Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Informatiepunt Digitale Overheid

De website Informatiepunt Digitale Overheid voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 13 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
22 november 2021
Opdrachtgever
Stephanie Verhagen, Koninklijke Bibliotheek
Scope van de website
  • Alle pagina's op www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl
  • Niet de subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem anders is dan van de onderzochte website.
  • Niet de externe systemen en websites waar via de website met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2021-12-06 06:17:33 v2.4-010