Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit Digitale toegankelijkheid van PDF 'Monitor Open standaarden 2020'

De website PDF ICTU Monitor Open standaarden 2020 voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 4 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
28 december 2021
Opdrachtgever
Stichting ICTU
Scope van de website - Alle pagina's in de PDF 'Rapport Monitor Open standaarden 2020'
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:44:26 v2.4-011