Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid Kennisbank Sociale Innovatie


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
18 januari 2022
Opdrachtgever
TNO

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Kennisbank Sociale Innovatie voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 13 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ is onderzocht tussen 28 en 30 december 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.
Deze audit betreft een deelonderzoek op content. Er wordt slechts een selectie van succescriteria onderzocht. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van dezelfde techniek als op monitorarbeid.tno.nl. Dit rapport en het rapport Audit Monitor Arbeid TNO bepalen daarom samen de mate van conformiteit.

Het is te zien dat er veel is gedaan om de website www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ zo toegankelijke mogelijk te maken voor verschillende bezoekers. Toch zijn er een aantal toegankelijkheidsproblemen naar voren gekomen tijdens het onderzoek. De meest opvallende problemen daarvan zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Kennisbank Sociale Innovatie
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 13 4 0
3 Begrijpelijk 9 1 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 37 13 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo in de header op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ heeft geen alternatieve tekst. Doordat het logo geen alternatieve tekst heeft weten screenreadergebruikers niet wat er op de afbeelding staat. Geef de afbeelding een tekstalternatief waarin alle tekst van het logo in staat.
Deze afbeelding staat op elke pagina in de header, bijvoorbeeld op www.workplaceinnovation.org/.

Op de pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ staat in de HTML-code voor de footer een afbeelding. Deze afbeelding heeft op het img-element geen alt-attribuut staan. Zonder leeg alt-attribuut weten screenreader niet dat ze deze afbeelding kunnen negeren. Plaats daarom een leeg alt-attribuut op het img-element van de afbeelding.
Dezelfde afbeelding staat ook op andere pagina's bijvoorbeeld op www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/over-ons/ en op www.workplaceinnovation.org/.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/sociale-innovatie-bij-advies-en-ingenieursbureau-movares/ staat een video die een automatisch gegenereerde ondertiteling heeft. De ondertiteling komt niet overal overeen met de audio, bijvoorbeeld rond 0:48 waar 'Alles relatie' staat maar 'Arbeidsrelatie' wordt gezegd. Daarnaast heeft de automatisch gegenereerde ondertiteling geen hoofdletters en punterpunctie waardoor de tekst moeilijk is te lezen. Los dit op door een eigen ondertiteling toe te voegen aan de video.

De video op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/sociale-innovatie-bij-villeroy-boch/ heeft geen ondertiteling. Hierdoor kunnen mensen die slechthorend of doof zijn niet de informatie in de video tot zich nemen. Zorg ervoor dat een ondertiteling wordt toegevoegd aan de video.

Advies:
Op de pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/sociale-innovatie-bij-advies-en-ingenieursbureau-movares/ staat een video die een automatisch gegenereerde ondertiteling heeft. Het vlak waar de video in wordt getoond is klein en de mogelijkheid om de video in fullscreen te bekijken staat uit. Hierdoor is de ondertiteling erg klein en amper leesbaar.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/sociale-innovatie-bij-advies-en-ingenieursbureau-movares/ komen meerdere keren teksten in beeld te staan, bijvoorbeeld rond 1:32 en 1:44. Ook komen er aan het begin en eind van de video logo's in beeld te staan. Deze teksten en logo's staan niet in een platte tekst buiten de video en worden ook niet uitgesproken door een voiceover. Mensen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld screenreaders weten niet wat er in beeld staat als de teksten en logo's worden getoond. Voeg daarom een transcript toe aan de pagina waarin alle informatie en geschreven teksten uit de video in staan. Of maak gebruik van een audiodescriptie om ook te voldoen aan SC 1.2.5 Audiodescriptie.
Dit probleem komt ook voor bij de video op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/sociale-innovatie-bij-villeroy-boch/.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de video op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/sociale-innovatie-bij-advies-en-ingenieursbureau-movares/ komen teksten en logo's in beeld te staan, bijvoorbeeld rond 0:04 en 2:16. De teksten en logo's worden niet uitgesproken door een voiceover. Mensen die het beeld niet kunnen zien missen hierdoor belangrijke informatie, zoals wie er aan het woord is en welke organisatie de video heeft gemaakt. Los dit probleem op door de teksten en logo's in de video uit te laten spreken door een voiceover of voeg een extra audiospoor aan de video toe.
Dit probleem komt ook voor bij de video op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/sociale-innovatie-bij-villeroy-boch/.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De kop 'TNO' op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/contact/ is opgemaakt met het strong-element. Het strong-element is niet bedoeld om teksten dikgedrukt mee te maken, omdat het element aan hulpsoftware aangeeft dat daar een belangrijke tekst staat. Daarnaast heeft het strong-element niet dezelfde betekenis als een kopelement (h1, h2, h3, etc.). Los dit probleem op door het strong-element te verwijderen en de kop in een kopelement te plaatsen.
Koppen die zijn opgemaakt met het strong-element komen ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/jonge-honden/.

