Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Systeemaudit digitale toegankelijkheid website Lias

De website lias-webpub-lias-showcase-test.azurewebsites.net voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 19 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Teun, Swink; Renate, Swink
Datum
17 juni 2024
Opdrachtgever
Inergy
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op lias-webpub-lias-showcase-test.azurewebsites.net
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar de onderzochte website met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:17:53 v2.4-011