Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid van PDF 'Monitor Open standaarden 2021'

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website PDF Monitor Open standaarden 2021
Scope van de website Alle pagina's in de PDF 'Monitor Open standaarden 2021'
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 1

1. Waarneembaar

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: De tabel op pagina 15 bevat meerdere koppencellen die geen kopcellen van rijen zijn maar van kolommen, bijvoorbeeld 'Internet & beveiliging:', 'Document & (web)content:' en 'Stelselstandaarden:'. Voor gebruikers van screenreaders die de tabel niet kunnen zien zal het moeilijk zijn om te begrijpen over welke datacellen deze headercellen iets zeggen. Verander daarom het 'bereik' van deze cellen van rij naar kolom in de 'Tabeleditor'.
Dit probleem komt voor in tabellen in het document. Bijvoorbeeld in de tabel op pagina 30 en de tabel op pagina 35.
Bij de hercontrole van de pdf 'Monitor Open standaarden 2021' is deze bevinding niet opgelost. In de nieuwe versie van de pdf staat de tabel niet op pagina 15 maar op pagina 17.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:11:57 v2.3-011