Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website mijnwijk.zwolle.nl

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website MijnWijk Gemeente Zwolle
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's en PDF's op mijnwijk.zwolle.nl.
  • Het aanmaken van ideeën en het reageren op berichten is getest op de testomgeving mijnwijkplan.cell-0.com.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via domeinnaam.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 46

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op de homepagina mijnwijk.zwolle.nl/ staan in elk project afbeelding met rechts boven een icoon om aan te geven of het een idee, een project in voorbereiding of een project in uitvoering is. Dit icoon mist een tekstalternatief. Er is geprobeerd dit toe te voegen via een aria-label op het span-element, maar dit wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund. Gebruik aria-labels daarom alleen op interactieve elementen, of voeg in plaats daarvan tekst toe binnen het <span> element en verberg dit element visueel door het buiten beeld te plaatsen.

Bevinding 2: Niet elke alternatieve tekst beschrijft de betreffende afbeelding voldoende. Bijvoorbeeld in de carrousel op mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-… staat een afbeelding met de alternatieve tekst: "20210525_132014_resized". Pas de alternatieve teksten aan of maak de afbeeldingen eventueel decoratief door een leeg alt-attribuut toe te voegen binnen het img-element.

Bevinding 3: In de header van iedere pagina staat een samengevoegde afbeelding van het logo van de Gemeente Zwolle en Mijn Wijk. De alternatieve tekst van de afbeelding is 'Gemeente Zwolle'. Deze afbeelding is een link en moet daarom ook het linkdoel beschrijven in de alternatieve tekst. Daarnaast moet de alternatieve tekst van een afbeelding, omdat het een link is, ook alle zichtbare tekst op de afbeelding bevatten zodat bezoekers die gebruik maken van spraakbesturing de link kunnen activeren door voor te lezen wat zij zien.

Bevinding 4: Wanneer bezoekers op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken een afbeelding of bestand hebben toegevoegd, verschijnt er een afbeelding met een vinkje om aan te geven dat het uploaden gelukt is. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst waardoor deze informatie niet beschikbaar is voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: De PDF mijnwijk.zwolle.nl/mijnwijk_stappenplan_zwolle.pdf is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op de home pagina mijnwijk.zwolle.nl/ staan blokken met een afbeelding, een kop en tekst. In de code staat de afbeelding momenteel vóór de kop van het artikel. Als de blokken achter elkaar worden voorgelezen is het niet duidelijk bij welke kop de afbeelding hoort. Zorg ervoor dat alle metadata van een artikel, zoals datum, auteur en afbeeldingen in de code ónder de kop van het artikel staan. Visueel mag de afbeelding wél boven de kop staan. Dit komt voor op meer plaatsen in de website. Bijv op pagina mijnwijk.zwolle.nl/wipstrik

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/registreren is een formulier waar de bezoeker onder andere het eigen e-mailadres en naam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken staat de linktekst 'voorwaarden van MijnWijkplan'. Deze link is alleen herkenbaar van de omringende tekst door een wijziging van kleur. Zorg ervoor dat informatie niet kleurafhankelijk is. Maak de link op nog minimaal één andere manier herkenbaar, bijvoorbeeld door de linktekst te onderstrepen.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: Het contrast van de blauwe 'Lees verder' teksten (HEX #476DB7) op de grijze achtergrond (HEX #EDEDED) is 4,3:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 10: De knoppen 'Antwoord' op onder andere pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/voedselbos-zwolle hebben een te laag contrast wanneer bezoekers er met de muis overheen hoveren. De contrastratio van de witte tekst op de blauwe achtergrond (HEX #6B8AC6) is 3,5:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 11: Wanneer de knop 'Selecteer plaatjes of bestanden' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken focus heeft, is de tekst niet meer leesbaar omdat de tekst wit wordt op een witte achtergrond. Hierdoor is de contrastratio 1,1:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 12: Wanneer bij een schermgrootte van 1280 bij 1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt op de home pagina mijnwijk.zwolle.nl/ grote stukken van de tekst. Het gaat om de titels boven de projecten. Bijv "Nieuwsberich..." ipv Nieuwsbericht- Tegels er uit, groen er in ". Er blijft zo te weinig informatie over om goed te kunnen navigeren. Het zelfde gebeurt op veel plaatsen binnen de website, bijv. op pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-… verdwijnt het laatste stuk van het kruimel pad en de titel "over dit idee" .

