Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Leisure Lane Parkstad

De website Leisure Lane Parkstad voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 9 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Eva, Swink; Ralph, Swink; Renate, Swink
Datum
19 juni 2024
Opdrachtgever
Provincie Limburg
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op leisurelaneparkstad.nl.
  • Alle PDF's op leisurelaneparkstad.nl.
  • Het doen van een melding via het formulier van Heijmans.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:13:39 v2.4-011