Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website LV verrast

De website LV verrast voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 20 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
14 februari 2022
Opdrachtgever
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 09:14:18 v2.4-011