Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid PDF 'Op weg naar een groene toekomst: Deel 2'

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website PDF 'Op weg naar een groene toekomst: Deel 2'
Scope van de website De volledige PDF is getest op toegankelijkheid
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 17

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op het voorblad staat de afbeelding 'TNO innovation for life'. Deze heeft als alternatieve tekst 'TNO tijdlijn'. Zorg dat de alternatieve tekst beschrijft wat er te zien is.
Deze afbeelding komt ook onderaan het document voor met de alt-tekst 'Vormtekst: TNO tijdlijn'.

Bevinding 2: Op pagina 7 staat Figuur 2. Deze bestaat uit een aantal losse afbeeldingen (<figure>). Het beste is het om hier één afbeelding van te maken en alle relevante informatie op de afbeelding duidelijk te beschrijven.

Bevinding 3: Op pagina 13 staat een afbeelding met als alternatieve tekst 'Afbeelding van not so greeg energy: hundreds of non-recycable fiberglass wind turbine bladesare pictured piling op in landfill'. Deze tekst kan beter naar het Nederlands worden vertaald.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: Er zijn een aantal belangrijke titels niet als kop gecodeerd. Bijvoorbeeld op pagina 3 de titel "HOE DE EU EEN DUURZAME WATERSTOFECONOMIE KAN OPBOUWEN..." en op pagina 4 "Technische aannames en globale aanpak" en 'Tabel 1'.
Hulpsoftware kan zo de structuur van het document niet goed weergeven. Bij een goed gebruik van koppen zullen de bladwijzers ook de structuur van de tekst goed weergeven.

Bevinding 5: Op pagina 6 is een tabel waarin bij elkaar horende informatie over meerdere tabelcellen verdeeld is. Bijvoorbeeld de tekst "Hoeveelheid materiaal verminderen" is over twee cellen in twee rijen verdeeld. Hetzelfde geldt voor de tekst "Factsheets, 2020" in de tabel op pagina 5. Ook is bijvoorbeeld de koptekst "Ontwerpfase" als figuur buiten de tabel opgemaakt, in plaats van tabelkop (<th>). Hulpsoftware zal de onderlinge relaties daardoor niet goed voorlezen.
Zorg ervoor dat tabellen goed zijn opgemaakt. In dit geval is het echter aan te raden om hier geen tabel van te maken, maar 3 losse lijsten met daarboven de vetgedrukte teksten als koptekst.

Bevinding 6: Op pagina 15 staat een afbeelding die gecodeerd is als een combinatie van twee afbeeldingen en een tabel. De informatie in dit figuur is niet toegankelijk voor blinde of slechtziende mensen, in de tekst komt de informatie niet terug. Zorg voor een duidelijke alternatieve tekst.

Bevinding 7: De tabellen op pagina 8, 11, 12 en 18 zijn gecodeerd als figuur met als alternatieve tekst: "tabel". Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn getagd en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Onderaan pagina 3 zijn voetnoten, die worden door door schermlezers voorgelezen na de gehele tekst van de pagina. Zorg er voor de de voetnoten gelezen worden op de relevante plek in de tekst. Dit geld voor alle voetnoten in het document.

Bevinding 9: Op pagina 7 staat een figuur. De volgorde van de codes van de teksten in de figuur is verkeerd. Zo leest een schermlezer bijvoorbeeld: 'R2 producten, R3 hergebruik, efficiënter fabriceren, van een product'. Dat zou moeten zijn: 'R2 producten efficiënter fabriceren, R3 hergebruik van een product'. Zorg ervoor dat de teksten ook door hulpsoftware in de juiste volgorde gelezen wordt.
Overigens zijn dit beschrijvingen van de onderdelen in de figuur. De teksten zouden bij de alternatieve tekst van de figuur gezet kunnen worden.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: Op pagina 15 staan staafdiagrammen met twee kleuren blauw en de kleur oranje. De informatie in deze staafdiagrammen is kleurafhankelijk. Er is geen andere, niet-kleurafhankelijke manier die duidelijk maakt welke kleur wat betekent. Hierdoor kunnen slechtziende of kleurenblinde bezoekers problemen ervaren met het waarnemen van deze informatie.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: Op de voorpagina heeft de witte tekst op de lichte achtergrond te weinig contrast. Op sommige plekken is het contrast 1,5:1 terwijl dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 12: In de tabel op pagina 5 heeft de witte tekst "PEM" op de lichtgroene achtergrond een contrast van 3,4:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 13: Op pagina 7 heeft Figuur 2 witte tekst op de lichtblauwe achtergrond een contrastwaarde van 2,5:1. De witte tekst op de groene achtergrond heeft een contrastwaarde van 2,7:1. De witte tekst op de oranje achtergrond heeft een contrastwaarde van 4,4:1.

Bevinding 14: De witte tekst op de blauwe achtergronden in de staafdiagrammen op pagina 15 hebben te weinig contrast (2,7:1 en 4,2:1).

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 15: Op pagina 6 zijn de teksten 'Ontwerpfase' t/m 'Eindfase' getagd als een afbeelding. Hierdoor kan de tekst op de afbeelding niet aan de behoeften worden aangepast. Plaats deze tekst als gewone tekst. Zie ook criterium 1.3.1.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: Op pagina 15 staan staafdiagrammen met twee kleuren blauw. Het contrast tussen de kleuren is 1,5:1 terwijl dit minimaal 3:1 moet zijn.

2. Bedienbaar

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: Er kunnen geen bladwijzers worden aangemaakt in het document. Iemand met een cognitieve beperking kan met behulp van bookmarks de structuur van de tekst beter begrijpen.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-09-26 14:18:59 v2.3-011