Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Content-audit digitale toegankelijkheid website oisterwijk.accommodatiehuur.nl


Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink
Datum
1 november 2022
Opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website oisterwijk.accommodatiehuur.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 14 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website oisterwijk.accommodatiehuur.nl is onderzocht tussen 11 en 14 oktober 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De content voldoet nog niet aan alle onderzochte succescriteria. Dit rapport vormt de basis om verder te werken aan toegankelijkheid. Voor dit deelonderzoek is alleen de content gecontroleerd. Dit rapport en het rapport systeemonderzoek/platformonderzoek bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de twee rapporten gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Op oisterwijk.accommodatiehuur.nl is gedacht aan de toegankelijkheid van de website. Dit is te zien aan het juist gebruik van aria-attributen, alternatieve teksten op afbeeldingen en de korte, duidelijk teksten op de website. Desondanks zijn er wat toegankelijkheidsproblemen gevonden op de website. De meest opvallende bevindingen zijn:

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website oisterwijk.accommodatiehuur.nl
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
 • Alle content op het domein oisterwijk.accommodatiehuur.nl.
 • Alle PDF's op het domein oisterwijk.accommodatiehuur.nl.
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
 • Alle techniek op de pagina's van het domein oisterwijk.accommodatiehuur.nl.
 • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
 • Alle externe systemen en websites waar via oisterwijk.accommodatiehuur.nl met een link naar wordt verwezen.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 14 3 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 36 14 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/content/contact staat een kaart waarin verschillende locaties van de gemeente Oisterwijk worden getoond. Voor overheidsorganisaties geldt een uitzondering als het gaat om kaarten (zie www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/online-kaarten-en-karteringsdiensten). Kaarten hoeven zelf niet digitaal toegankelijk te zijn. Echter, als een kaart wordt gebruikt om informatie voor navigatiedoeleinden te tonen moet deze informatie op een toegankelijke manier worden aangeboden. Op de pagina staan niet alle locaties die zijn aangegeven in de kaart in tekst. Zorg ervoor dat bezoekers de locaties in de kaart ook op een toegankelijke manier kunnen waarnemen, bijvoorbeeld door een adressenlijst op de pagina te plaatsen.

Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/404 staat een afbeelding van een geometrische vorm. Deze vorm heeft als alt-tekst "404". Dit beschrijft de afbeelding niet. Omdat de afbeelding decoratief is, heeft deze geen tekstalternatief nodig. Markeer de afbeelding als decoratief door een alt-attribuut toe te voegen zonder een beschrijving toe te voegen (alt=""), zodat hulpsoftware de afbeelding kan negeren.

In de PDF 'Algemene voorwaarden' (gedownload vanaf pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/content/reserveringsvoorwaarden) staat het logo van gemeente Oisterwijk. De alternatieve tekst van deze afbeelding is 'I:\Inwoners\Sa\Administratie\Publiciteit\Logo's\logo-gemeente-oisterwijk.jpg', wat niet omschrijft wat er op de afbeelding te zien is. Zorg ervoor dat deze afbeelding een tekstalternatief krijgt waar minimaal de organisatienaam en andere teksten in het logo in voorkomen.

In de PDF 'Algemene voorwaarden' (gedownload vanaf pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/content/reserveringsvoorwaarden) staat een decoratieve lijn die als pad-object in de codelaag is geplaatst. Deze lijn is decoratief en moet daarom worden aangemerkt als artefact. Zorg ervoor dat het pad-object uit de codelaag wordt gehaald en als artefact wordt aangemerkt.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer bezoekers op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings de knop 'Help' activeren verschijnt een venster in beeld. Dit venster heeft een sluitknop die gelabeld is met een X. De toegankelijke naam bestaat dan ook alleen uit het teken X. Het teken X is niet voldoende beschrijvend voor de functie van de knop. Geef de knop een tekstalternatief, bijvoorbeeld met een aria-label, om dit probleem op te lossen.

Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/auth/register staan een *(asterisk) bij invoervelden die verplicht zijn. Voor dit icoon is geen tekstalternatief beschikbaar, hierdoor kunnen bezoekers die het scherm niet zien niet weten welke velden verplicht zijn. Geef de asterisks daarom een alternatieve tekst, bijvoorbeeld gebruik te maken van visueel verbogen teksten of het required-attribuut te plaatsen op input-elementen.

Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ staat het logo van de gemeente Oisterwijk. De alternatieve tekst van deze afbeelding is 'logo reserveringssysteem'. Dit komt niet overeen met wat er op de afbeelding staat. Zorg ervoor dat het logo een alternatieve tekst krijgt waar minstens de organisatienaam en alle tekst in het logo in staat.
Dit logo komt op elke pagina voor.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ staan iconen voor adressen, bijvoorbeeld voor 'Stokeind 11 A, Moergestel'. Deze iconen geven aan dat het achterstaande tekst de locatie is waar de zaal zich bevindt. Omdat het icoon visueel informatie overbrengt moet deze informatie ook beschikbaar zijn voor bezoekers die het scherm niet (goed) kunnen zien. Geef het icoon een alternatieve tekst en verwijder het aria-hidden attribuut van het i-element zodat het icoon ook zichtbaar is voor hulpsoftware.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings de knop 'Help' activeren verschijnt een venster in beeld. In dit venster staat een video waarin wordt getoond hoe je een reservering maakt. De informatie in de video is niet beschikbaar voor bezoeker die het scherm niet (goed) kunnen zien. Zorg er daarom voor dat er een alternatief is voor deze video, bijvoorbeeld door audio toe te voegen of tekst te gebruiken.


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/content/handleiding staan verschillende koppen die alleen met het strong-element zijn opgemaakt, bijvoorbeeld de kop 'Aanmelden'. Het strong-element is niet geschikt om koppen mee op te maken. Het heeft namelijk een andere semantische waarde dan een kop-element. Het strong-element mag alleen worden gebruikt op woorden of korte zinnen die belangrijk zijn, bijvoorbeeld op woorden die je met nadruk zou voorlezen. Los dit probleem op door het strong-element van de koppen te verwijderen en deze op te maken met een kop-element.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings en oisterwijk.accommodatiehuur.nl/location/sporthal-stokeind.

Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/content/handleiding staat een genummerde opsomming. Deze opsomming is niet als lijst opgemaakt. Hierdoor wordt deze opsomming niet als een lijst gezien door hulpsoftware. Zorg ervoor dat de opsomming wordt opgemaakt als een geordende lijst (ol-element), hierbij moet elke lijstitem in een eigen li-element staan.
Een soortgelijk probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld bij de opsommingen op oisterwijk.accommodatiehuur.nl/location/sporthal-stokeind en op oisterwijk.accommodatiehuur.nl/location/gymzaal-pannenschuur.

Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/404 staat de categorie 'Populaire pagina's', met daaronder bijvoorbeeld 'Inloggen'. Deze tekst is visueel een kop, maar is opgemaakt met het b-element. Maak deze tekst op als kop-element, bijvoorbeeld het h4-element, zodat bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware de kop via een sneltoets of elementenlijst kunnen bereiken.

De volgende bevindingen gaan over de PDF 'Algemene voorwaarden' (gedownload vanaf pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/content/reserveringsvoorwaarden):

 • Op pagina 2 begint een lijst die eindigt op pagina 3. Het deel van deze lijst dat op pagina 3 staat is geplaatst in een eigen L-tag, hierdoor lijkt het voor gebruikers van hulpsoftware alsof dit twee lijsten zijn. Zorg ervoor dat de hele lijst wordt geplaatst in één L-tag, elke lijstitem moet ook in een eigen LI-tag staan. Dit komt ook voor bij andere lijsten, bijvoorbeeld de lijst die loopt over pagina 5 en 6 en de lijst die loopt over pagina 6 en 7.
 • In het bestand staan meerdere koppen die zijn opgemaakt als een lijstitem, bijvoorbeeld de kop 'B. SPORTHALLEN EN GYMZALEN'. Zorg ervoor dat koppen altijd als kop zijn opgemaakt door gebruik te maken van H-tags.
 • De codelaag heeft als brontag de Part-tag. Dit moet een Document-tag zijn. Wanneer niet de juiste brontag is gebuikt kan dit problemen geven met hulpsoftware. Pas daarom de brontag in de codelaag aan.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Het overzicht van wanneer een zaal beschikbaar is op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings is verborgen voor hulpsoftware door het gebruik van aria-hidden. Hierdoor is deze informatie niet beschikbaar voor verschillende bezoekers, bijvoorbeeld mensen die een screenreader gebruiken. Zorg ervoor dat het beschikbaarheidsoverzicht ook zichtbaar is voor hulpsoftware. Los dit op door het attribuut aria-hidden te verwijderen of biedt een toegankelijk alternatief aan.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings/court/2 en op oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings/location/gymzaal-de-coppele.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De links 'Inloggen' en 'Registreren' in de navigatiebalk van iedere pagina zijn opgemaakt met het strong-element. Het strong-element geeft nadruk of belang aan een woord of korte zin en mag daarom niet puur voor opmaak gebruikt worden. Gebruik CSS of een vergelijkbare techniek om een vergelijkbare opmaak te creëren zonder de semantische waarde van het strong-element te gebruiken.

