Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid van de PDF Woonzorgvisie 2022 - 2027 voor de gemeente Oisterwijk

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website De PDF Woonzorgvisie 2022 - 2027 voor de gemeente Oisterwijk
Datum 31 maart 2022
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De volledige PDF 'Woonzorgvisie 2022 - 2027' voor de gemeente Oisterwijk.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 26

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het logo van de gemeente Oisterwijk op de voorpagina heeft geen alternatieve tekst. De alternatieve tekst van een logo moet in ieder geval de naam van de organisatie bevatten.

Bevinding 2: Op pagina 1 staat daarnaast een logo van 'Companen' die nu genegeerd wordt door hulpsoftware. Maak ook hiervan een figuur met een alternatieve tekst die tenminste de naam van de organisatie bevat.

Bevinding 3: De afbeelding van de grafiek op pagina 11 is opgemaakt als paragraaftekst in plaats als figuur of artefact. Hierdoor wordt de afbeelding genegeerd door hulpsoftware (maar niet op de goede manier) Deze afbeelding heeft daarnaast een alternatieve tekst nodig omdat de figuur informatie weergeeft die anders verloren gaat. Zie ook 1.3.1.

Bevinding 4: De afbeelding van het centrum van Oisterwijk op pagina 42 is een decoratieve afbeelding. Deze afbeelding heeft geen beschrijving en is niet als artefact aangemerkt. Voor informatieve afbeeldingen geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die er in staat. De decoratieve afbeeldingen dienen als artefact te worden getagd. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina 43.

Bevinding 5: Het groene vlak op pagina 15 is een decoratie. Deze is als afbeelding gecodeerd maar heeft geen beschrijving en is niet als artefact aangemerkt. Voor informatieve afbeeldingen geldt dat ze een beschrijving moeten hebben van de informatie die er in staat. De decoratieve afbeeldingen dienen als artefact te worden getagd..Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, waaronder op pagina 17 en op pagina 11.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: De tabellen in het document zijn niet toegankelijk omdat er geen relatie is tussen de visuele koppen en de onderliggende datacellen. Zo wordt er niet gebruik gemaakt van tabelkoppen, scope en id/headers om de tabellen toegankelijk te maken. Zie ook succescriterium 4.1.1.

Bevinding 7: Op de voorpagina zijn meerdere teksten, zoals de titel en de datum, opgemaakt als een tabel. Gebruik een tabel niet voor puur opmaak. Maak hiervan gewone kop- en paragraaftekst om dit probleem op te lossen.

Bevinding 8: Op pagina 3 is "Inhoud" gecodeerd als een inhoudsopgave item, dat moet een kop of een label zijn.

Bevinding 9: In de tabel figuur 2.2 op pagina 11 is voor de kopcellen niet aangegeven wat het bereik is en de headers/id combinatie is niet gebruikt. Zo kan hulpsoftware niet bepalen welke header-cellen bij een bepaalde data-cel horen. Ditzelfde komt voor bij alle tabellen in dit document.

Bevinding 10: Op pagina 14 staat een foto die is gecodeerd als een paragraaf. Dit komt vaker voor in de PDF, bijvoorbeeld op pagina 18. Afbeeldingen moeten als figuur gecodeerd worden en van een alternatieve tekst voorzien (Zie ook 1.1.1) of als ze zuiver illustratief zijn als artefact.

Bevinding 11: Op de pagina 7 wordt een kop gebruikt die niet als kop is opgemaakt: "Natuur-inclusieve Gebiedsontwikkeling Oostflank SRBT". Zorg ervoor dat de juiste tag wordt gebruikt om een kop op te maken. Het zelfde komt vaker voor, bijvoorbeeld de regel "Mensen met urgentie" op pagina 28. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of elementenlijst door de koppen in een document navigeren. Teksten die er alleen visueel uitzien als kop, komen daar niet op voor.

