Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Leidschendam-Voorburg


Onderzoeker
Yulia, Swink
Datum
10 mei 2021
Opdrachtgever
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Website gemeente Leidschendam-Voorburg voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 21 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De websites www.lv.nl en www.ingesprekmetlv.nl zijn onderzocht tussen 19 april en 7 mei 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Website gemeente Leidschendam-Voorburg
Scope van de website Alle pagina's op www.lv.nl/
Het formulier op loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 (deel van proces)
Alle pagina's op www.ingesprekmetlv.nl/ (op verzoek van de klant)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 5 5 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 29 21 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lv.nl/nieuwsoverzicht heeft elk bericht een decoratieve afbeelding. Deze afbeeldingen zijn voorzien van alternatieve teksten. Deze afbeeldingen kunnen beter verborgen worden van hulpsoftware met lege alt-attributen.
Let wel op bij de logo’s. Een logo is een informatieve afbeelding waarbij de volledige tekst van het logo in de alternatieve tekst moet terugkomen. Zo staat op pagina 2 van dit nieuwsoverzicht een logo met zichtbare tekst ‘Sociaal service punt - Leidschendam Voorburg’. De alternatieve tekst is ‘Logo SSP’. Dit is onvoldoende.

Op www.lv.nl/paspoort-0 staan meerdere uitroeptekens om de aandacht te vragen voor belangrijke informatie. Deze informatie staat nergens in de alternatieve tekst of op een andere manier beschreven, zodat dit ook duidelijk wordt voorgelezen door hulpsoftware.

Op pagina www.lv.nl/ onder de sectie met ‘Onderwerpen’ staan twee afbeeldingen. De eerste afbeelding waarop een gebouw staat afgebeeld, heeft als alternatieve tekst ‘Meer informatie over bestuur en organisatie’. Deze tekst voldoet niet omdat het niet beschrijft wat er op deze afbeelding te zien is.
De andere afbeelding heeft een betere alternatieve tekst ‘Servicecentrum Leidschendam-Voorburg’.

In het pdf-document www.lv.nl/file/41911/download is het logo van de organisatie als achtergrondafbeelding toegevoegd. Daardoor negeert voorleessoftware de afbeelding.. Voor een gebruiker van voorleessoftware is het niet duidelijk bij welke organisatie dit document hoort.

Het logo heeft als alternatieve tekst ‘In gesprek met LV logo’. De zichtbare tekst op deze afbeelding is ‘Leidschendam - Voorburg’. In de alternatieve tekst dient de tekst van het logo terug te komen.

Op elke pagina rechts onder staat een knop met ‘Cookie-instellingen’. Deze knop bevat een afbeelding van een cookie. Deze afbeelding is toegevoegd als een inline svg. Sommige oudere versies van hulpsoftware lezen inline svg als tekst voor. Deze decoratieve afbeelding kan het beste verborgen worden van hulpsoftware met aria-hidden=’true’.

Op pagina ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx staat een carrousel. Deze afbeeldingen missen een tekstalternatief. Op sommige slides staan naast de afbeelding logo’s van bedrijven, bijvoorbeeld ‘WDevelop’. Ook deze informatie moet tekstalternatief hebben. Dat kan in het alt-attribuut van de afbeelding vermeld worden.

In het pdf-document www.ingesprekmetlv.nl/PageByID.aspx mist het logo tekstalternatief. Het logo is een informatieve afbeelding en dient alternatieve tekst te hebben om aan te geven bij welke organisatie dit document hoort. De tekst van het logo dient in de alternatieve tekst terug te komen. Hier dient de alternatieve tekst ‘Gemeente Leidschendam-Voorburg’ te zijn.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lv.nl/ onder 'Wat vond u van deze pagina?' staan drie antwoorden: goed, neutraal en slecht. Deze teksten zijn met strong-element vetgedrukt. Hier is het strong-element gebruikt voor styling. Het strong-element is bedoeld om nadruk te leggen op woorden of zinsdelen. Gebruik hier CSS om deze woorden opvallende styling te geven.