Bevinding 13: Wanneer bezoekers met een schermgrootte van 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage mijnwijk.zwolle.nl/, moeten bezoekers horizontaal scrollen om het menu onder 'Wat gebeurt er allemaal in Zwolle?' te bekijken. De opties 'Uitvoering' en 'Nieuws' zijn nu alleen beschikbaar wanneer bezoekers naar rechts scrollen. Zorg ervoor dat alle opties bereikbaar en bedienbaar zijn voor alle bezoekers, zonder dat zij hoeven te scrollen.

Bevinding 14: Wanneer bij een schermgrootte van 1280 bij 1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verschijnt op pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding/zo-werkt-mijnwijkplan een scrollbalk in de leesrichting (horizontaal). Dit wordt veroorzaakt door een afbeelding die fungeert als link naar een PDF-bestand. Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld tabellen, betekenisvolle afbeeldingen en kaarten. Die moeten leesbaar blijven.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 15: Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/ideeen staat rechts onderin een knop "-" om uit te zoemen. De contrastratio van de afbeelding met de achtergrond is 1.8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Dit probleem komt vaker voor op de website, waarop op pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/voedselbos-zwolle in de kaart rechts naast de carrousel heeft de knop "+" hetzelfde contrast.

Bevinding 16: Wanneer de knop 'Stuur idee in' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken focus heeft, krijgt de knop een groene focusrand. De contrastratio tussen de groene knop (HEX #157C6D) en de groene focusrand (HEX #00B593) is 1,9:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: Wanneer bezoekers met een schermgrootte van 1280 bij 1024 inzoomen naar 400% op de homepage en de tekstafstand wijzigen naar de bij dit succescriteria behorende waarden, vallen er grote delen van de titels van initiatieven van de pagina af. Er blijft zo te weinig informatie over om goed te kunnen navigeren. Zie ook 1.4.10.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Wanneer bezoekers op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken een bestand hebben toegevoegd en vervolgens weer op de knop 'Selecteer plaatjes of bestanden' willen klikken met het toetsenbord, is dat niet mogelijk omdat de knop niet meer bedienbaar of bereikbaar met het toetsenbord is.

Bevinding 19: Wanneer bezoekers een idee hebben ingediend komen zij op een pagina als mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16/…. Hier staat een knop 'Deel dit idee'. Wanneer de bezoeker op de knop klikt, verschijnen er drie social media iconen. Alleen de link 'E-mail' is bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord, de andere iconen niet.

Bevinding 20: Advies: Op de pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/voedselbos-zwolle staat een carrousel met de knoppen "Toon vorige afbeelding" en "Toon volgende afbeelding" en een "Toon volledige afbeelding". De knoppen zijn niet met de spatiebalk bedienbaar. Dit is wel de verwachting bij een element dat als rol 'button' heeft. Gebruik hier het <button> element ipv een link met role=button zodat de knop werkt zoals een toetsenbordgebruiker verwacht. Dit probleem komt op meer plaatsen voor. Het zelfde geldt voor de "zoom in" en "zoom out" knoppen op de kaart op de pagina mijnwijk.zwolle.nl/ideeen.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 21: De PDF mijnwijk.zwolle.nl/mijnwijk_stappenplan_zwolle.pdf heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: Voordat één van de projecten op de homepage toetsenbordfocus krijgt, krijgt eerst het gehele gebied waarin de projecten staan toetsenbordfocus. Dit is echter geen interactief element. Dit is daarom verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld voorleessoftware, omdat zij niet weten waar zij focus op hebben. Verwijder dit element uit de focusvolgorde.

Bevinding 23: Wanneer bezoekers op pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-… de afbeelding in de carrousel vergroten door op de knop 'Toon volledige afbeelding' te drukken, gaat de focus verder op de achterliggende pagina in plaats van in het zojuist geopende scherm te blijven. Dit is onder andere verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord maar het scherm wel kunnen zien, maar ook voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware en niet op de hoogte zijn van het nog geopende dialoogvenster. Zorg dat de achterliggende content "onzichtbaar" is voor hulpsoftware en niet bereikbaar is met het toetsenbord, bijvoorbeeld door bezoekers het scherm zelf te laten sluiten.