Bevinding 12: Op pagina 5 staat boven aan een lijst met één element maar het gaat hier om een lijstitem uit de lijst die begint op pagina 4. Als een lijst over meerdere pagina's door loopt moet hij als één lijst gecodeerd worden. Het zelfde geldt voor de lijst boven aan pagina 31. Ook een tabel die over meerdere pagina's door loopt moet als één tabel gecodeerd zijn, zoals de tabel op pagina 57 t/m 60.

Bevinding 13: Op onder andere pagina 14 staat een sectie met daarin tekst onder een kopje. De koptekst is niet opgemaakt als kop maar als paragraaf. Bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware kunnen aan de hand van een sneltoets of elementenlijst door de koppen in een document navigeren. Teksten die er alleen visueel uitzien als kop, komen daar niet op voor.

Bevinding 14: Advies: De PDF bevat meerdere lege lags, zoals de sectie tags op pagina 2. Dit is mogelijk verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware, zij weten niet of content verborgen voor hen is. Verwijder lege tags om dit probleem op te lossen.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 15: Op pagina 11 volgt op de koptekst '2 Meer woningen bouwen, op natuur-inclusieve wijze' direct de sectie. Dit is geen logische leesvolgorde. Zorg ervoor dat de leesvolgorde voor hulpsoftware dezelfde logische leesvolgorde voor zienden volgt.

Bevinding 16: Op pagina 28 staan twee voetnoten. Hulpsoftware leest de voetnoten na de hele paragraaf waar in ze voorkomen. Zo is het niet duidelijk welke voetnoot bij welke zin hoort. Plaats de voetnoot in de code-laag direct achter de zin waar hij bij hoort door met een reference-tag te linken naar de voetnoten.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: In figuur 5.1 op pagina 24 zijn de prijscategorieën aangegeven doormiddel van verschillende kleuren. Slechtzienden en kleurenblinden missen hierdoor informatie. Geef de verschillende categorieën ook op een andere manier aan bijvoorbeeld doormiddel van verschillend patronen. Het zelfde komt vaker voor in het document, bijvoorbeeld in figuur 5.2 op dezelfde pagina en in de figuren op pagina 41. Een toegankelijk alternatief is het aanbieden van een tabel die dezelfde informatie bevat. Daarmee is er ook een alternatief voor de contrasproblemen bij succescriterium 1.4.11.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Het contrast van de grijze tekst (Hex: #908884) op de witte achtergrond op pagina 2 is te laag. De contrastverhouding is hier 3,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 19: Het contrast van de rode tekst (Hex: #908884) in de footer op de witte achtergrond op pagina 2 is te laag. De contrastverhouding is hier 3,7:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 20: Het contrast van de groene tekst (Hex: #908884) op de witte achtergrond op pagina 2 is te laag. De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 21: Het contrast van de groene tekst (Hex: #558828) op de witte achtergrond onder "Inhoud" op pagina 2 is te laag. De contrastverhouding is hier 4,3:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de kopjes en teksten in dezelfde groene kleur in de rest van het document.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: Het contrast van de groene staven (Hex: #73b736) op de witte achtergrond in onder andere de staafdiagram op pagina 41 is te laag. De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn. Het zelfde geldt bijvoorbeeld voor de lijnen in figuur 2,3 op pagina 12 en op pagina 24.

Bevinding 23: Het contrast van de blauwe staven (HEX #009FE3) in onder andere de staafgrafiek op pagina 24 is te laag. De contrastratio is hier 2,9:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 24: Het contrast van de oranje staven (HEX #F39200) in onder andere de staafgrafiek op pagina 24 is te laag. De contrastratio is hier 2,4:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 25: Het contrast van de grijze staven (HEX #BFBFBF) op de witte achtergrond in onder andere de staafdiagram op pagina 11 is te laag. De contrastratio is hier 1,8:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 26: In de tabel op pagina 2 komt een <THead> tag en een <TBody> tag voor. Dat zijn geen geldige PDF tags en er is ook geen Rolmap gemaakt van deze tags. Het zelfde gebeurt bijvoorbeeld in de tabel op pagina 57.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:30:14 v2.4-011