Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid PDF Ontvangstbevestiging Wob

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website PDF Ontvangstbevestiging Wob
Scope van de website Alle pagina van de PDF 'Ontvangstbevestiging Wob'.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 9

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op pagina 1 van de PDF 'Ontvangstbevestiging Wob' staat een afbeelding van het logo van de provincie Utrecht. Deze afbeelding is aangemerkt als artifact. Hierdoor zal het logo niet worden voorgelezen door screenreaders en kan het voor gebruikers moeilijk zijn om te bepalen wie de afzender van de brief is. Zorg ervoor dat de afbeelding aangemerkt is als een figuur en een alternatieve tekst heeft wat het woord 'Logo' en de organisatie naam bevat.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 2: Op pagina 1 van de PDF 'Ontvangstbevestiging Wob' staan twee stukken tekst die zijn aangemerkt als figuren/afbeeldingen. Het gaat hier om de tekst 'Seniorensteunpunt' tot en met 'AMERSFOORT' en de twee kolommen met gegevens zoals het onderwerp van de brief. Doordat deze teksten niet voorzien zijn van de juiste tags zal dit niet correct worden voorgelezen door screenreaders. Zorg ervoor dat teksten in een P-tag zijn geplaatst zodat screenreaders weten dat het hier om een alinea/gewone tekst gaat.

Bevinding 3: De twee kolommen met gegevens zoals het onderwerp van de brief op pagina 1 van de PDF 'Ontvangstbevestiging Wob' werken als een link voor e-mailadressen. Deze link zorg er wel voor dat een e-mailvenster wordt geopend maar geeft geen geldig e-mailadres mee, dit kan verwarrend zijn voor sommige gebruikers. Zorg ervoor dat deze teksten niet meer werken als link door bijvoorbeeld de teksten opnieuw op te maken in Word. Mocht het wel zo moeten zijn dat bijvoorbeeld de tekst 'd.o.c.generator@tstprovincie-utrecht.nl' als link zou moeten werken, zorg er dan voor dat alleen deze tekst als link werkt.

Bevinding 4: Op pagina 2 van de PDF 'Ontvangstbevestiging Wob' staat de link provincie-utrecht.nl/wob. Deze link is voorzien van de juiste tags maar werkt niet. Mogelijk is er geen koppeling toegevoegd bij het maken van deze link. Los dit probleem op door het document te exporteren naar Word en hier de juiste koppeling aan de tekst te hangen.

Bevinding 5: Advies: In de PDF staan veel lege P-tags. Deze worden door hulpsoftware voorgelezen als 'leeg'. Verwijder daarom deze lege tags.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op pagina 1 van de PDF 'Ontvangstbevestiging Wob' staan twee stukken tekst die zijn aangemerkt als figuren/afbeeldingen. Het gaat hier om de tekst 'Seniorensteunpunt' tot en met 'AMERSFOORT' en de twee kolommen met gegevens zoals het onderwerp van de brief. In de leesvolgorde van het document is aangeven dat deze 'afbeeldingen' pas na de rest van de teksten op de pagina worden voorgelezen door sommige screenreaders. Dit heeft ook effect op het document wanneer het document opnieuw wordt geplaatst (zie criterium 1.4.10). Hierdoor kan het document voor sommige gebruikers moeilijk te begrijpen zijn. Los dit probleem op door, wanneer de teksten goed zijn gecodeerd de leesvolgorde (te vinden in het menu aan de rechterkant van het scherm) aan te passen. Let wel op dat de codelaag ook kloppend moet zijn, bij het aanpassen van de leesvolgorde blijft de huidige volgorde van de codelaag helaas niet altijd behouden.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 7: Wanneer de grootte van de PDF 'Ontvangstbevestiging Wob' wordt aangepast door de menuoptie 'Beeld' > 'Zoomen' > 'Opnieuw plaatsen' te selecteren en in te zoomen, verandert de volgorde van de teksten in het document. De adresgegevens en twee kolommen met informatie over de brief staan bijvoorbeeld midden in een zin. Hierdoor kan de tekst moeilijk te begrijpen zijn voor sommige mensen. Zorg ervoor dat informatie in dezelfde volgorde wordt gebracht wanneer er wordt ingezoomd op het document.

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: De PDF 'Ontvangstbevestiging Wob' heeft geen titel in de eigenschappen. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: In de eigenschappen van PDF 'Ontvangstbevestiging Wob' is de taal niet goed ingevuld. Deze staat op Engels in plaats van Nederlands. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2023-10-03 23:33:20 v2.3-011