Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Systeemaudit digitale toegankelijkheid OpenGemeenten

De website Systeem OpenGemeenten voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 8 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Renate, Swink; Mirjam, Swink
Datum
4 juli 2024
Opdrachtgever
OpenGemeenten
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek valt:
Buiten de scope van dit onderzoek valt:
  • Inloggen en aanvragen via DigiD.
  • De content en huisstijl op alle pagina's van de onderzochte domeinen. Alleen contrastwaarden van technische elementen die losstaan van de huisstijl zijn beoordeeld.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via het onderzochte domein met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 09:52:38 v2.4-011