Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Systeem-audit digitale toegankelijkheid website Inergy


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
1 juni 2023
Opdrachtgever
Inergy

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Inergy voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage is onderzocht tussen 12 mei en 1 juni 2023. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De website voldoet niet aan alle succescriteria. Voor dit systeemonderzoek/platformonderzoek zijn alle paginatypes en componenten gecontroleerd. Organisaties die gebruik maken van dit platform op een ander domein- of subdomeinnaam kunnen een deelonderzoek uit te laten voeren op de content en het kleurgebruik. De 2 rapporten bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de 2 rapporten gezamenlijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

De meest opvallende bevindingen van dit onderzoek zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Inergy
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:
  • De techniek op alle pagina's van de testomgeving fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage.
Buiten de scope van het onderzoek vallen:
  • De content op alle pagina's van de testomgeving fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 16 4 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 36 14 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage staan naast de links 'Componenten' en 'Templates' een pijlicoon. Dit pijlicoon heeft via CSS de alternatieve tekst 'arrow_forward' gekregen. Deze alternatieve tekst omschrijft het icoon goed, maar de tekst wordt ook meegenomen in de toegankelijke naam van de link. Dit kan de linktekst verwarrend maken voor sommige bezoekers. Het is daarom beter om het pijlicoon geen alternatieve tekst te geven. Dit geldt ook voor de andere pijliconen op deze pagina.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p2-componenten, fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p31-metzijbalk en fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p6-lijstmenu.

Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p5-afbeelding staat een img-element zonder leeg alt-attribuut. Als een afbeelding decoratief is en genegeerd moet worden door voorleessoftware heeft het img-element een leeg alt-attribuut nodig. Anders gaat hulpsoftware op zoek naar een andere alternatieve tekst voor de afbeelding, bijvoorbeeld de bestandsnaam. Geef het img-element daarom een leeg alt-attribuut.
Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p29-groep komt ook een img-element zonder alt-attribuut voor.

In het zoekveld op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/search.html staan twee knoppen. De labels van deze knoppen zijn op de pagina geplaatst door middel van CSS en krijgen ook via CSS een alternatieve tekst. Deze alternatieve teksten zijn ook de toegankelijke namen van deze knoppen. CSS mag niet worden gebruik om informatieve iconen op een pagina te plaatsten. Soms kan CSS wegvallen, bijvoorbeeld wanneer het niet goed word geladen of wanneer bezoekers een eigen CSS stijl gebruiken, bijvoorbeeld om contrast of tekstafstand te wijzigen. Gebruik CSS daarom alleen om decoratieve content op een pagina te plaatsen. Los dit probleem op door bijvoorbeeld een screenreader only tekst binnen het button-element van deze knoppen te plaatsen, met deze methode krijgen de knoppen ook een goede toegankelijke naam.
Dit probleem komt ook voor bij de zoekknop die in de header van elke pagina staat.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage staat de dikgedrukte tekst 'Navigeer naar'. Visueel is dit een kop voor de onderstaande links, maar in de code is deze tekst opgemaakt met een span-element. Hierdoor kan hulpsoftware niet aangeven dat hier een kop staat. Maak de dikgedrukte tekst 'Navigeer naar' daarom op met een kop-element.
Koppen die niet als kop zijn opgemaakt komen ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p2-componenten, fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p6-lijstmenu en fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p14-tegelmenu.

Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage wordt in het hoofdnavigatiemenu aangegeven op welke pagina de bezoeker zich bevindt doordat de link naar deze pagina een andere kleur heeft, het gaat hier om de link 'Homepage'. Deze informatie is visueel aanwezig maar is niet beschikbaar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien. Alle visuele informatie moet ook in de code aanwezig zijn. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is om aria-current te plaatsen op de link van de huidige pagina in het navigatiemenu.
Dit komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p2-componenten. fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p3-titel en fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p35-zonderzijbalk.

Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p4-tekst staat een tabel. De kopcellen in deze tabel zijn opgemaakt met een td-element. Hierdoor kan hulpsoftware de relatie tussen kopcellen en datacellen niet aangeven. Zorg ervoor dat alle kopcellen zijn opgemaakt met het th-element. Het is ook een best practice om bij simpele tabellen het bereik van de kopcellen aan te geven, bijvoorbeeld met het scope-attribuut.
Dit komt ook voor in tabellen op andere pagina's, bijvoorbeeld in de tabel op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p22-tabeluitdataset en fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p24-bijlagen.

Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p5-afbeelding staan twee afbeeldingen met bijschriften. Gebruikers van hulpsoftware die het scherm niet kunnen zien weten niet dat deze teksten bijschriften voor de afbeeldingen zijn. Dit komt doordat de bijschriften met een div-element zijn opgemaakt. Zorg ervoor dat in de code duidelijk is dat de tekst bij de afbeelding een bijschrift is door deze op te maken met het figcaption-element en dit samen met het img-element in een figure-element te plaatsen.
Een soortgelijk probleem komt ook voor op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p29-groep.

De tabel op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p22-tabeluitdataset is opgemaakt met een div-elementen waarop role=presentation is geplaatst. Ook op andere elementen waarmee de tabel is opgemaakt is dit attribuut geplaatst, zoals het table-element. Role=presentation mag alleen worden gebruikt op een tabel wanneer de tabelstructuur niet nodig is om de gegevens in de tabel te begrijpen. Dat is hier niet het geval. Verwijder daarom role=presentation van de tabel.
Dit probleem komt ook voor in de tabel op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p25-hierarchie.

Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p29-groep staat een afbeelding. Het img-element van deze afbeelding is geplaatst in een div-element met role=img en een aria-label wat de afbeelding een alternatieve tekst geeft, ook het bijschrift van deze afbeelding is geplaatst in het div-element. Doordat het div-element een aria-label heeft wordt het bijschrift 'Image by Google' niet voorgelezen door hulpsoftware. Zorg ervoor dat het bijschrift wel opgemerkt wordt door hulpsoftware. Dit kan op meerdere manieren, bijvoorbeeld door het div-elementen te verwijderen, het bijschrift in een figcaption-element te plaatsen en deze samen met het img-element te plaatsen in een figure-element.

Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/sitemap.html staan twee lijsten. Alle items in deze lijsten zijn opgemaakt met een h3-element. De koppenstructuur die hiermee wordt gecreëerd is niet correct; koppen hebben geen onderliggende content en worden direct opgevolgd door een kop op hetzelfde niveau. Zorg ervoor dat koppen correct worden gebruikt. Los dit probleem op door de h3-elementen te verwijderen van de lijst-items.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als bezoekers op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage inzoomen tot 400% bij een schermbreedte van 1280x1024px, verschijnt vanaf 200% een horizontale scrollbalk op de pagina omdat content buiten de pagina weergave valt. Om te voldoen aan dit succescriterium moeten bezoekers kunnen inzoomen tot 400% zonder dat content buiten de schermweergave valt. Content mag niet zichtbaar worden gemaakt met een horizontale scrollbalk en moet herschaald/onder elkaar op de pagina worden geplaatst.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p2-componenten, fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p3-titel en fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p5-afbeelding.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de techniek van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de ringdiagram op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p23-ringdiagram wordt aanvullende content getoond wanneer bezoekers over de vakken heengaan met de muisaanwijzer. Het is niet mogelijk om met de muisaanwijzer over deze aanvullende content heen te gaan zonder dat de content verdwijnt. Zorg dat bezoekers de muisaanwijzer over aanvullende content kunnen bewegen zonder dat deze content verdwijnt.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de website voor het eerst bezoeken staat een cookiemelding in beeld. De sluitknop in deze cookiemelding is niet te bedienen met het toetsenbord. Zorg ervoor dat alle elementen die met de muisaanwijzer te bedienen zijn, ook te bedienen zijn met het toetsenbord. Een mogelijke reden dat de knop niet te bedienen is met het toetsenbord is dat het alleen met een span-element is opgemaakt. Het is beter om knoppen met het button-element op te maken.

Op onder andere pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage staat een knop die gelabeld is met een vergrootglas. Deze knop is wel te bedienen met het muisaanwijzer maar niet met het toetsenbord. Waarschijnlijk komt dit doordat de knop alleen is opgemaakt met div- en span-element. Zorg dat de knop te bedienen is met het toetsenbord, bijvoorbeeld door het met een button-element op te maken.

Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p22-tabeluitdataset staat een datatabel. In de tabel hebben bezoekers die gebruikmaken van de muisaanwijzer de mogelijkheid om een tabelkop te selecteren en deze te verslepen om zo gegevens te groeperen. Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor toetsenbordgebruikers. Zij kunnen wel focus plaatsen op een tabelkop en met de spatiebalk gegevens in de tabel sorteren, maar er is geen mogelijkheid om de tabelkop te verslepen. Zorg ervoor dat alle functionaliteiten ook beschikbaar zijn voor toetsenbordgebruikers, of dat er een toegankelijk alternatief is voor deze functionaliteit.
Let ook op dat er in de WCAG 2.2 een nieuw succescriterium bijkomt dat aangeeft dat functionaliteiten niet afhankelijk mogen zijn van drag and drop: www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/dragging-movements.

In de ringdiagram op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p23-ringdiagram wordt aanvullende content getoond wanneer bezoekers over de gekleurde vakken heengaan met de muisaanwijzer. Toetsenbordgebruikers kunnen deze aanvullende content niet zien. Hier is namelijk niet mogelijk om focus te plaatsen in de ringdiagram. Zorg ervoor dat deze functionaliteit beschikbaar voor toetsenbordgebruiker, bijvoorbeeld doordat het mogelijk is om focus te plaatsen op de gekleurde vakken of door de aanvullende informatie in tekst naast de ringdiagram te plaatsen.

In de tabel op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p25-hierarchie staan cellen die uitklapbaar zijn. Het is voor bezoekers die gebruikmaken van de muisaanwijzer mogelijk om deze cellen uit te klappen. Toetsenbordgebruikers kunnen focus plaatsen op de uitklapbare cellen, maar kunnen deze niet bedienen met de entertoets of spatiebalk. Zorg ervoor dat deze elementen ook bedienbaar zijn met het toetsenbord.

Advies: In het navigatiemenu op onder andere de homepage kunnen bezoekers submenu's zichtbaar maken door met de muisaanwijzer over de links 'Componenten' en 'Templates' te hoveren. Wanneer met het toetsenbord focus op deze links wordt geplaatst is het niet mogelijk om deze submenu's te openen. Wel verwijzen de links 'Componenten' en 'Templates' naar een pagina waar deze submenu's op staan en is dat een voldoende toegankelijk alternatief. Toch zou het beter zijn als toetsenbordgebruikers de submenu's ook kunnen openen.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op verschillende pagina's wordt dezelfde content herhaald, onder andere het logo bovenaan elke pagina en het navigatiemenu. Voor toetsenbordgebruikers moet er een mechanisme aanwezig zijn waarmee zij herhalende blokken content kunnen overslaan. Zorg ervoor dat zo een mechanisme aanwezig is op de website. Het is al voldoende om gebruik te maken van een skiplink.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op onder andere de homepage is de cookiemelding niet het eerste element wat focus krijgt. Dit kan de bediening van de website in de weg zitten, bijvoorbeeld wanneer bezoekers een pagina in een ingezoomde weergave bekijken en de cookiemelding andere content bedekt. Zorg dat focus als eerst op elementen in de cookiemelding wordt geplaatst, daarna mogen andere elementen op de pagina focus krijgen.

Toetsenbordgebruikers kunnen op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p22-tabeluitdataset focus plaatsen op meerdere datacellen in de tabel. Deze cellen zijn geen interactieve elementen. Het is daarom verwarrend voor toetsenbordgebruikers dat deze elementen focus kunnen krijgen. Zorg ervoor dat alleen interactieve elementen focus krijgen. De reden dat de cellen focus krijgen is omdat tabindex=0 op de td-elementen is geplaatst. Los dit probleem op door de tabindex van de elementen te verwijderen. De kopcellen in de tabel zijn wel interactieve elementen en mogen wel focus krijgen.
Een soortgelijk probleem komt ook voor in de tabel op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p25-hierarchie. Hier zijn sommige cellen interactief en deze krijgen toetsenbordfocus, maar de cellen die niet interactief zijn krijgen ook focus.

