Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Leidschendam-Voorburg

De website Website gemeente Leidschendam-Voorburg voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 21 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Yulia, Swink
Datum
10 mei 2021
Opdrachtgever
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Scope van de website Alle pagina's op www.lv.nl/
Het formulier op loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 (deel van proces)
Alle pagina's op www.ingesprekmetlv.nl/ (op verzoek van de klant)
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:22:03 v2.4-011