Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website Leer- en Ontwikkelplein

De website Leer- en Ontwikkelplein OCW, SZW, VWS voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 4 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Ralph, Swink; Kaylee, Swink
Datum
25 maart 2024
Opdrachtgever
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content van alle pagina's op leerenontwikkelplein.nl.
  • PDF content op leerenontwikkelplein.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De techniek op leerenontwikkelplein.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • De pagina's op welkom.leerenontwikkelplein.nl. Dit vereist een apart onderzoek.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-04-24 05:45:17 v2.4-011