Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Audit digitale toegankelijkheid website Informatiepunt Digitale Overheid

De website van Informatiepunt Digitale Overheid voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
27 december 2021
Opdrachtgever
Stephanie Verhagen, Koninklijke Bibliotheek
Scope van de website
  • Alle pagina's op www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl
  • Niet de subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem anders is dan van de onderzochte website.
  • Niet de externe systemen en websites waar via de website met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 04:10:22 v2.4-011