Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Ouder-Amstel


Onderzoeker
Swink, Yulia
Datum
17 december 2020
Opdrachtgever
Duo+

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Ouder-Amstel voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 24 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website ouder-amstel.nl is onderzocht tussen 7 en 17 december 2020. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.
Het rapport is pas in februari 2021 gepubliceerd, omdat er verschillende pogingen zijn gedaan om het gedeelte van het burgerloket dat achter het inloggedeelte staat te onderzoeken. Omdat dit tot op heden niet is gelukt, zal dit gedeelte in een ander onderzoek worden onderzocht.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Ouder-Amstel
Scope van de website Alle pagina's op www.ouder-amstel.nl
Het formulier op internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/
De pagina's vóór het inloggedeelte op www.burgerloket.ouder-amstel.nl/
Niet de pagina's achter het inloggedeelte op www.burgerloket.ouder-amstel.nl/ (ander onderzoek)
Niet de overige subdomeinen (op verzoek van de klant)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpapparatuur

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 26 24 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het icoon van het envelopje in de footer naast het e-mailadres heeft geen tekstalternatief. De telefoon heeft dit wel.
Dit komt op elke pagina voor.

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Contact staat naast 'website van de Rijksoverheid' een icoon dat aangeeft dat de link extern is. Dit icoon heeft een tekstalternatief nodig.
Dit kan op meerdere pagina's voorkomen.

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Afval/Soorten_Afval/Groente_Fruit_en_Tuinafval/… staan twee afbeeldingen met daarop de afmetingen van de containers. Deze heeft een alt-tekst 'afmetingen gft+e container'. Dit beschrijft de afmetingen niet, wat essentiële informatie is.
Daarnaast kunnen slechtziende bezoekers moeite hebben met het waarnemen van de tekst op de afbeelding. Deze kan niet aan hun behoeften worden aangepast, en kan bij inzoomen korrelig worden.
Best practice is om boven of onder de afbeelding de afmetingen tekstueel te beschrijven, zodat zowel blinde als slechtziende gebruikers deze informatie kunnen krijgen. De alt-tekst kan dan een algemene beschrijving van de afbeelding bevatten (en kan dan gelijk blijven aan de huidige tekst).


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Alle_nieuwsberichten_2020/Juni/… staat een video. Alle belangrijke visuele informatie uit de video moet terugkomen in een audiodescriptie of een media-alternatief, zoals een transcript.
Het gaat hier om de namen en de functie van de sprekers die in beeld komen, direct voordat zij beginnen te spreken.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Alle_nieuwsberichten_2020/Juni/… staat een video. Alle belangrijke visuele informatie uit de video moet terugkomen in een audiodescriptie of een media-alternatief, zoals een transcript.
Het gaat hier om de namen en de functie van de sprekers die in beeld komen, direct voordat zij beginnen te spreken.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ouder-amstel.nl/ is de link 'MijnOuder-Amstel' gecodeerd als een lijst bestaande uit één item. Visueel is deze link geen lijst (tenzij zowel 'MijnOuder-Amstel' als 'Lees voor' samen in een lijst zouden worden geplaatst). Dit moet dus niet als een lijst worden gecodeerd.

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Contact zijn de koppen 'Postadres' en 'Bezoekadres' gecodeerd met <strong>. Dit element is bedoeld om tekst nadruk te geven, niet voor koptekst. Gebruik daarvoor een heading-element.

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Sitemap zijn de links 'Afspraak maken' en 'Contact' als kop gecodeerd. Een kop is alleen een kop als deze onderliggende content heeft, wat hier niet het geval is.

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Zoekresultaten zijn de links in de zoekresultaten gecodeerd als kop. Strict genomen zijn de meeste hiervan geen koppen, omdat ze geen onderliggende content hebben. Omdat de lijst anders inconsistent is, zou het de aanbeveling zijn of alles een onderliggende tekst te geven, of overal de onderliggende tekst weg te halen en de teksten dan niet als kop coderen.