Advies:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ staat een lege H1-kop. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers die gebruikmaken van koppenlijsten, bijvoorbeeld screenreadergebruikers. Plaats content in het kop-element of verwijder deze.
Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op oisterwijk.accommodatiehuur.nl/content/contact.

Advies:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/404 is de tekst '404 error' opgemaakt als h2-kop. Deze tekst staat bóven de h1-kop van de pagina. Een logische, aflopende koppenstructuur helpt bezoekers bij het navigeren en helpt daarnaast bij de zoekmachineoptimalisatie. Plaats de h2-kop onder de h1-kop, of wissel de teksten van kop-element, om dit probleem op te lossen.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Het beschikbaarheidsoverzicht op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings is zo opgemaakt dat content niet in de juiste volgorde staat voor hulpsoftware. Zo staan in de code eerst alle data en zaalnamen, daarna komen pas de tijden en de beschikbaarheid van de zalen. Dit zorgt ervoor dat gebruikers van screenreaders niet de juiste informatie krijgen (het overzicht is overigens niet beschikbaar voor hulpsoftware, zie succescriterium 1.3.1). Zorg ervoor dat content in de juiste volgorde wordt aangeboden zodat screenreadergebruikers dezelfde informatie krijgen als bezoekers die het scherm wel kunnen zien.
Dit komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings/court/2 en op oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings/location/gymzaal-de-coppele.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het overzicht op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings wordt met alleen kleur aangegeven wanneer een zaal vrij, bezet of niet beschikbaar is. Voor bezoekers die een vorm van kleurenblindheid hebben is het moeilijk waar te nemen welke van de 3 opties aan de orde is. Zorg ervoor dat deze informatie wordt overgebracht op een manier die niet alleen afhankelijk is van kleur. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van vorm of tekst.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings/location/gymzaal-de-coppele.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Voldoende


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ staan witte teksten op een groene achtergrond (HEX#45AC34), bijvoorbeeld de tekst 'Bekijk zaal'. Het contrast van deze tekst op de achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2.9:1 waar dat minimaal 4.5:1 moet zijn.
Deze kleurencombinatie komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/location/gymzaal-pannenschuur.

Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings/court/2 staat grijze tekst (HEX#757575) op een blauwe achtergrond (HEX#E7F3FF). Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 4:1, waar dat minimaal 4.5:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt ook voor op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings.

Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings/court/2 staan grijze teksten (HEX#757575) op een witte achtergrond (HEX#F8F9FA). Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 4.3:1, waar dat minimaal 4.5:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt ook voor op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings.

Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/book staan witte teksten op een blauwe achtergrond (HEX#007BFF). Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 3.9:1 waar dat minimaal 4.5:1 moet zijn.
Deze kleurencombinatie komt voor bij alle stappen in het reserveringsproces.

Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/404 staat groene tekst op een witte achtergrond. De contrastratio tussen de groene tekst (HEX #069B9D) en de witte achtergrond is 3,4:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn. Een vergelijkbaar probleem is de witte tekst op de groene achtergrond (HEX #05A1A3) op dezelfde pagina. Hier is de contrastratio 3,1:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ bezoekers met het toetsenbord de focus plaatsen op een element wordt dit aangegeven met een focusrand. Op de links 'Bekijk zaal' wordt de focus aangegeven met grijze rand
(HEX #BDC1C6). Het contrast van deze focusrand op de achtergrond (HEX #F8F9FA) is te laag. De contrastverhouding is hier 1.7:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
Deze focusrand verschijnt ook op andere elementen.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De focusrand die verschijnt op de links 'Beschikbaarheid' op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ is lichtblauw (HEX #8FC4FD). Op de achtergrond (HEX #F8F9fFA) heeft deze focusrand een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1.7:1 waar dat minimaal 3:1 moet zijn.
Dit contrastprobleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op oisterwijk.accommodatiehuur.nl/auth/.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
De randen van de invoervelden (HEX #CED4DA) op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/auth/register hebben een te laag contrast op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1.4:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/location/sporthal-stokeind staat sliders die afbeeldingen van verschillende zalen tonen. De knoppen in deze sliders staan over de afbeeldingen en hebben een te laag contrast. De gemeten contrastverhoudingen verschillen door de veranderende achtergrondafbeeldingen, maar liggen ergens tussen 1.8:1 en 2.2:1. Zorg ervoor dat het contrast van deze knoppen consistent een minimale contrastverhouding van 3:1 op de achtergrond hebben.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings wordt gebruik gemaakt van een oranje kleur (HEX #FFAB32) en een groene kleur (HEX #B0E78E) om aan te geven wanneer een zaal bezet of vrij is. Beide kleuren hebben een te laag contrast op de witte achtergrond. De groene kleur heeft een contrastverhouding van 1.4:1 en de oranje kleur heeft een contrastverhouding van 1.8:1. Beide kleuren moeten een contrastverhouding van 3:1 hebben op de witte achtergrond.
Dit contrastprobleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op oisterwijk.accommodatiehuur.nl/bookings/location/gymzaal-de-coppele.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De paginatitel van elke pagina op de website is 'Reserveringssysteem - Accommodatiehuur.nl'. Elke pagina heeft een unieke paginatitel nodig die het hoofdonderwerp omschrijft. Dit helpt verschillende bezoekers begrijpen wat het hoofdonderwerp op de pagina is en het terugvinden van de juiste pagina als meerdere tabs openstaan in een browser. Los dit op door alle pagina's een eigen paginatitel te geven.