Bevinding 24: Boven aan de pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/nk-tegelwippen-op-het-… staat rechts van de carrousel een kaart in een div die aria-hidden. Dit element bevat focusbare elementen, een zoom-in en zoom -out knop. Sommige browsers zetten alsnog de focus in dat gebied. Gebruik hier geen aria-hidden of zorg ervoor dat de focusbare elementen niet meer interactief zijn.

Bevinding 25: Wanneer bezoekers op de homepage in het zoekvenster een term invullen, opent er een uitklapmenu met suggesties van zoekresultaten. Wanneer bezoekers daar doorheen hebben genavigeerd, gaat de toetsenbordfocus verder op de achterliggende pagina en blijft het uitklapmenu open staan. Zorg ervoor dat dit menu vanzelf weer sluit om dit probleem op te lossen. Het zelfde gebeurt op pagina mijnwijk.zwolle.nl/registreren bij het invulveld "Waar woont u".

Bevinding 26: Wanneer bezoekers een idee hebben ingediend, komen zij op een pagina als mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16/…. Nadat de items in het broodkruimelpad focus hebben gehad, krijgt de knop 'Nieuw idee' onderin de pagina focus. Daarna krijgen de overige interactieve elementen op de pagina pas focus. Zorg ervoor dat de toetsenbordfocus een logisch pad in de leesrichting volgt. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16 met de knoppen 'Bewerk project informatie' en 'Beheer deelnemers'.

Bevinding 27: Advies: Op de kaart op pagina mijnwijk.zwolle.nl/ideeen staat voor elk stadsdeel een wit blokje met daarin het aantal gevonden ideeën. Bij navigeren met het toetsenbord krijgen die blokjes focus terwijl ze niet interactief zijn. Een toetsenbord gebruiker moet daardoor heel vaak onnodig klikken.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 28: Op elke pagina staat links boven het logo van Zwolle en de tekst "Mijn Wijk". De linktekst "Gemeente Zwolle MijnWijk" beschrijft het linkdoel niet. Voeg een beschrijvend linkdoel toe, bijvoorbeeld 'Gemeente Zwolle, MijnWijk, ga naar de homepage' om dit probleem op te lossen.

Bevinding 29: Op de pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding/zo-werkt-mijnwijkplan staat een link naar een PDF document in de vorm van een afbeelding. De linktekst "Illustratie bewonersinitiatief Zwolle" geeft het doel van de link niet goed weer.
Voeg een beschrijvend linkdoel toe, bijvoorbeeld 'Open Stappenplan Bewonersinitiatief MijnWijk' om dit probleem op te lossen. Let op dat afbeeldingen die tekst bevatten maar ook een link zijn, in de alternatieve tekst de zichtbare tekst moeten bevatten zodat bezoekers die gebruik maken van spraakbesturing de link kunnen open.

Bevinding 30: Onderaan pagina mijnwijk.zwolle.nl/ideeen is een paginering. De toegankelijke naam van de links bevatten nu alleen het paginanummer. Dit is onvoldoende beschrijvend, voeg daarom ook het woord 'pagina' toe aan de linktekst.

Bevinding 31: Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding/jouw-account staat een verkeerde link "privacybeleid" die linkt naar nijmegen.mijnwijkplan.nl/informatie/privacy-statement waar de privacy statement van Nijmegen staat.

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 32: Het iframe op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken heeft wel een beschrijving binnen het title-element, maar deze beschrijft het veld niet voldoende. De beschrijving is nu 'Tekstverwerker, description'. Zie ook succescriterium 2.5.3.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 33: Wanneer bezoekers op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken een bestand hebben toegevoegd, verschijnt er een knop met een vuilnisbak-icoon waarmee het bestand weer verwijderd kan worden. Wanneer deze knop focus heeft, is dat niet zichtbaar.