Op pagina www.lv.nl/zoekresultaten is de paginering gebruikt. De huidige pagina is visueel herkenbaar. In de code ontbreekt deze informatie. Dat kan verholpen worden door bijvoorbeeld aria-current=”page” aan het actieve paginanummer toe te voegen.

Op pagina www.lv.nl/idee-melden/formulier onder de vraag ‘Is uw idee verbonden (..)?’ staan twee radiobuttons. Deze keuzeknoppen zijn netjes gegroepeerd door middel van een fieldset-element en zijn voorzien van naam (het legend-element). Echter, in het legend-element is een verkeerde tekst ingevuld. Deze sectie heeft een kop ‘Locatie van het idee’. Deze tekst staat nu in het legend-element van deze groep. Het is beter om de vraag in het legend-element op te nemen (‘Is uw idee verbonden (..)?’). Zo bevat het fieldset-element alleen de vraag (legend) en de keuzevakjes met eigen labels. Voor alle andere groepen dient een eigen fieldset gebruikt te worden.

In het pdf-document www.lv.nl/file/41911/download is geen enkele kop opgemaakt is als koptekst. Voor alle koppen zijn de <p>-tags gebruikt. De voorleessoftware leest deze teksten als gewone alinea’s voor waardoor de hiërarchische structuur van de content verloren gaat. Zet deze teksten om in h1 t/m h6-elementen.

In het pdf-document www.lv.nl/file/41911/download staan onder het punt 4 en 5 opsommingen die alleen via lay-out te onderscheiden zijn. Deze lijsten zijn niet getagd als een opsomming (L-tag) maar als gewone tekst. Door dit wel te doen, wordt de structuur begrijpelijker voor gebruikers van hulpsoftware.

Het pdf-document www.lv.nl/file/63373/download heeft geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zonder codelaag kan de voorleessoftware de pdf-documenten niet (volledig) lezen waardoor de informatie in deze documenten niet toegankelijk is voor de gebruiker van hulpsoftware.

Op pagina ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx is de eerste paragraaf opgemaakt met het strong-element. Hiervoor is het strong-element niet bedoeld. Dit kan storend werken voor gebruikers van hulpsoftware die een hele paragraaf met nadruk voorlezen. Als het vetgedrukt weergegeven moet worden, gebruik dan CSS.

Op pagina www.ingesprekmetlv.nl/contact+en+vragen/over+ingesprekmetlv/default.aspx staan tussenkopjes die niet als kopteksten zijn opgemaakt. Het gaat om ‘Over IngesprekmetLV’ en ‘Heeft u vragen of wilt u meer weten?’. Een (blinde) gebruiker die een lijst met koppen genereert om zo de pagina te scannen, krijgt deze teksten niet in zo’n overzicht. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/de+omgevingsvisie/default.aspx wordt het strong-element gebruikt in het kopje ‘Nieuws’. Dit is semantisch niet correct. Verwijder het strong-element.

Op pagina www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/de+omgevingsvisie/default.aspx zijn de koppen in de slider onder de kop 'Nieuws' koppen van niveau 2 (h2). De titels van de nieuwsberichten zouden kopelementen van niveau 3 moeten zijn. Nu is het niet duidelijk dat de berichten onder het kopje ‘Nieuws’ vallen.

Op pagina www.ingesprekmetlv.nl/default.aspx staan onder 'Gemeentebrede Projecten' 6 links. Deze horen bij elkaar, en lijken visueel een lijst. In de code kunnen deze ook het beste als een lijst (<ul>) worden gecodeerd.

Het volgende pdf-document heeft geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.
Zie ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/samenwerken/terugkoppeling+dialoogtafelsessies/….

