Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid PDF Milieu Effect Rapportage N207 Zuid – Deel A

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website De PDF Milieu Effect Rapportage N207 Zuid – Deel A
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Het gehele PDF document
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Alle bijlagen bij het document
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 14

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op de eerste pagina is het logo van Movares niet als afbeelding getagd. De afbeelding heeft daarnaast een alt-tekst nodig.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 2: Op de eerste pagina staan lege <p> tags. Verwijder deze, dit is verwarrend voor gebruikers van voorleessoftware. Dit komt op meerdere plekken in het document voor.

Bevinding 3: Op de eerste pagina is de titel "Milieu Effect Rapportage N207 Zuid – Deel A" niet getagd als (kop)tekst. Hierdoor wordt de tekst niet herkend door voorleessoftware.

Bevinding 4: Op pagina 2 staat de kop "Autorisatieblad" gecodeerd als paragraaf in plaats van als koptekst. Hulpsoftware gebruikt de koppenstructuur om snel door het document te kunnen navigeren. Geef deze kop daarom een headingselement.
Dit komt ook voor bij een aantal vetgedrukte koppen, zoals "Versie historie" op pagina 2.

Bevinding 5: In de tabellen op pagina 2 is voor de th-cellen geen bereik aangegeven en er zijn geen gekoppelde cel-id's Zo kan hulpsoftware niet bepalen welke headercellen bij welke datacellen horen. Dit geldt voor alle tabellen in dit document.

Bevinding 6: De subkoppen van niveau H2, zoals "1.1 Het project N207 Zuid" op pagina 6, zijn genest binnen een H2. Dit is onnodig. Zorg dat de tekst binnen slechts één H2 tag staat.

Bevinding 7: Op pagina 6 staat een opsomming met maatregelen. De lijst is echter niet als opsomming gecodeerd. Zorg ervoor dat de tekst gecodeerd is met L en LI tags. Dit komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 8: Op pagina 10 staat een opsomming. De lijstitems staan in zijn geheel in een LBody tag. De opsommingstekens (bullet points) voor het item moeten apart in een Lbl tag worden opgenomen. Dit geldt voor alle opsommingen in het document, bijvoorbeeld ook voor de genummerde lijst op pagina 22

Bevinding 9: Op pagina 16 staat een 1 als verwijzing naar voetnoot 1. Deze moet in een Reference tag worden geplaatst. Dit probleem komt bij alle voetnootreferenties voor.

Bevinding 10: Voor koppen die onder een H2-kop vallen, zoals "7.3.1 Verkeer" op pagina 37 is een H4 gebruikt. Hierdoor wordt een kopniveau overgeslagen. Gebruik in plaats daarvan een H3.

Bevinding 11: Op pagina 38 staan Sect tags (met de naam Textbox) met verandering van verkeersintensiteit in percentages. Blinden kunnen niet zien op welke trajecten / locaties die percentages betrekking hebben. Geef deze visuele informatie ook tekstueel weer.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 12: Op pagina 74 staat tabel 9-2 met verschillen voor 5 varianten. Beter dan andere varianten is in groene tekst geschreven en slechter in rode tekst. Mensen die het verschil in kleur niet kunnen onderscheiden missen zo informatie. Zorg dat "beter" en "slechter" ook op een andere manier zichtbaar zijn. Het zelfde komt vaker voor, bijvoorbeeld in tabel 10-1.

2. Bedienbaar

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 13: Op pagina 16 staat een 1 als verwijzing naar voetnoot 1. Doordat bij de pagina-eigenschappen de tabvolgorde niet is ingesteld op 'Documentstructuur gebruiken', kan de focus volgorde niet bepaald worden.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 14: Op pagina 11 staat achter de tekst "Een nadere toelichting op deze stappen is opgenomen in" een link. Het linkdoel mist echter doordat de linktekst leeg is.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:43:06 v2.3-011