Wanneer bezoekers op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage inzoomen tot 400% bij een schermbreedte van 1280x1024px, verdwijnt vanaf 175% het navigatiemenu achter een knop. Als toetsenbordgebruikers de knop openen en het menu over de pagina staat, is het voor deze gebruikers mogelijk om focus te plaatsen op de achterliggende pagina. Voor ziende toetsenbordgebruikers is dit vervelend, zij zien namelijk niet welke elementen focus hebben. Zorg ervoor dat wanneer het menu is geopend focus in het menu blijft tot de bezoeker het afsluit, of zorg dat wanneer focus uit het menu wordt gehaald deze automatisch afsluit.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p24-bijlagen staan drie links met de linktekst 'Download'. Voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien is er geen onderscheidt tussen deze links. Wanneer links naar een ander doel verwijzen mogen deze niet dezelfde linktekst hebben. Zorg ervoor dat links die naar een ander doel verwijzen een unieke linktekst hebben. Deze links werken eerder als knoppen (zie ook succescriterium 4.1.2), als deze links als knoppen worden opgemaakt vervalt deze bevinding. Voor knoppen is het namelijk niet noodzakelijk dat deze een unieke toegankelijke naam/label hebben, dat is alleen een advies.

Advies: Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p14-tegelmenu staat een tegelmenu. Elke tegel is opgemaakt als link, hierbij is alle content in de tegel in het a-element geplaatst. Hierdoor is de toegankelijk naam van de link erg lang. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die gebruikmaken van een linklijst, omdat de linktekst het linkdoel niet duidelijk aangeeft. Het is daarom beter om alleen de kop in de tegel op te maken met het a-element. Eventueel kan het klikgebied van de link worden vergroot met Javascript.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p22-tabeluitdataset staat een knop die de toegankelijke naam 'export-excel-button' heeft gekregen via een aria-label. Deze toegankelijke naam omschrijft de functie van de knop onvoldoende. Zorg ervoor dat de knop een goede toegankelijke naam krijgt.

Wanneer bezoekers inzoomen op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p22-tabeluitdataset bij een schermbreedte van 1280x1024px, verschijnt vanaf 200% een knop met de toegankelijke naam 'overflow'. Deze toegankelijke naam omschrijft de knop niet goed. Zorg ervoor dat de toegankelijke naam van de knop goed omschrijft wat de knop doet of voor is.

Advies: In de tabel op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p25-hierarchie hebben de kopcellen via een aria-label de toegankelijk namen 'Kolom nummer' en 'Kolom naam' gekregen. Deze toegankelijke naam is overbodig omdat het geen extra informatie meegeeft, screenreadergebruikers weten namelijk al dat dit een kopcellen voor een kolom zijn wanneer de code correct is opgemaakt. Het is ook beter als elementen een toegankelijke naam hebben die helemaal overeenkomt met het visuele label van het element. Verwijder daarom de aria-labels van deze cellen.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het zoekveld op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/search.html staat een verwijder- en zoekknop. Wanneer met het toetsenbord focus wordt geplaatst op deze knoppen is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat focus altijd wordt aangegeven met een visuele indicator, bijvoorbeeld met een focusrand.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage inzoomen tot 400% bij een schermbreedte van 1280x1024px, verdwijnt vanaf 175% het navigatiemenu achter een knop. Het visuele label van deze knop is 'Menu' terwijl het via een aria-label de toegankelijke naam 'Hoofdnavigatie' heeft gekregen. Als het visuele label van een knop niet overeenkomt met de toegankelijke naam is de knop moeilijk te bedienen met spraakbediening. Zorg er daarom voor het het visuele label altijd voorkomt in de toegankelijke naam van een knop, het liefst vooraan. Dit probleem is op te lossen door de waarde in het aria-label aan te passen naar 'Menu'.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p2-componenten staat een broodkruimelpad. Via een aria-label op het nav-element van dit menu heeft het menu de toegankelijke naam 'Breadcrumbs' gekregen. Dit is een Engelse toegankelijke naam terwijl de taalaanduiding van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat deze toegankelijke naam vertaald wordt naar het Nederlands.
Dit komt voor op alle pagina's waarop een broodkruimelpad is geplaatst.

In het zoekveld op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/search.html staan twee knoppen. Deze knoppen hebben de toegankelijke namen 'search' en 'cancel' via CSS gekregen (zie ook succescriterium 1.1.1). Dit zijn Engelse toegankelijke namen terwijl de taalaanduiding van de pagina Nederlands is. Hierdoor worden deze toegankelijke namen niet correct uitgesproken door voorleessoftware. Zorg ervoor dat elementen een toegankelijke naam hebben die in dezelfde taal is als de taalaanduiding van de pagina.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers de website voor het eerst bezoeken staat een cookiemelding in beeld. De sluitknop in deze melding heeft geen toegankelijk naam en rol. Hierdoor weten gebruikers van hulpsoftware niet dat hier een sluitknop staat. Ook is de knop niet te bedienen met het toetsenbord, zie succescriterium 2.1.1. Zorg dat deze knop een naam en rol krijgt, bijvoorbeeld door het element op te maken met het button-element en het een toegankelijke naam te geven met aria-label.