In het pdf-document www.ingesprekmetlv.nl/PageByID.aspx is de titel van het document ‘MEEDENKSESSIE ONDERZOEK BEREIKBAARHEID DAMCENTRUM’ op pagina 1 opgemaakt als alinea. Voor de tussenkoppen worden h1-tags gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de structuur van de content in de code anders is dan de visuele structuur van het document. De beste manier om dit aan te passen is dit document in het bronbestand (Word) aan te passen.

Advies: Op pagina www.ingesprekmetlv.nl/default.aspx worden tabellen gebruikt voor opmaak, zie ‘Projecten Leidschendam’ en ‘Gemeentebrede projecten’. Om deze tabellen voor de voorleessoftware te verbergen, kan role=’presentation’ aan deze tabellen worden toegevoegd.

Advies: Op pagina www.ingesprekmetlv.nl/default.aspx worden tabellen gebruikt voor opmaak, zie ‘Projecten Leidschendam’ en ‘Gemeentebrede projecten’. Om deze tabellen van de voorleessoftware te verbergen, kan role=’presentation’ aan deze tabellen worden toegevoegd. Linksboven deze tabel staat een knop ‘Toegankelijke lijstweergave’ die een tabel opent met dezelfde informatie zonder toegankelijkheidsissues. Hier kan overwogen worden om de toegankelijke tabel als enige optie te tonen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Onder verklaring eigenaar in de PDF www.lv.nl/file/41911/download kan de datum en handtekening van eigenaar worden ingevuld. Hier is de volgorde van tags niet goed: de focus gaat van datum naar handtekening eigenaar, om vervolgens weer terug te gaan naar het invoerveld van de datum en dan weer naar het invoerveld voor de handtekening.
De volgorde gaat ook op dezelfde manier fout bij de 3 velden die je kan aanvinken onder locatieadres (onder 1. Gegevens Locatie).


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 staat een formulier. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een achternaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Voor deze invoervelden is een autocomplete attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Bij het invoerveld voor achternaam moet bijvoorbeeld autocomplete=”family-name” gebruikt worden.
Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: www.w3.org/TR/WCAG21/.
Dit probleem komt ook voor in het formulier op www.lv.nl/contact-met-gemeente/formulier.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De placeholdertekst in het zoekscherm op de homepage heeft een te laag contrast. Dit heeft een contrast van 2,3:1 en dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

De foutmeldingen op www.lv.nl/contact-met-gemeente/formulier hebben een te laag contrast. De tekst daar heeft een contrast van 4:1, maar moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit komt ook voor op www.lv.nl/bestaat-niet

Op loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 als je rechts van “Welk reisdocument mag de minderjarige aanvragen” het menu opent, verandert de kleur van tekst en achtergrond. Het contrast van de tekst is hierdoor niet hoog genoeg meer. Dit heeft een contrast van 3,3:1 en moet minimaal 4,5:1 zijn.
Deze kleurcombinatie komt op meerdere plekken voor op deze pagina, waaronder in de skiplink en in het menu links.

Als de focus op de knop 'Inloggen staat wordt de achtergrondkleur donkerblauw. Het contrast met de zwarte tekst is dan te laag, namelijk 1,2:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn).

De tekst onder 'Programma' op ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx heeft een te laag contrast. Deze tekst heeft een contrast van 3,8:1 en moet minimaal 4,5:1 zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de pagina www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/burgerparticipatie+energietransitie/… bekeken wordt op 320px breedte, raakt de content buiten beeld. De gebruiker moet dan in twee richtingen scrollen om alles te kunnen bekijken. De informatie ontbreekt doordat tekst buiten kaders valt en daardoor niet meer leesbaar is.

Als de pagina ingesprekmetlv.nl/bestaat-niet/default.aspx als de pagina bekeken wordt op 320px breedte, blokkeert de cookie-instelling-knop een aantal links onderaan, namelijk kwetsbaarheid melden en inloggen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 staat een formulier waarin de invoervelden een lichtgrijze randkleur hebben. Deze kleur geeft het kleurcontrast van 1,8:1. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

Op pagina www.lv.nl/idee-melden/formulier staan invoervelden waar de randkleur te laag contrast heeft met de achtergrond van de pagina, namelijk 1,4:1.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 staat een formulier waarin in stap 2 het overzicht van de ingevulde gegevens wordt getoond. Onder het overzicht staat een selectievakje met tekst ‘Ik ga akkoord met(..)’. Dit vakje is niet met het toetsenbord aan te vinken.

