Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid van PDF 'Monitor Open standaarden 2021'

De website PDF Monitor Open standaarden 2021 voldoet bijna aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 1 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden, dat betekent dat je er bijna bent.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
22 november 2021
Opdrachtgever
Stichting ICTU
Scope van de website Alle pagina's in de PDF 'Monitor Open standaarden 2021'
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:28:51 v2.4-011