Bevinding 34: Wanneer de combobox 'Categorie' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken focus heeft, is dat niet zichtbaar.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: Op de pagina mijnwijk.zwolle.nl/project/voedselbos-zwolle staan onderin reacties met een knop: "Antwoord". De toegankelijke naam van die knop "In reactie op ..." komt niet overeen met de zichtbare naam van de knop. Hierdoor is onder andere de knop niet of moeilijk te bedienen met spraaksoftware. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.

Bevinding 36: Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken staat een iframe met daarin een tekstveld. De visuele naam van het veld is 'Omschrijving' maar de toegankelijke naam van het iframe is 'Tekstverwerker, description'. Zorg ervoor dat de visuele naam voorkomt in de toegankelijke naam, liefst vooraan, zodat het iframe ook bereikt en bediend kan worden door bezoekers die gebruik maken van spraaksoftware.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 37: Wanneer een bezoeker op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16 een bericht heeft toegevoegd, verschijnt er bovenaan de pagina een melding dat er een reactie is. De knop om deze melding te sluiten heeft als toegankelijke naam 'Close'. Zorg ervoor dat bedienbare elementen worden aangeboden in de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Nederlands.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: Op pagina kunnen bezoekers zelf een idee toevoegen. Wanneer een bezoeker een invoerveld niet of niet goed invult, verschijnt er geen foutmelding. De gebruiker moet een foutmelding krijgen wanneer een invoerveld niet goed is ingevuld of het formulier niet goed verzonden kan worden. De foutmelding moet beschrijven welke fout is gemaakt en wáár die is gemaakt.

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 39: Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken staat het invoerveld 'Geef een samenvatting'. In het veld staan instructies. Deze instructies verdwijnen zodra bezoekers beginnen met typen. Dit maakt de instructies ontoegankelijk voor onder andere bezoekers die moeite hebben met onthouden van instructies, bijvoorbeeld mensen met een cognitieve functiebeperking. Zorg ervoor dat instructies zowel in de code als visueel permanent zichtbaar en beschikbaar blijven. Dit geldt ook voor het veld 'Laat een reactie achter' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 40: Op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken kunnen bezoekers zelf een idee toevoegen. Wanneer een bezoeker een invoerveld niet of niet goed invult, verschijnt er geen foutsuggestie. Als een formulier niet verzonden kan worden omdat één of meerdere formuliervelden niet goed ingevuld zijn, moet er een suggestie worden gegeven over hoe de gebruiker het veld wel goed moet invullen. Dit staat los van de foutmelding van 3.3.1.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 41: Op pagina mijnwijk.zwolle.nl/registreren zit er een div in een label terwijl dat niet toegestaan is. Zet de div buiten het label.

Bevinding 42: In de pagina mijnwijk.zwolle.nl/handleiding komt een eind paragraaf tag voor zonder begin paragraaf. Zorg voor valide html5 code.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 43: Op de homepagina mijnwijk.zwolle.nl/ is een lijst met blokken met projecten. Elk project heeft een aantal icoontjes met een aria-label attribuut, bijvoorbeeld de categorie of de fase van het project. Het aria-label staat binnen het span-element. Dit attribuut is voor dit element niet geldig en wordt niet door hulpsoftware herkend. Dit zou opgelost kunnen worden door <img> te gebruiken of role="image".

Bevinding 44: Op mijnwijk.zwolle.nl/ideeen staan onder de zoekresultaten paginanummers. Het huidige nummer heeft een andere kleur om aan te geven dat dit de huidige pagina is. Deze status kan niet door software worden bepaald. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden met een aria-current-attribuut.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 45: Wanneer bezoekers in het invoerveld 'Waar vindt het plaats' op pagina mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/aanmaken beginnen met typen, verandert het vergrootglas-icoon in een spinner om aan te geven dat er naar suggesties wordt gezocht. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan voorleessoftware.

Bevinding 46: Wanneer bezoekers een idee hebben ingediend komen zij op een pagina als mijnwijkplan.cell-0.com/zwanenveld/project/test-16/…. Hier staat een knop 'Deel dit idee'. Wanneer de bezoeker op de knop klikt, verschijnen er drie social media iconen. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware worden hier niet van op de hoogte gesteld.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:17:38 v2.3-011