Dit is een best practice:
Bij het zoeken rechtsboven op iedere pagina, kun je woorden intikken en je krijgt dan al wat suggesties. Deze suggesties zijn niet met het toetsenbord te bedienen.
Er is wel een alternatief beschikbaar, doordat de toetsenbordgebruiker via de zoekresultatenpagina wel naar de resultaten kan, maar het is beter voor de toegankelijkheid als toetsenbordgebruikers evenals muisgebruikers direct een keuze kunnen maken.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De PDF www.lv.nl/file/63373/download heeft als titel van het document de bestandsnaam en is daardoor niet duidelijk.

De titel van de pagina www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/burgerparticipatie+energietransitie/… is niet voldoende omschrijvend. Dit heet 'Nieuws - In gesprek met LV', maar het gaat specifiek over nieuws over de energietransitie

In het pdf-document www.ingesprekmetlv.nl/PageByID.aspx is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen. Hier moet ook worden ingesteld dat de titel wordt getoond in de titelbalk en niet de bestandsnaam, zoals nu het geval is.

In de PDF ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/samenwerken/terugkoppeling+dialoogtafelsessies/… is de titel niet ingesteld.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/de+omgevingsvisie/default.aspx is een carrousel, en je kunt deze stopzetten en naar de volgende en vorige nieuwsberichten gaan, maar je moet eerst door alle nieuwsberichten daarin gaan voor je bij die knoppen komt. Deze volgorde is niet logisch.
Dit gebeurt ook op ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lv.nl/ staan onder het kopje 'Nieuws' een aantal nieuwsberichten. Visueel is het hele gebied, dus de kop van het bericht, de tekst en de afbeelding samen, klikbaar. In de code is alleen de afbeelding een link. Het linkdoel van de link is de alternatieve tekst van de afbeelding. Hierdoor is het linkdoel niet overal duidelijk. Beter is het om de titel van het artikel de link te laten zijn, in plaats van de afbeelding.
Dit komt ook op de nieuwsoverzichtspagina voor: www.lv.nl/nieuwsoverzicht.

In de rechterbovenhoek op pagina www.lv.nl/contact-en-openingstijden staat een link met tekst “waar bent u naar op zoek”. Naast deze tekst staat een vergrootglas. Dit suggereert dat deze link de zoekpagina opent. Maar in plaats daarvan belandt men op de homepagina van de website. Het linkdoel van deze link klopt niet.

Op pagina www.lv.nl/paspoort-0 staat het logo van Leidschendam-Voorburg. Deze afbeelding is als achtergrond toegevoegd aan een link. De tekst van de link is ‘Logo Gemeente Leidschendam-Voorburg’. Deze linktekst beschrijft het doel van de link niet genoeg. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat naar de Homepage wordt gelinkt.

Op pagina www.ingesprekmetlv.nl/default.aspx onder “Denk mee over (..)’ staan drie links met ‘Projecten Leidschendam’, ‘Projecten Voorburg’ en ‘Projecten Stompwijk’. Deze links bestaan in feite uit twee links: een met een afbeelding en een ander met een h3-element. De eerste link met een afbeelding heeft geen linkdoel. De afbeelding is verborgen met een leeg alt-attribuut en er is geen alternatief geboden om deze link linkdoel te geven. Hier wordt geadviseerd om deze twee links tot een link te combineren. De afbeelding is decoratief waardoor een leeg alt-attribuut op zijn plaats is.

