de tekstafstand te vergroten. Plaats daarom alleen puur decoratieve content op de pagina CSS, en plaats informatieve iconen op een andere manier op de pagina, bijvoorbeeld als img-element met alt-attribuut of als svg-element met een title-element. Dit probleem doet zich op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina indusa-infra.nl/kennis/documenten/default.aspx.

Op pagina www.indusa-infra.nl/brabantse+infra+relatiedag/default.aspx staat een afbeelding, met daarin onder andere de informatie 'Samenwerkingsinitiatief van Provincie Noord Brabant en Indusa'. Deze afbeelding is daarom niet puur decoratief en heeft een algemene tekst nodig. Zie ook succescriterium 1.4.5.

Er zijn meerdere logo's van de gemeente Eindhoven in PDF-document "Whitepaper Circulair Asfalt gemeente Eindhoven" www.indusa-infra.nl/kennis/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx. Deze afbeeldingen hebben geen beschrijving en zijn niet als artefact aangemerkt. Indien ze bedoeld zijn als informatieve afbeeldingen, geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die er in staat. Indien ze bedoeld zijn als decoratieve afbeeldingen, dienen ze als artifact te worden getagd.

Ook de afbeelding van de tabel (Circulair Asfalt - Inschrijver A en Inschrijver B) en de bijbehorende blauwe blokken met uitleg in PDF-document "Whitepaper Circulair Asfalt gemeente Eindhoven" www.indusa-infra.nl/kennis/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx zijn informatieve afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben geen beschrijving. Voor informatieve afbeeldingen geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die er in staat.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op pagina Ontstaan indusa-infra.nl/over+indusa/ontstaan/default.aspx wordt een video getoond. Deze video heeft een automatisch gegenereerde ondertiteling. Op een aantal plekken staan onjuiste woorden. Ook ontbreekt de interpunctie waardoor de zinnen moeilijk te begrijpen zijn. Maak een goede ondertiteling. Deze video is vóór september 2020 gepubliceerd en valt daarmee onder een uitzondering. Zie: www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/uitzonderingen.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op pagina Ontstaan indusa-infra.nl/over+indusa/ontstaan/default.aspx is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld de namen en functies van personen rond 0:25 & 1:15. Ook de logo's van de deelnemende organisaties rond 2:51. Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is geen audiodescriptie die vertelt wie of wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van hulpsoftware zoals een schermvoorleessoftware niet weten wie aan het woord is or wie de organisatoren van het evenement zijn. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.2.5. Deze video is vóór september 2020 gepubliceerd en valt daarmee onder een uitzondering. Zie: www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/uitzonderingen.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Op pagina Ontstaan indusa-infra.nl/over+indusa/ontstaan/default.aspx staat een video waar aan het eind rond 2:51 de logo's van INDUSA, Provincie Noord-Brabant, VNO-NCW Brabant Zeeland en Bouwend Nederland - Regio Zuid in beeld staan. Als je dat niet kan zien mis je dat dit een video van deze organisaties is. Voeg deze informatie toe aan de audiodescriptie, of laat alle informatie uitspreken door de voiceover waardoor de audiodescriptie overbodig wordt. Zie ook SC 1.2.3. Deze video is vóór september 2020 gepubliceerd en valt daarmee onder een uitzondering. Zie: www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/uitzonderingen.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina indusa-infra.nl/default.aspx staat een stuk tekst in vet: "Snellere verduurzaming van de Brabantse infrastructuur etc.". Deze tekst is opgemaakt met het strong-element, het strong-element geeft aan dat tekst relatief aan andere tekst eromheen belangrijker is. Gebruik het daarom nooit puur voor opmaak, maar alleen waar dat relevant is. Gebruik CSS of een vergelijkbaar element zonder semantische waarde, zoals het b-element, om hetzelfde visuele effect te creëren.
Dit probleem doet zich meermalig voor, bijvoorbeeld op pagina indusa-infra.nl/nieuws/default.aspx onder het kopje Nieuws. Een voorbeeld waar het goed gaat is bijvoorbeeld de eerste alinea op de pagina "Bijzondere onderwater werkzaamheden bij de Van Veldekekade" indusa-infra.nl/nieuws/2487582.aspx.

Op pagina "MKI (Milieukostenindicator)" indusa-infra.nl/kennis/instrumenten/1964555.aspx worden koppen gebruikt die niet als koppen maar middels het strong-element zijn opgemaakt, bijvoorbeeld "Scope MKI" en "Gebruik". Bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware kunnen met een sneltoets of een koppenlijst door de koppen op een pagina navigeren. Kopteksten die er enkel visueel uitzien als een kop, maar niet als kop zijn opgemaakt (met een h-element) zijn niet op die manier bereikbaar. Gebruik daarom de juiste semantische opmaak om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina indusa-infra.nl/Beheer/Registraties/2209272.aspx.

Op pagina indusa-infra.nl/kennis/duurzaamheidsthemas/klimaatmitigatie+-+co2+reductie/default.aspx komt een tabel voor. In de tabel zijn de teksten ‘Klimaatakkoord’ opgemaakt als tabelheader, terwijl ze niet dat doel dienen. Verwijder de th-opmaak van deze cellen om dit probleem op te lossen.

Op pagina indusa-infra.nl/Beheer/Registraties/2209272.aspx komt een groep keuzerondjes voor die niet correct gegroepeerd zijn. De groep heeft nu een label, maar dat wordt niet voorgelezen door hulpsoftware. Gebruik in plaats daarvan een fieldset- en legend combinatie om groepen invoervelden te groeperen.

