Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit Digitale toegankelijkheid van PDF 'Monitor Open standaarden 2019'

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website PDF ICTU Monitor Open standaarden 2019
Scope van de website Alle pagina's in de PDF 'Rapport Monitor Open standaarden 2019'
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 4

1. Waarneembaar

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: De tabel op pagina 15 bevat meerdere koppencellen die geen kopcellen van rijen zijn maar van kolommen, bijvoorbeeld 'Internet & beveiliging:', 'Document & (web)content:' en 'Stelselstandaarden:'. Voor gebruikers van screenreaders die de tabel niet kunnen zien zal het moeilijk zijn om te begrijpen over welke datacellen deze headercellen iets zeggen. Verander daarom het bereik van deze cellen.
Dit probleem komt voor bij meerdere tabellen in het document.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 2: In figuur 3 pagina 23 is in de legenda aan de hand van verschillende kleuren aangegeven welk percentage bij welk criterium hoort. De volgorde van de criteria geeft een indicatie, maar de tekst "op de goede weg" zorgt voor verwarring. De alternatieve tekst en de tabel met gegevens verstopt achter de afbeelding zijn niet beschikbaar voor bezoekers die geen gebruik maken van hulpsoftware. Zorg ervoor dat informatie niet van kleur afhankelijk is om dit probleem op te lossen.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 3: Op pagina 49 en verder staat afbeeldingen van tekst (afbeeldingen van de Staatscourant). De tekst is wel uitgeschreven in de alternatieve tekst, maar voor slechtzienden die geen gebruik maken van voorleessoftware is de tekst nu niet beschikbaar. Plaats de tekst daarom (ook) als platte tekst.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: Een PDF moet opnieuw geplaatst kunnen worden, zodat de tekst van het document zo weergegeven dat hij gemakkelijk vergroot kan worden. In de bijlage PBLQ is op pagina 5 een tabel waarin de linkerkolom die niet goed meeschaalt wanneer de PDF opnieuw wordt geplaatst.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2023-10-03 21:55:41 v2.3-011