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Werk_en_inkomen/Computerregeling is de hele inleiding met <strong> gecodeerd. Dit element is bedoeld om tekst nadruk te geven, niet voor opmaak. Gebruik daarvoor CSS.
Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.ouder-amstel.nl/Home/Over_deze_website/Servicenormen en www.ouder-amstel.nl/Home/Melden/Melding_over_openbare_ruimte_indienen

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Werk_en_inkomen/Computerregeling staat een tabel. Hierin staan vetgedrukte teksten die met <strong> gecodeerd zijn. Dit zijn kopteksten en moeten als tabelkop gecodeerd worden, zodat de relatie duidelijk is.
Overigens is het beter en duidelijker om hier twee losse tabellen van te maken.

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Paspoort_ID_en_rijbewijs/Paspoort_of_identiteitskaart_aanvragen staat een tabel. De tabelkoppen zijn met <em> opgemaakt. Ook het <em> is bedoeld voor nadruk, gebruik hier tabelkoppen en gebruik CSS voor de opmaak.

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Melden/Melding_over_openbare_ruimte_indienen staan onder 'Beschrijving' en 'Aanpak' koppen die met <strong> gecodeerd zijn. Dit moet als koptekst gecodeerd worden.
Dit geldt ook voor de kopteksten onder de verschillende kopjes op www.ouder-amstel.nl/Home/Paspoort_ID_en_rijbewijs/Paspoort_of_identiteitskaart_aanvragen

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/Contact_raadsleden_en_fracties staat een tabel. In de <th> elementen staan <h2> koppen. Dit is niet toegestaan. Het <th> element geeft al aan dat dit een kop is, voor opmaak moet CSS worden gebruikt.
In deze tabel gaat wel meer mis, omdat de tabel puur voor opmaak lijkt te zijn gebruikt. Zo staan de tabelkoppen in dezelfde cel als de informatie uit de eerste rij, is alles in een <thead> gezegd en elke datacel is als <th> gecodeerd, en zijn er onder de tabel lege cellen in een <tbody> geplaatst. Een tabel is bedoeld om complexe relaties overzichtelijk weer te geven, niet om informatie visueel aantrekkelijk te maken. Gebruik liever CSS in plaats van de tabel om de informatie op te maken.

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws is het RSS icoon in de code binnen de <h1> geplaatst. Het icoon vormt geen deel van de kop, en moet dus buiten de kop worden geplaatst.

De PDF op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/Overlijden_en_uitvaart/… is niet correct getagd. De koppen (zoals 'Tarieventabel', 'Hoofdstuk', etc.) zijn niet als kop gecodeerd.
Er is gebruik gemaakt van tabellen, maar deze brengen de structuur niet goed over, waardoor de onderlinge relaties onduidelijk zijn. Er zijn meerdere rijen in één cel gestopt. Ook is de relatie met de "tabelkoppen" (Volgnr, omschrijving, tarief c) niet af te leiden uit de codering.
Aan het einde van de gegevens staat nog een tekst 'Behoort bij raadsbesluit...', functie en naam. Deze teksten zijn niet gecodeerd, maar dit moet wel.

Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ komt bij de koppen van de stappen de status vóór de naam van de stap (bijv. 'Activiteit(en') wordt 'Activiteitselectiestap is volledig ingevuld Activiteit(en)'). Het is beter om deze achter de stap te plaatsen, omdat het anders voor verwarring kan zorgen.

Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ heeft het zoekveld in de code geen label. Een title-attribuut is niet voldoende, omdat niet alle screenreaders hier goed mee omgaan.

Wanneer op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ wordt gekozen voor 'Aanvraag ID-kaart' verschijnt een tekst waarin de opsommingstekens niet als lijstitems zijn gecodeerd.

Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een lijst. Dit is geen lijst en hoeft dus ook niet zo gecodeerd te worden.

Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag staan onder de invoervelden (onder 'Uw gegevens') aanvullende instructies. Deze zijn in een data-content attribuut geplaatst en worden nu niet doorgegeven aan hulpsoftware.

Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag heten de twee knoppen onder 'Foto toevoegen' beide 'Selecteer afbeelding...'. Het label 'Foto toevoegen' is niet gekoppeld aan de knop.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag staan onder 'Uw gegevens' formuliervelden waaraan een autocomplete attribuut moet worden meegegeven. Het gaat bijvoorbeeld om de velden 'Achternaam', 'E-mail' en 'Telefoon'.
Zie www.w3.org/TR/WCAG21/ voor een overzicht van alle velden waarvoor dit attribuut nodig is.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op alle pagina's op burgerloket.ouder-amstel.nl/ staat een groene skiplink. Deze heeft een te lage contrastwaarde met de achtergrond (3,7:1).


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Alle_nieuwsberichten_2020/December/… is gebruik gemaakt van een afbeelding van tekst: 'Start enquete'. Het gebruik van afbeelding van tekst is niet toegestaan, tenzij dit essentieel is voor de weergave (denk aan logo's). Slechtziende gebruikers kunnen problemen ervaren bij het waarnemen van deze afbeelding, doordat tekst bij het inzoomen korrelig wordt. Plaats dit daarom als gewone HTML tekst op de pagina.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Contact komt het zoekveld in een weergave van 320px breed over het logo heen. Dit is verlies van informatie en functionaliteit.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ blijft de tekst 'Toon benodigdheden' niet binnen de omlijning van de knop in een weergave van 320px breed.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De focus is in Firefox niet voldoende zichtbaar op de 'Zoek' knop. Er verschijnt maar één deel van de focusrand (links).
Ook in Chrome is de focusrand niet volledig zichtbaar. Hier heeft de focusrand ook een te laag contrast met de blauwe knop van 2,8:1.

Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ is op verschillende knoppen de focus met een blauwe kleur weergegeven. Deze hebben contrastproblemen. Op knoppen als 'Toon benodigdheden' hebben alleen een kleurverschil op de focusrand (zwart naar blauw), de extra focusrand heeft een contrast van 1,3:1 met de achtergrond.
Op knoppen als 'Ga naar stap...' verandert het contrast van zwart naar grijs (2,6:1), en verschijnt een blauwe focusrand (contrast 1,8:1 met grijs), en een lichtblauwe rand eromheen (1,3:1 met de achtergrond).

Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag hebben de randen van de formuliervelden een contrastwaarde van 1,8:1 met de witte achtergrond.

Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag heeft de lichtblauwe focusrand op het invoerveld 'Waar gaat de melding over' een contrast van 1,3:1 met de achtergrond (en is alleen met kleur weergeven).


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag verschijnt content on hover/on focus bij de invoervelden onder 'Gegevens'. Deze content is niet 'hoverable' - er kan niet over de content zelf gehoverd worden - en niet 'dismissable' - de content kan niet worden verwijderd zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Beide moet wel mogelijk zijn.

Daarnaast verschuiven sommige invoervelden wanneer er met de muis overheen wordt gehoverd of het de toetsenbordfocus ontvangt. Dit is niet fout onder een WCAG criterium, maar wel irritant en dus niet erg gebruiksvriendelijk.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ kan het klikbare logo van gemeente Ouder-Amstel niet met het toetsenbord bediend worden.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Alle_nieuwsberichten_2020/Juni/… staat een Youtube video. Deze kan bediend worden met toetsen als 'k' voor pauze, of 'j' voor terugspoelen. Dit moet worden uitgeschakeld of de optie om deze uit te schakelen moet worden geboden.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ heeft als titel 'MijnOuder-Amstel'. Hier mist nog het doel van de pagina ('Beschikbare formulieren').
Pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag beschrijft wel het doel, maar mist het domein van de pagina: 'MijnOuder-Amstel'.

In de meta-data van de PDF op www.ouder-amstel.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/Overlijden_en_uitvaart/… is geen titel aanwezig.

Dit is een advies:
Pagina www.ouder-amstel.nl/ heeft als titel 'Onderwerpen - Gemeente Ouder-Amstel'. Dit omschrijft de inhoud van de pagina, maar er kan nog aan toegevoegd worden dat dit de Homepage is.