Op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ staan visueel verborgen koppen. Deze koppen zijn hetzelfde als de visuele koppen op de pagina. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de tekst 'Spillover effects of workplace innovation on social innovation' twee keer voorgelezen door screenreaders. Dit is verwarrend voor screenreadergebruikers. Verwijder de visueel verborgen koppen of zorg ervoor dat deze koppen ook verborgen zijn voor screenreaders.

In de lopende tekst op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/anders-inclusie-ondernemen/ staan koppen die alleen zijn opgemaakt met het em-element, bijvoorbeeld de kop 'Onderzoeksvragen'. Het em-elementen is niet bedoeld om teksten schuingedrukt te maken. Het elementen geeft aan hulpsoftware aan dat de tekst binnen het element belangrijk is. Ook heeft het em-element niet dezelfde betekenis als een kopelement (H1, H2, etc). Los dit probleem op door de koppen op deze pagina in een kopelement te plaatsen en het em-element te verwijderen. Het i-element mag wel worden gebruikt om teksten schuingedrukt te maken.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op www.workplaceinnovation.org/kennis/moneypenny-shaping-the-future-of-work/.

De PDF "Anders inclusief ondernemen" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

De koppen in de PDF "Jonge Honden" zijn niet geplaatst in tags voor koppen maar in p-tags, bijvoorbeeld de kop 'Sociale innovatie'. Zorg ervoor dat koppen in een tag voor koppen (<H1>, <H2>, etc.) staan.

In de PDF "Jonge Honden" staat de referentie '... kantoor*'. De referentie is niet opgemaakt in een Reference-tag, ook is de voetnoot waar de referentie niet naar verwijst niet opgemaakt in een Note-tag. Zorg ervoor dat deze elementen zijn opgemaakt in de juiste tags.

Advies:
Op pagina www.workplaceinnovation.org/kennis/shaping-industry-4-0/ ontbreekt een kop 1 (H1-element). Het is geen eis om een h1-element op een pagina te hebben maar het helpt verschillende mensen met navigeren en geeft aan wat het onderwerp van de pagina is. Voeg daarom een H1-element toe met daarin het onderwerp van de pagina, gebruik bijvoorbeeld de paginatitel.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de witte tekst op de groene achtergrond (#a9efdf) op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ is te laag. De contrastverhouding is hier 1,3:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit probleem komt ook voor op pagina's www.workplaceinnovation.org/.

Het contrast van de placeholdertekst (#9e9e9e) in het zoekveld op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ is te laag. De contrastverhouding is hier 2,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.workplaceinnovation.org/.

Het contrast van de witte tekst op de bruine achtergrond (#ce7c57) in de footer op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ is te laag. De contrastverhouding is hier 3,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt voor op alle geteste pagina's, bijvoorbeeld op www.workplaceinnovation.org/.

Het contrast van de links in de footer (#8eefd6) op de bruine achtergrond (#ce7c57) op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ is te laag als je er met je muis overheen gaat (hover). De contrastverhouding is hier 2,3:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt voor op alle geteste pagina's, bijvoorbeeld op www.workplaceinnovation.org/.

Het contrast van de oranje tekst '1' (#ff9213) op de witte achtergrond op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ is te laag. De contrastverhouding is 2,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt ook voor op pagina www.workplaceinnovation.org/.

Het contrast van de witte tekst 'Download paper' op de blauwe achtergrond (#576ef7) op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/anders-inclusie-ondernemen/ is te laag. De contrastverhouding is hier 4,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt voor op meerdere pagina’s, bijvoorbeeld op www.workplaceinnovation.org/kennis/shaping-industry-4-0/ en op www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/sociale-innovatie-bij-advies-en-ingenieursbureau-movares/.

Het contrast van de blauwe koppen (#576ef7) op de witte achtergrond op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ is te laag. De contrastverhouding is hier 4,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Sommige links op deze pagina krijgen ook dezelfde blauwe kleur wanneer je met de muis erover heen gaat, deze links hebben dan ook een te laag contrast.
Dit contrastprobleem komt ook voor op andere pagina's, zoals op www.workplaceinnovation.org/.