Op het navigatiemenu op onder andere pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage is het attribuut aria-hidden=true geplaatst. Dit attribuut is te vinden op het nav-element van het menu. Doordat aria-hidden is gebruikt geeft dit problemen met hulpsoftware. Het navigatiemenu wordt bijvoorbeeld niet voorgelezen door voorleessoftware. Ook mag aria-hidden nooit worden gebruikt op elementen die focus kunnen krijgen. Los dit probleem op door aria-hidden te verwijderen van het nav-element.
Op andere pagina's is aria-hidden ook gebruikt om het navigatiemenu te verbergen, bijvoorbeeld op fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p2-componenten en fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p3-titel.

Onderaan pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage staat content wat in een div-element is geplaats met het attribuut role=content-info. Dit is geen geldige waarde voor het role-attribuut. Hierdoor heeft deze content geen rol. Los dit probleem door bijvoorbeeld role=content-info te vervangen voor role=contentinfo. Lees meer over het role-attribuut en de bijbehorende waardes op developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Roles.
Dit probleem komt voor op alle pagina waarop deze content is geplaatst.

Op een nav-element op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage is gebruik gemaakt van het attribuut aria-role. Dit is geen geldig attribuut. Vervang aria-role voor het role-attribuut, of laat het attribuut helemaal weg omdat het nav-element al de rol navigatie heeft. Op de pagina wordt aria-role op meerdere elementen gebruikt.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld ook op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p2-componenten en fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p23-ringdiagram.

Op onder andere pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage staat een invoerveld met de rol 'spinbutton'. Dit invoerveld heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor weten gebruikers van hulpsoftware niet wat zij hier kunnen invoeren. Geef het invoerveld een goede toegankelijke naam, bijvoorbeeld door het een label te geven en deze aan het veld te koppelen met for- en id-attributen.
Dit invoerveld staat op verschillende pagina's, bijvoorbeeld ook op fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p2-componenten, fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p3-titel en fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p22-tabeluitdataset.

Op onder andere pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage staan twee links die alleen gelabeld zijn met pijliconen, deze links verwijzen naar de volgende en vorige pagina. Deze twee links hebben geen toegankelijke naam. Bezoekers die gebruikmaken van een screenreader of spraakgestuurde bediening kunnen de links niet bedienen. Zorg ervoor dat deze links een toegankelijke naam krijgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van aria-label op het a-element.
Deze twee links komen voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p2-componenten, fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p31-metzijbalk en fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p25-hierarchie.

Op onder andere pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage staat een knop die gelabeld is met een vergrootglas. Deze knop heeft geen toegankelijke rol of naam. Hierdoor is de knop niet te bedienen voor bezoekers die gebruikmaken van hulpsoftware of het toetsenbord om over de pagina te navigeren. Zorg ervoor dat deze knop een toegankelijke naam en rol krijgt. Dit kan bijvoorbeeld door de knop op te maken met een button-element en hierop een aria-label te plaatsen.
Deze knop komt voor op meerdere pagina's.

Wanneer op de zoekknop op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p1-homepage wordt gedrukt verschijnt er een zoekveld. Dit veld heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor weten gebruikers van hulpsoftware mogelijk niet waar dit veld voor dient. Zorg dat het veld een toegankelijke naam krijgt.
Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/search.html staat ook een zoekveld zonder toegankelijke naam.

Het broodkruimelpad op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p3-titel is opgemaakt met een ul-element waarop aria-role=menu-item is geplaatst, alle li-elementen in dit lijst-element hebben ook het attribuut, net als de a-elementen die genest zijn in de li-elementen. Naast dat dit een niet geldig attribuut is, is het geen goede opmaak van een lijst om menu-items in een menu-item te nesten. Ook moeten deze links de rol link hebben en niet de rol menu-item. Los dit op door de aria-role attributen te verwijderen.
Hetzelfde broodkruimelpad komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p4-tekst en fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p6-lijstmenu.