Op pagina ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx staat een carrousel. Alle slides zijn gemaakt van links met afbeeldingen erin. Deze afbeeldingen zijn verborgen van hulpsoftware met lege alt-attriuten. Dit zorgt ervoor dat de links geen content meer hebben en dus geen linkdoel. Deze links openen een grote weergave van de afbeelding. Deze informatie kan als verborgen tekst aan de link worden toegevoegd.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Voor elke pagina op de website moet een tweede manier aanwezig zijn om de pagina te vinden. Dit kan via zoeken, een sitemap, links op homepagina of links in de footer. De pagina ‘Nieuwsoverzicht’ is niet via de zoekbalk te vinden. Ook de pagina www.lv.nl/contact-met-gemeente/formulier wordt niet gevonden met ‘contact’ en ‘contact gemeente’.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lv.nl/inkoopplanning-aanbestedingen onder de vraag ‘Wat vond u van deze pagina?’ staan drie smileys. Als op een rode smiley wordt geklikt, opent een dialoogvenster met een tekstvak. Het label van dit tekstvak luidt ‘Please enter any comments’. Voor een Nederlandstalige bezoeker van deze website kan dit label onduidelijk zijn.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lv.nl/ staan onder het kopje 'Nieuws' een aantal nieuwsberichten. Het lijkt erop dat de kop van het bericht, de tekst en de afbeelding samen een link vormen naar de inhoud van dit bericht. In de code is alleen de afbeelding een link. Het linkdoel van de link is de alternatieve tekst van de afbeelding. Deze link is niet met de stem te activeren. Zie bijvoorbeeld het bericht met kop ‘Koninklijke onderscheiding (..)’. De linktekst hier is ‘Burgemeester reikt lintje uit’. Dit komt ook op de nieuwsoverzichtspagina voor: www.lv.nl/nieuwsoverzicht.
Zie ook succescriterium 2.4.4.

Op pagina www.lv.nl/paspoort-0 staan drie afbeeldingen van smileys. Deze afbeeldingen fungeren als links om de feedback over deze pagina te versturen. De visueel zichtbare teksten, zoals 'Goed', vormen geen deel van de linktekst (in dit geval de alternatieve tekst 'Groene smiley (positief)'). Hierdoor zijn deze links moeilijk met de stem te activeren.

Dit succescriterium is bedoeld om bediening met spraaksoftware mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam van het element. Het logo op www.ingesprekmetlv.nl/ heeft als alternatieve tekst ‘In gesprek met LV logo’. De zichtbare tekst op deze afbeelding is ‘Leidschendam - Voorburg’. Omdat deze teksten zo sterk verschillen is deze link niet met de stem te bedienen.

Het zoekveld op www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/burgerparticipatie+energietransitie/… heeft in de code geen gekoppeld label. Hierdoor mist het een toegankelijke naam, en kan het veld niet middels de visueel zichtbare tekst worden geactiveerd.
Dit gebeurt ook op andere pagina’s met een zoekvenster.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de bestandseigenschappen van de PDF www.lv.nl/file/63373/download is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.lv.nl/inwoners-en-coronavirus staat een kop ‘English information (..)’ en Engelstalige content. Deze sectie heeft een taalwissel nodig. Dit kan door een lang-attribuut toe te voegen aan het omringende html-element (div met id ‘english-information-on-coronavirus’ bijvoorbeeld).


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.lv.nl/contact-met-gemeente/formulier verschijnt als je iets niet hebt ingevuld de tekst “Het veld Uw naam is verplicht.”. Dit is geen foutmelding, maar een instructie. Dit komt ook voor op www.lv.nl/bestaat-niet.

