Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Systeemaudit digitale toegankelijkheid intranet Harmonics kenniscafe.net

De website Kenniscafe.net voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 18 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink; Kaylee, Swink
Datum
30 januari 2023
Opdrachtgever
Winkwaves
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle techniek van het systeem Harmonics op het testplatform swinktest.kenniscafe.net/.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • PDF's.
  • Widgets van derden.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Externe websites waar door middel van links op het platform naar wordt verwezen.
De content op het testplatform is beoordeeld in zoverre die content in alle waarschijnlijk standaard is en voorkomt op alle platforms die op Harmonics draaien.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-22 03:44:52 v2.4-011