Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website TNO Orchestrating Innovation

De website TNO orchestrating Innovation website voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Renate, Swink; Yulia, Swink
Datum
26 juli 2022
Opdrachtgever
TNO
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op orchestratinginnovation.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • De PDF's op publications.tno.nl.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via orchestratinginnovation.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 08:43:47 v2.4-011