Dit komt ook voor in het formulier op pagina loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 waar de meldingen verschijnen “Dit veld moet een 'postcode' bevatten” en “Dit veld moet een 'huisnummer' bevatten.” Beide zijn instructies en beschrijven niet wat er fout is gegaan.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij het zoekvenster op de homepage ontbreekt een visueel label. Voor dit succescriterium gaat het er alleen maar om dat er visueel een beschrijvend label aanwezig is. Een placeholder tekst is niet voldoende aangezien deze verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen.
Het advies is een zoeknop achter het veld toe te voegen, of een visueel label met de tekst 'Zoeken' vóór het zoekveld.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier op pagina loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 moet een specifiek formaat worden ingevuld in het veld ‘Postcode’. Indien er bijvoorbeeld ‘1234’ wordt ingevuld, verschijnt een foutmelding “Dit veld moet een 'postcode' bevatten”. Niet alle gebruikers zijn bekend met het format van de postcode. Het is goed om een suggestie te geven door een voorbeeldformat te tonen.
Het veld ‘Huisnummer’ geeft de foutmelding “Dit veld moet een 'huisnummer' bevatten.” als er ‘10a’ wordt ingevuld. Het is beter om te melden dat er (enkel) cijfers worden verwacht.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ingesprekmetlv.nl/projecten+leidschendam/versterkingsprogramma+leidschendam-noord/… komt een id met waarde ‘ctl01_ctl00_ctl00_itemDescription’ meer dan eens voor. Dit kan potentieel tot interpretatieproblemen zorgen. Zorg voor unieke id’s op de pagina.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De zoekbalk op de homepage heeft een knop om een microfoon te actieveren. Deze knop is een zelfgeschreven knop die bestaat uit een niet-interactief div-elementen. Deze knop mist de juiste rol. De voorleessoftware kondigt niet aan dat hier een knop staat.

Het logo in de linkerbovenhoek op de pagina loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 is een niet-interactief div-element dat fungeert als een link. De rol (link) kan nu niet door hulpsoftware worden bepaald.

Op pagina loket.leidschendam-voorburg.nl/Loket/product/588f90a9c85ad08781ba913ba54934a0 als de pagina geladen wordt, verschijnt een afbeelding met alternatieve tekst ‘Laden’. Deze afbeelding heeft een aria-rol gekregen die niet op deze afbeelding mag voorkomen (role=’presentation’). Verwijder deze rol.

Op pagina www.ingesprekmetlv.nl/projecten+voorburg/herontwikkelingjulianabaan/… staat een element met rol=’group’. De naam van dit element is ‘Map’ (afkomstig van het aria-label). Deze naam beschrijft niet goed wat in deze groep te zien is.

De lege links, genoemd onder 2.4.4 - Linkdoel, hebben geen content en daardoor geen toegankelijke naam. Zie pagina's www.ingesprekmetlv.nl/default.aspx en ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx.

Het zoekveld op www.ingesprekmetlv.nl/gemeentebrede+projecten/burgerparticipatie+energietransitie/… heeft in de code geen gekoppeld label. Hierdoor mist het een toegankelijke naam.
Dit gebeurt ook op andere pagina’s met een zoekvenster.

De knoppen om naar de volgende, en vorige afbeelding te gaan en te pauzeren in de carroussel op ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/nieuwbouw+westeinderweg/default.aspx zijn gecodeerd als links. Functioneel zijn dit echter knoppen.
Iets soortgelijks komt voor op ingesprekmetlv.nl/bestaat-niet/default.aspx, daar staat een link om naar de hoofdpagina terug te gaan, maar dit staat in de code als een knop.
Dit is een best practice.

Advies: Op pagina ingesprekmetlv.nl/bestaat-niet/default.aspx staat een knop met zichtbare tekst ‘Terug naar de homepagina’. Deze tekst wordt herhaald in het aria-label op deze knop. De eerste regel van ARIA is: gebruik géén ARIA, tenzij het echt nodig is en er geen HTML oplossingen zijn. In sommige gevallen waar aria technieken zijn toegepast, is dit helemaal niet nodig. Het advies dus ook om goed te controleren waar en of aria technieken echt nodig zijn en als het wel nodig is of ze op de juiste manier zijn toegepast. Zie voor goede uitleg hoe aria-technieken goed toe te passen de volgende website: www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Chrome Version 89
Firefox 88
Adobe Acrobat PRO DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/lv.nl/audit/
Geprint: 2021-12-06 07:02:46 v2.4-010