Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Content-audit digitale toegankelijkheid website Leer- en Ontwikkelplein

De website van Leer- en Ontwikkelplein OCW, SZW, VWS voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Ralph, Swink; Kaylee, Swink
Datum
9 juli 2024
Opdrachtgever
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op leerenontwikkelplein.nl.
  • PDF content op leerenontwikkelplein.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek op leerenontwikkelplein.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • De pagina's op welkom.leerenontwikkelplein.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:18:35 v2.4-011