De PDF 'Algemene voorwaarden' (gedownload vanaf pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/content/reserveringsvoorwaarden) heeft geen documenttitel. Zorg ervoor dat de PDF een titel krijgt die het document goed omschrijft. Ook moet bij het openen van het document de titel worden getoond en niet de bestandsnaam. Deze instelling kan gevonden worden in de documenteigenschappen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ komen links voor die naar verschillende pagina's verwijzen maar dezelfde linktekst hebben, het gaat hier om de links 'Beschikbaarheid' en 'Bekijk zaal'. Bezoekers die het scherm niet kunnen zien kunnen niet weten dat deze links naar verschillende pagina's verwijzen. Er is wel geprobeerd om deze links een uitgebreide toegankelijke naam te geven met het title-attribuut. Echter, dit attribuut is niet geschikt om elementen een toegankelijke naam te geven omdat het niet (goed) wordt ondersteund door alle browsers en hulpsoftware. Zorg er daarom voor dat links naar verschillende pagina een unieke linktekst krijgen met een andere methode, bijvoorbeeld door gebruik te maken van aria-label of de visuele linktekst aan te vullen met de naam van de zaal waar de link naar verwijst.
Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld bij de link 'Reserveren' en 'Beschikbaarheid' op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/location/sporthal-stokeind en op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/location/gymzaal-pannenschuur.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ staat het logo van de Gemeente Oisterwijk. Dit logo dient ook als link en heeft een toegankelijke naam gekregen via de alternatieve tekst van de afbeelding. Doordat de alternatieve tekst van het logo niet klopt (zie ook succescriterium 1.1.1) komt de toegankelijke naam van de link ook niet overeen met de tekst in het logo. Bezoekers die gebruikmaken van spraakbediening kunnen een link niet (goed) bedienen als visuele teksten niet in de toegankelijk naam staan. Zorg er daarom voor dat de toegankelijke naam van de link de teksten in het logo bevat, dit kan door de afbeelding een goede alternatieve tekst te geven.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/auth/register staat een keuzelijst met het visuele label 'land*'. Deze toegankelijke naam van deze keuzelijst is 'COUNTRYPICKER'. Doordat de toegankelijke naam en het visuele label niet overeenkomen kan deze keuzelijst moeilijk te bedienen zijn voor bezoekers die gebruikmaken van spraakbediening. Zorg er daarom voor dat het visuele label voorkomt in de toegankelijke naam van de keuzelijst, het liefst vooraan.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Wanneer bezoekers zijn ingelogd staat een uitklapbare knop boven elke pagina, deze knop is gelabeld met de naam van de persoon die is ingelogd. De toegankelijke naam en het visuele label van deze knop komen niet overeen, de toegankelijke naam van deze knop is namelijk 'dropdownMenu'. Doordat de toegankelijke naam en het visuele label niet overeenkomen kan deze knop moeilijk te bedienen zijn voor bezoekers die gebruikmaken van spraakbediening. Zorg er daarom voor dat het visuele label voorkomt in de toegankelijke naam van de knop, het liefst vooraan.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/ staan twee knoppen met de toegankelijke namen 'location map button' en 'location list button'. Deze toegankelijke namen zijn in het Engels terwijl de content op de pagina in het Nederlands is. Ook is er geen taalwissel op deze knoppen aangegeven. Hierdoor kunnen bezoekers die gebruikmaken van hulpsoftware moeite hebben met het bedienen van deze knoppen. Zorg er daarom voor dat deze knoppen een Nederlandse toegankelijke naam krijgen of hierop een taalwissel wordt aangegeven. Het is overigens beter wanneer de toegankelijke namen in dezelfde taal zijn als de hoofdtaal van de pagina.
Als bezoeker inzoomen op de pagina verdwijnt het navigatiemenu achter een knop. Deze knop heeft als toegankelijke naam ook een Engelse tekst.
Elementen met een Engelse toegankelijke naam komen ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op oisterwijk.accommodatiehuur.nl/auth/register.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer beide of één veld(en) op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/auth niet wordt ingevuld bij verzenden van het formulier verschijnt de foutmelding 'Je moet je e-mailadres en wachtwoord invullen om in te loggen.'. Dit is geen echte foutmelding, eerder een suggestie hoe bezoekers de fout kunnen oplossen. Voor verschillende bezoekers moeten foutmeldingen duidelijk zijn, bijvoorbeeld voor bezoekers met bepaalde cognitieve beperkingen of die het scherm niet kunnen zien. Zorg ervoor dat een foutmelding aangeven welke fout is gemaakt en waar de fout is gemaakt.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/auth/register staat bij verplichte velden een * (asterisk). Nergens op de staat in tekst aangeven wat de * betekent. Zorg dat er op de pagina wordt aangeven wat een * bij een veld betekend. Ook moet het *-icoon een alternatieve tekst hebben voor bezoekers die het scherm niet (goed) kunnen zien, zie succescriterium 1.1.1.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Bij stap 3 van het reserveringsproces op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/book staan twee invoervelden. Deze invoervelden hebben alleen een placeholdertekst als label, die verdwijnt wanneer bezoekers iets typen in het veld. Voor bezoekers met bepaalde cognitieve beperkingen is het nodig dat invoervelden labels hebben die blijven staan, ook als zij iets in het veld typen. Geef deze invoervelden daarom visuele labels die bij het veld staan.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/content/contact staat een iframe-element zonder toegankelijk naam. Gebruik het title-attribuut om deze iframe een goed beschrijvende toegankelijke naam te geven.

Deze bevinding is mogelijk technisch van aard:
Op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/location/sporthal-stokeind staan twee knoppen waarmee bezoekers de weergave van het zalenoverzicht kunnen aanpassen. Deze knoppen hebben geen toegankelijke naam. Dit komt doordat de iconen waarmee de knoppen zijn gelabeld geen tekstalternatief hebben en verborgen zijn voor hulpsoftware met aria-hidden. Plaats een aria-label in het button-element, of geef de iconen een tekstalternatief en verwijder aria-hidden om dit probleem op te lossen. Dit probleem komt ook voor op pagina oisterwijk.accommodatiehuur.nl/location/gymzaal-pannenschuur.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/oisterwijk.accomodatiehuur.nl/audit/
Geprint: 2022-12-03 00:31:16 v2.4-011