Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Klicviewer

De website Klicviewer voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Mirjam, Swink; Michiel, Swink
Datum
25 juni 2024
Opdrachtgever
Kadaster
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De pagina klicviewer.nl, ingelogd met toegangscode
  • De pagina klicviewer.nl, ingelogd zonder toegangscode
  • PDF's die via klicviewer.nl zijn te downloaden
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 10:36:55 v2.4-011