In de PDF "Anders inclusief ondernemen" staat witte tekst op een blauwe achtergrond (#0094ab) en blauwe tekst op een witte achtergrond. Het contrast van de kleurencombinatie is te laag. De contrastverhouding is hier 3,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

In de PDF komen meer kleurencombinaties met een te laag contrast voor:

  • Witte tekst op een rode achtergrond (#e9423b) met een contrastverhouding van 3,9:1.
  • Witte tekst op een oranje achtergrond (#f09e02) met een contrastverhouding van 2,1:1.
  • Grijze tekst (#898888) op een witte achtergrond met een contrastverhouding van 3,5:1.
  • Grijze tekst (#898888) op een lichtgrijze achtergrond (#dad8d8) met een contrastverhouding van 2,4:1.
  • Oranje tekst (#f09e02) op een lichtoranje achtergrond (#fcf3e4) met een contrastverhouding van 1,9:1.
  • Blauwe tekst (#0094ab) op een lichtblauwe achtergrond (#e1edf1) met een contrastverhouding van 3:1.
  • Rode tekst (#fbede8) op een lichtrode achtergrond (#dc3f38) met een contrastverhouding van 3,8:1.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van witte pijltjes op de lichtblauwe achtergrond (#d9ebf9) in de paginering op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ is te laag. De contrastverhouding is 1,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dezelfde links staan ook op pagina www.workplaceinnovation.org/.

Het contrast van de selectievakjes wanneer deze zijn aangevinkt (#e28966) op de witte achtergrond op pagina www.workplaceinnovation.org/ is te laag. De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar het minimaal 3:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt ook voor op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/sociale-innovatie-bij-advies-en-ingenieursbureau-movares/ wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.
Dit probleem komt ook voor bij de video op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/sociale-innovatie-bij-villeroy-boch/.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ staat naast 'Recent toegevoegd' bewegende content. Door de bewegende content, hebben sommige bezoekers moeite met het lezen en bekijken van de stilstaande content. Zorg ervoor dat bezoekers de bewegende content kunnen stoppen of pauzeren, of verwijder de bewegende content.
Dit komt ook voor op pagina www.workplaceinnovation.org/ .


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF "Anders inclusief ondernemen" heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

De PDF "Jonge Honden" heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onderstaande bevindingen zijn waarschijnlijk technisch van aard, maar hebben invloed op hoe sommige bezoekers de content van de website ervaren:

Op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/anders-inclusie-ondernemen/ staan drie social media iconen die als links dienen. Visueel is het linkdoel van deze links duidelijk maar de links hebben geen toegankelijke naam met linkdoel. Hierdoor weten screenreadergebruikers niet waar de links naar verwijzen. Zorg dat de links een toegankelijke naam met linkdoel krijgen.

Advies: Op de pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ zijn zowel de afbeelding, kop en tekst van elke zoekresultaat opgemaakt in a-element. Hierdoor is de toegankelijke naam van deze link moeilijk te begrijpen voor screenreadergebruikers. Wij raden aan om het a-element alleen op de kop te plaatsen en het klikgebied met Javascript te vergroten. Zo krijgt de link een goede toegankelijke naam die het linkdoel duidelijk aangeeft.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.workplaceinnovation.org/.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ is de taalaanduiding van de hele pagina Engels. De pagina is echter in het Nederlands. Zorg voor de juiste taalcodering in de HTML. Wanneer de taalkaanduiding van de pagina is aanpast hebben de Engelse teksten op de pagina een Engelse taalaanduiding nodig en moeten de alternatieve teksten van elementen worden vertaalt naar het Nederlands.
Dit probleem komt voor op alle geteste pagina's van de URL www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/.

In de eigenschappen van PDF "Anders inclusief ondernemen" is de taal niet goed ingevuld. Deze staat op Engels in plaats van Nederlands. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Voldoende


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onderstaande bevinding zijn waarschijnlijk technisch van aard, maar hebben invloed op hoe sommige bezoekers de content van de website ervaren:

Op pagina www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/ staan meerdere knoppen met het label 'Toon meer'. Deze knoppen zijn niet opgemaakt als knop maar staan in een p-element. Hierdoor lezen screenreaders dit als platte tekst voor en weten screenreadergebruikers niet dat hier een knop staat. Los dit probleem op door bijvoorbeeld native HTML te gebruiken bij het opmaken van deze knop of gebruik het role-attribuut.
Dit probleem komt ook voor op pagina www.workplaceinnovation.org/.
Deze bevinding is waarschijnlijk technisch van aard maar heeft invloed op hoe sommige bezoekers de content van de website ervaren.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/kennisbanksocialeinnovatie.nl/audit/
Geprint: 2022-08-11 04:12:18 v2.4-011