Pagina www.ouder-amstel.nl/bestaatniet heeft als paginatitel 'Ouderamstel - Er is een fout opgetreden - Gemeente Ouder-Amstel'. Voor de consistentie zou het mooier zijn om hier niet Ouderamstel voor de titel te hebben staan.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ verschijnt in een ingezoomde weergave (1024x768px en inzoomen tot 200%) en bij 320px breed een hamburgermenu. Wanneer dit menu geopend is, is het mogelijk om verder te navigeren over de achterliggende pagina met de tabtoets, terwijl dit menu open blijft staan. De focus moet in het menu blijven, totdat het menu is gesloten.
Daarnaast is de volgorde niet logisch: de focus gaat eerst over de drie menu-items voordat deze naar Inloggen gaat. Dit wijkt af van de visuele volgorde.

Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ blijft bij het leeg/foutief invullen van het formulier onder 'Contactgegevens' de focus staan op de knop 'Ga naar stap 4'. De focus kan het beste bij het eerste verkeerd ingevulde veld worden geplaatst.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De link 'Archiefweb' in de footer op elke pagina heeft een aria-label 'opent externe website', opent externe website'. Dit label overschrijft de linktekst 'Afspraak maken', waardoor voor screenreadergebruikers het linkdoel niet duidelijk is.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals www.ouder-amstel.nl/Contact en www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Alle_nieuwsberichten_2020/Juni/…

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Zoekresultaten is het linkdoel van de klikbare afbeeldingen niet helemaal duidelijk. De alt-tekst fungeert als linkdoel. Het moet duidelijk zijn waar deze afbeelding naartoe linkt.
Overigens is het beter deze afbeeldingen niet klikbaar te laten zijn (het alt-attribuut kan dan leeg worden gelaten). Een toetsenbordgebruiker moet nu per zoekresultaat langs 2 links navigeren.

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Melden/Melding_over_openbare_ruimte_indienen staan onder 'Beschrijving' 2 links die naast een linktekst ook een title-attribuut hebben met dezelfde tekst. Dit is overbodig, hierdoor wordt de tekst twee keer voorgelezen.

Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws bevatten sommige nieuwsberichten een klikbare afbeelding. Deze links missen nu een linktekst. Het is het beste om de link van deze afbeelding af te halen, zodat alleen de titel gebruikt wordt als link, en eventueel met JavaScript het klikbare gebied van de link te vergroten.

Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ kan het linkdoel van de link 'Website' duidelijker. Deze linkt namelijk naar de website van Gemeente Diemen, in plaats van MijnDiemen.

Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ is ook het linkdoel van de links 'Regelen met DigiD' / 'Regelen zonder inloggen' in de code niet voldoende duidelijk. Hier moet nog aan worden toegevoegd wat er geregeld kan worden, zodat het linkdoel duidelijk is. Dit mag in verborgen tekst worden toegevoegd.
Deze links hebben ook een title-attribuut met daarin vrijwel dezelfde tekst als de linktekst. Het title-attribuut is bedoeld voor aanvullende informatie. Hierin kan dus worden vermeld wat er geregeld kan worden.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ouder-amstel.nl/ is de focusrand onder nieuws niet volledig zichtbaar op sommige links, zoals 'Meer NIEUWS'.

Op www.ouder-amstel.nl/Zoekresultaten is de focus rand niet volledig zichtbaar op zowel de titels in de zoekresultaten, als de afbeeldingen.
Dit komt ook voor op www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws

Wanneer de pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag wordt bekeken in een ingezoomde weergave, verschijnt een hamburgermenu. De focus hierop is alleen zichtbaar met één streep aan de linkerkant van de knop en één onder de knop. De hele focusrand moet zichtbaar zijn.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het zoekveld op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ voldoet niet aan 'label in naam' doordat er geen label aanwezig is (zie 1.3.1).


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ heeft als taal 'nl-BE'. Voor gebruikers van voorleessoftware zal de pagina zal nu in het Vlaams worden voorgelezen.

