Details onderzoeksrapport

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Informatiepunt Digitale Overheid

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Informatiepunt Digitale Overheid
Scope van de website
  • Alle pagina's op www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl
  • Niet de subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem anders is dan van de onderzochte website.
  • Niet de externe systemen en websites waar via de website met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 0

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:40:01 v2.3-011