Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Audit digitale toegankelijkheid website staging.koningsdaginemmen.nl

De website van Koningsdag '24 in Emmen (staging omgeving) voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Lidewij, Swink; Michiel, Swink
Datum
12 maart 2024
Opdrachtgever
Gemeente Emmen
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op staging.koningsdaginemmen.nl
  • Alle PDF's op staging.koningsdaginemmen.nl
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 06:05:54 v2.4-011