Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Content-audit digitale toegankelijkheid website lerenvandecoronacrisis.nl

De website Lerenvandecoronacrisis.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 10 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink; Kaylee, Swink
Datum
31 oktober 2022
Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De content op het domein lerenvandecoronacrisis.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via lerenvandecoronacrisis.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:01:55 v2.4-011