Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid PDF Ontvangstbevestiging Wob

De website PDF Ontvangstbevestiging Wob voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 6 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Yulia, Swink
Datum
14 oktober 2021
Opdrachtgever
Provincie Utrecht
Scope van de website Alle pagina van de PDF 'Ontvangstbevestiging Wob'.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 11:09:28 v2.4-011