Advies: op de homepage indusa-infra.nl/home/default.aspx is er een algemene kop Nieuws (niveau 2) en vervolgens koppen van nieuwsberichten (tevens niveau 2). Overweeg hiervoor een hierarchische koppenstructuur te hanteren. Bezoekers die gebruikmaken van schermvoorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of een koppenlijst snel een overzicht van de indeling krijgen. Een goede koppenstructuur begint idealiter bij een kopniveau 1 voor de titel van de pagina, kopniveau 2 voor de koppen, kopniveau 3 voor de tussenkoppen, etcetera.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de header bovenaan iedere pagina staat een knop met de tekst 'Inloggen'.
Het contrast van de witte tekst op de groene ( HEX #74B62C) knop is te laag. De contrastverhouding is hier 2.4:1, waar dit minimaal 4.5:1 moet zijn. Hierdoor is voor slechtzienden en kleurenblinden het onderscheid niet of moeilijk waar te nemen. Hetzelfde probleem komt voor wanneer een bezoeker met de muis over de knop hovert: de kleuren zijn dan groene tekst (HEX #74B62C) op een witte achtergrond. Het contrast is dan 2.4:1 waar dit minimaal 4.5:1 moet zijn.

In de footer onderaan iedere pagina staan een aantal links ('Contact', 'Privacyverklaring', 'Gebruikersvoorwaarden', etc.)
Het contrast van de groene link (HEX #0F8456) op de grijze (HEX #F5F5F5) achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 4.3:1, waar dit minimaal 4.5:1 moet zijn.

Op de homepage indusa-infra.nl/default.aspx staat een groen (#E9F1D3) blok met tekst. De groene (HEX #0F8456) hyperlinks in deze tekst ('Hier', 'Inloggen' en 'Lees meer over INDUSA') hebben een te laag contrast op de achtergrond. De contrastverhouding is hier 4:1, waar dit minimaal 4.5:1 moet zijn.

Op de Contact pagina indusa-infra.nl/shortcuts/sendcontactmessage.aspx
staat een versturen knop. Bij muishover is het contrast van de lichtgroene achtergrond (HEX #CCDE99H) met de witte letters te laag, namelijk 1.4:1 waar dit minimaal 4.5:1 moet zijn.
Hetzelfde probleem komt voor in de Evenementenkalender indusa-infra.nl/evenementenkalender/default.aspx, bij muishover over de knoppen met de tekst Archief, Lijst en INDUSA@BRABANT.NL.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina MKI (Milieukostenindicator) indusa-infra.nl/kennis/instrumenten/1964555.aspx staat een afbeelding van een tabel. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst en het liefst de hele tabel daarom in HTML op de pagina. Als de afbeelding bij dit artikel als decoratief beschouwd mag worden, geef dat dan aan (het liefst als platte tekst onder de afbeelding). Zie succescriterium 1.1.1.

Op pagina www.indusa-infra.nl/brabantse+infra+relatiedag/default.aspx staat een afbeelding, met daarin onder andere de informatie 'Samenwerkingsinitiatief van Provincie Noord Brabant en Indusa'. Deze informatie komt nergens elders op de pagina voor. Het is niet essentieel om deze informatie in een afbeelding aan te bieden. Plaats de tekst daarom ook als platte tekst elders op de pagina.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Voldoende


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "Whitepaper Circulair Asfalt gemeente Eindhoven" www.indusa-infra.nl/kennis/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx heeft geen documenttitel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

Advies: Alle getoetste pagina's zijn voorzien van een omschrijvende paginatitel. De startpagina heet echter INDUSA | INDUSA. Dit is niet afkeurbaar, maar overweeg het "INDUSA - Home" of "Homepagina INDUSA" of iets dergelijks te noemen.

Advies: In de PDF op pagina www.indusa-infra.nl/kennis/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx staat een auteur aangegeven in de metadata. Overweeg vanwege privacyredenen de auteursnaam te verwijderen en alleen een organisatienaam toe te voegen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage indusa-infra.nl/default.aspx in het groene blok staat een groen LinkedIn logo, deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut. Hierdoor is er geen duidelijk linkdoel aanwezig, en weten bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware niet waar de link naar verwijst. Zorg dat er een beschrijvend linkdoel aanwezig. Zie ook succescriterium 1.1.1. Dit probleem doet zich op meerdere plekken voor, waaronder in de footer van iedere pagina.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Advies: Op de homepage indusa-infra.nl/default.aspx ontbreekt de eerste kop (H1). Het is gebruikelijk om de content van een pagina te laten beginnen met een H1; op een homepage hoeft deze niet in beeld te staan, en volstaat het om deze kop de naam te geven van de website. De afwezigheid van een H1 is een best practice en geen reden tot afkeur.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina indusa-infra.nl/Beheer/Registraties/2209272.aspx komt een hCaptcha voor. De visuele naam van het selectievakje is 'Ik ben een mens'. De toegankelijke naam is 'hCaptcha aankruisvak. Selecteer om de uitdaging te activeren of om deze te omzeilen als u een toegankelijkheidscookie heeft.' Hierdoor is dit element moeilijker of niet te bedienen voor bezoekers die gebruik maken van spraakgestuurde navigatie. Zorg ervoor dat de visuele naam tenminste voorkomt in de toegankelijke naam, het liefst vooraan.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage indusa-infra.nl/default.aspx in het groene blok staat een groen LinkedIn logo, deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut. Hierdoor is er geen toegankelijke naam aanwezig die gecommuniceerd kan worden aan hulpsoftware. Zorg ervoor dat interactieve elementen voorzien zijn van een toegankelijke naam, rol en waar relevant een waarde. Dit probleem komt op meerdere plekken voor, waaronder in de footer van iedere pagina.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/indusa/audit/
Geprint: 2024-07-22 09:08:55 v2.4-011