In de tabel op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p22-tabeluitdataset is het attribuut aria-selected gebruikt op meerdere td-elementen. Hulpsoftware geeft door aan gebruikers dat deze cellen niet zijn geselecteerd, wat verwarrend kan zijn omdat er geen mogelijkheid is om deze cellen te selecteren. Los dit probleem op door het attribuut te verwijderen.
Dit probleem komt ook voor op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p25-hierarchie.

Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p22-tabeluitdataset is het mogelijk om een tabelkop te verslepen naar de tekst 'Sleep hier een kolomkop om er op te groepen'. Wanneer een tabelkop hier naar is versleept staat de tabelkop hier als een visuele knop. In de code heeft dit element geen toegankelijke rol. Geef het element een rol die overeenkomt met de functie van het element, bijvoorbeeld de rol 'button'.

Wanneer op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p22-tabeluitdataset een tabel kop is versleept naar de tekst 'Sleep hier een kolomkop om er op te groepen' is de layout van de tabel verandert. In de tabel staan nu uitvouwbare knoppen. Visueel is duidelijk wanneer een knop is uitgevouwen, maar deze informatie is niet beschikbaar in de code. Zorg ervoor dat het in de code wordt aangegeven wanneer een knop is uitgevouwen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van aria-expanded.
Een soortgelijk probleem komt ook voor op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p27-accordeon en fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p25-hierarchie.

Het is voor ziende bezoekers duidelijk wanneer het hamburgermenu (bij inzoomen) bovenaan de pagina is uitgeklapt of niet, maar deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Gebruik aria-expanded of een vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.

Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p24-bijlagen staan drie links met het label 'Download'. Deze links werken eerder als knoppen, er wordt namelijk een actie uitgevoegd wanneer bezoekers deze link activeren. Het kan verwarrend zijn voor bezoekers wanneer de functie van een elementen niet overeenkomt met de rol. Zorg ervoor dat elementen die een actie uitvoeren de rol 'button' hebben, en elementen die de bezoeker verwijzen naar een nieuwe pagina of plek op de pagina de rol 'link' hebben.

Op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p25-hierarchie staat een tabel. Op de tr-elementen van deze tabel zijn de attributen aria-level=0 geplaatst. Dit is geen geldige waarde voor het attribuut. Zorg ervoor dat het attribuut een geldige waarde krijgt.

De uitklapbare knoppen (accordeons) op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p27-accordeon zijn opgemaakt als tabs. Hierdoor werken de knoppen als tabs met toetsenbordbediening; het is alleen mogelijk om focus te plaatsen op de tweede en derde knop door de pijltjestoetsen te gebruiken. Ook wordt de verkeerde rol van de elementen doorgegeven aan gebruikers wanneer zij gebruikmaken van hulpsoftware. Het is beter om uitklapbare knoppen op te maken met het button-element (en gebruik aria-expanded) of met detail en summary.

Het treegrid element op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p25-hierarchie is niet correct opgemaakt. De role=treegrid is geplaatst op een div-element en niet op het table-element. Hierdoor is het zoekveld ook onderdeel van deze boomstructuur, terwijl dat voor de bediending van het element niet correct is. Ook is het zoekveld visueel geen onderdeel van de boomstructuur. Daarnaast zijn ook de volgende fouten gevonden in de opmaak van deze treegrid:

  • De visuele tabel op de pagina is opgemaakt met twee table-elementen. Hierdoor wordt de tabel niet correct voorgelezen
  • De toetsenbordbediening van de treegrid kan verwarrend zijn. Doordat het element niet correct is opgemaakt is het niet te bedienen met de pijltjestoetsen, alleen met de tabtoetsen.

Zorg ervoor dat het treegrid element correct is opgemaakt, of maak gebruik van een eenvoudige web-oplossing zoals uitklapbare knoppen om dit element na te maken. Voor meer informatie over treegrid zie developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Roles/treegrid_role.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina fincity.dev.publicaties.app/pub/wcagcheck/0/p22-tabeluitdataset gegevens in de tabel sorteren door op de tabelkop te klikken, kan de melding 'Laden' op het scherm verschijnen. Deze melding wordt niet opgemerkt door hulpsoftware. Zorg dat de melding wordt opgemerkt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een ARIA live region.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/inergy/audit/
Geprint: 2024-04-24 05:01:13 v2.4-011