In de meta-data van de PDF op www.ouder-amstel.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/Overlijden_en_uitvaart/… is de taal ingesteld op 'Engels'. Dit moet Nederlands zijn.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Laatste_nieuws_coronavirus staan Engelstalige teksten als 'You are obliged to wear a face mask in all public indoor areas.' en het deel vanaf de kop 'English'. Hiervoor moet in de code een taalwisseling worden gegeven.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ gebeurt er iets vreemds 'on focus'. Wanneer het aantal gekozen wordt met de pijltjestoetsen, bijv focus op '3' en daarna wachten, verspringt het gekozen aantal naar '2'. De focus wordt vervolgens ergens vóór het input element geplaatst. Dit is een onverwachte contextwijziging.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ is de kalender niet toetsenbordtoegankelijk. Er is een alternatief, namelijk het invoeren van de datum met het toetsenbord. Echter, wanneer een datum wordt ingevoerd die niet beschikbaar is, verschijnt de melding 'U heeft nog geen tijd geselecteerd'. Deze melding is niet duidelijk, want er kan geen tijd geselecteerd worden voor een niet-beschikbare dag.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: OPMERKING: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag lijkt het veld 'Waar gaat de melding over?' als enige verplicht. Voorafgaand aan het formulier kan een instructie worden geboden waarin wordt aangegeven dat de velden met een * verplicht zijn.
De ster verdwijnt overigens wanneer het inputveld wordt ingevuld, dit is wat verwarrend.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ zijn een aantal parsefouten gevonden. Het gaat vooral om attributen die niet toegestaan zijn op bepaalde elementen.
Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag zijn de meeste errors gevonden, hier gaat het ook veel om tags die niet zijn geopend of afgesloten, zoals een '</div>' die niet is geopend.
De validator crasht ook, doordat er zoveel javascripts worden gebruikt op deze pagina. Hierdoor kon de toegankelijkheid van de pagina ook niet volledig onderzocht worden.
Wij raden aan om de pagina's zelf na te lopen met de validator op validator.w3.org/ voor een compleet overzicht van de fouten.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ heeft de verwijder-knop (kruisje) een title-attribuut. Dit is overbodig, er wordt nu twee keer hetzelfde voorgelezen.
De button 'Wijzigen' heeft twee <span> teksten en een title-attribuut, waardoor drie keer min of meer hetzelfde wordt voorgelezen. Dit is erg hinderlijk voor gebruikers van voorleessoftware.

Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een <nav> element. Dit is bedoeld voor een reeks links die samen een menu vormen, niet voor één enkel item.

Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ verschijnt bij het inzoomen een hamburgermenu. Dit menu heeft een title='Menu', dit is overbodig.
Het menu mist een status die aangeeft of het menu ingeklapt of uitgeklapt is.

Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ is de functionaliteit 'Zoek adres' niet duidelijk voor de onderzoeker. Het is een select-element, maar bij activering veranderd het in een tekstveld. Wanneer hier een adres wordt ingevuld, gebeurt er verder niets.
Het element mist in ieder geval een visueel label (placeholdertekst is niet voldoende). Daarnaast is de rol van het element dus niet duidelijk, en zijn er mogelijk meer toegankelijkheidsproblemen.

Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag wordt gebruik gemaakt van meer dan 150 Javascript bestanden. Er is weinig gebruik gemaakt van 'standaard HTML'. Zo zijn invoervelden niet als <input> elementen gecodeerd, maar met Javascript interactief gemaakt. Elementen missen dan de juiste rol.
Het gebruik van Javascript op deze pagina zorgt ervoor dat de applicatie erg traag wordt wanneer er met het toetsenbord wordt getest, en niet goed getest kan worden. In combinatie met een screenreader, wordt de applicatie nog trager, waardoor de gebruiker erg veel problemen kan ervaren.

Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/ heeft de verwijder-knop (kruisje) een title-attribuut. Dit is overbodig, er wordt nu twee keer hetzelfde voorgelezen.
De button 'Wijzigen' heeft twee <span> teksten en een title-attribuut, waardoor drie keer min of meer hetzelfde wordt voorgelezen. Dit is erg hinderlijk voor gebruikers van voorleessoftware.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag zijn de foutmeldingen statusberichten. Door de vele Javascripts worden deze niet altijd als statusberichten voorgelezen door hulpsoftware.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Firefox 84
Chrome 87
Adobe Acrobat Pro DC

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: toegankelijkheidsrapport.swink.nl/ouder-amstel.nl/audit/
Geprint: 2021-09-25 13:51:00 v2.4-010