Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Dashboard MMmeter

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Dashboard MMmeter - Gemeente Emmen
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek vallen:Buiten de scope van het onderzoek vallen:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem anders is dan van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via de website mmmeter.nl/ met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 4

1. Waarneembaar

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Nieuwe bevinding n.a.v. aanpassingen aan de website:
Voor alle grafieken op de website is een toegankelijk alternatief beschikbaar, die is te bereiken via de knop 'Meer details' bij een grafiek. Op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/arbeidsmarkt zijn de toegankelijke alternatieven voor een aantal grafieken niet beschikbaar, bijvoorbeeld bij de grafieken onder de knop 'Verkooppunten' Wanneer bezoekers bij deze grafieken op de knop 'Meer details' drukken verschijnt een leeg venster in beeld. Hierdoor is de link naar het toegankelijk alternatief voor de grafiek niet beschikbaar. Zorg ervoor de link naar het toegankelijk alternatief beschikbaar is.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 2: Nieuwe bevinding n.a.v. oplossen bevinding uit het vorige rapport:
Wanneer op pagina mmmeter.nl/jive wordt ingezoomd tot 400% bij een pagina breedte van 1280px valt content van het scherm. De legenda en bron van de grafieken vallen buiten het weergavevenster. Ook de mogelijk om extra tabbladen met grafieken te openen op de pagina valt weg. Zorg ervoor dat alle content meeschaalt zodat dit bereikbaar is voor bezoekers. Vermijdt overigens een horizontale scrolbalk op de pagina, dat is niet toegestaan bij dit succescriterium.

2. Bedienbaar

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: Bevinding van toegankelijkheidsprobleem uit eerdere versie van dit onderzoek dat opnieuw op de website staat:
Wanneer bij een schermbreedte van 1280px ingezoomd wordt tot 400% worden op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking vanaf 250% meerdere interactieve elementen uit de focus volgorde gehaald. De focus sprint van downloadknop bij de grafiek 'Gemiddelde leeftijd' naar de link 'Swing Mosaic' en slaat hierbij de downloadknoppen bij de andere grafieken over. Het is wel mogelijke om de andere knoppen te bereiken met de tab-shift combinatie op het toetsenbord. Zorg ervoor dat alle interactieve elementen in de focus volgorde blijven staan als op de pagina wordt ingezoomd. Een bezoekers moet kunnen inzoomen tot 400% zonder dat functionaliteiten en content verloren gaan.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/verkiezingen en op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/milieu.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: Bevinding van toegankelijkheidsprobleem uit eerdere versie van dit onderzoek dat opnieuw op de website staat:
Op pagina mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/arbeidsmarkt komen dubbele id's voor, bijvoorbeeld id='hp-157-j'. Dubbele id's kunnen problemen opleveren voor hulpsoftware. Zorg er daarom voor dat alle id's uniek zijn.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/bevolking en mmmeter.nl/dashboard/dashboard-mmmeter/milieu.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 15:42:28 v2.3-011