Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Ouder-Amstel

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Ouder-Amstel
Scope van de website Alle pagina's op www.ouder-amstel.nl
Het formulier op internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/
De pagina's vóór het inloggedeelte op www.burgerloket.ouder-amstel.nl/
Niet de pagina's achter het inloggedeelte op www.burgerloket.ouder-amstel.nl/ (ander onderzoek)
Niet de overige subdomeinen (op verzoek van de klant)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het icoon van het envelopje in de footer naast het e-mailadres heeft geen tekstalternatief. De telefoon heeft dit wel.
Dit komt op elke pagina voor.

Bevinding 2: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Contact staat naast 'website van de Rijksoverheid' een icoon dat aangeeft dat de link extern is. Dit icoon heeft een tekstalternatief nodig.
Dit kan op meerdere pagina's voorkomen.

Bevinding 3: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Afval/Soorten_Afval/… staan twee afbeeldingen met daarop de afmetingen van de containers. Deze heeft een alt-tekst 'afmetingen gft+e container'. Dit beschrijft de afmetingen niet, wat essentiële informatie is.
Daarnaast kunnen slechtziende bezoekers moeite hebben met het waarnemen van de tekst op de afbeelding. Deze kan niet aan hun behoeften worden aangepast, en kan bij inzoomen korrelig worden.
Best practice is om boven of onder de afbeelding de afmetingen tekstueel te beschrijven, zodat zowel blinde als slechtziende gebruikers deze informatie kunnen krijgen. De alt-tekst kan dan een algemene beschrijving van de afbeelding bevatten (en kan dan gelijk blijven aan de huidige tekst).

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 4: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/… staat een video. Alle belangrijke visuele informatie uit de video moet terugkomen in een audiodescriptie of een media-alternatief, zoals een transcript.
Het gaat hier om de namen en de functie van de sprekers die in beeld komen, direct voordat zij beginnen te spreken.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/… staat een video. Alle belangrijke visuele informatie uit de video moet terugkomen in een audiodescriptie of een media-alternatief, zoals een transcript.
Het gaat hier om de namen en de functie van de sprekers die in beeld komen, direct voordat zij beginnen te spreken.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 6: Op pagina www.ouder-amstel.nl/ is de link 'MijnOuder-Amstel' gecodeerd als een lijst bestaande uit één item. Visueel is deze link geen lijst (tenzij zowel 'MijnOuder-Amstel' als 'Lees voor' samen in een lijst zouden worden geplaatst). Dit moet dus niet als een lijst worden gecodeerd.

Bevinding 7: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Contact zijn de koppen 'Postadres' en 'Bezoekadres' gecodeerd met <strong>. Dit element is bedoeld om tekst nadruk te geven, niet voor koptekst. Gebruik daarvoor een heading-element.

Bevinding 8: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Sitemap zijn de links 'Afspraak maken' en 'Contact' als kop gecodeerd. Een kop is alleen een kop als deze onderliggende content heeft, wat hier niet het geval is.

Bevinding 9: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Zoekresultaten zijn de links in de zoekresultaten gecodeerd als kop. Strict genomen zijn de meeste hiervan geen koppen, omdat ze geen onderliggende content hebben. Omdat de lijst anders inconsistent is, zou het de aanbeveling zijn of alles een onderliggende tekst te geven, of overal de onderliggende tekst weg te halen en de teksten dan niet als kop coderen.

Bevinding 10: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Werk_en_inkomen/Computerregeling is de hele inleiding met <strong> gecodeerd. Dit element is bedoeld om tekst nadruk te geven, niet voor opmaak. Gebruik daarvoor CSS.
Dit komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.ouder-amstel.nl/Home/Over_deze_website/Servicenormen en www.ouder-amstel.nl/Home/Melden/…

Bevinding 11: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Werk_en_inkomen/Computerregeling staat een tabel. Hierin staan vetgedrukte teksten die met <strong> gecodeerd zijn. Dit zijn kopteksten en moeten als tabelkop gecodeerd worden, zodat de relatie duidelijk is.
Overigens is het beter en duidelijker om hier twee losse tabellen van te maken.

Bevinding 12: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Paspoort_ID_en_rijbewijs/… staat een tabel. De tabelkoppen zijn met <em> opgemaakt. Ook het <em> is bedoeld voor nadruk, gebruik hier tabelkoppen en gebruik CSS voor de opmaak.

Bevinding 13: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Melden/… staan onder 'Beschrijving' en 'Aanpak' koppen die met <strong> gecodeerd zijn. Dit moet als koptekst gecodeerd worden.
Dit geldt ook voor de kopteksten onder de verschillende kopjes op www.ouder-amstel.nl/Home/Paspoort_ID_en_rijbewijs/…

Bevinding 14: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/… staat een tabel. In de <th> elementen staan <h2> koppen. Dit is niet toegestaan. Het <th> element geeft al aan dat dit een kop is, voor opmaak moet CSS worden gebruikt.
In deze tabel gaat wel meer mis, omdat de tabel puur voor opmaak lijkt te zijn gebruikt. Zo staan de tabelkoppen in dezelfde cel als de informatie uit de eerste rij, is alles in een <thead> gezegd en elke datacel is als <th> gecodeerd, en zijn er onder de tabel lege cellen in een <tbody> geplaatst. Een tabel is bedoeld om complexe relaties overzichtelijk weer te geven, niet om informatie visueel aantrekkelijk te maken. Gebruik liever CSS in plaats van de tabel om de informatie op te maken.

Bevinding 15: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws is het RSS icoon in de code binnen de <h1> geplaatst. Het icoon vormt geen deel van de kop, en moet dus buiten de kop worden geplaatst.

Bevinding 16: De PDF op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/… is niet correct getagd. De koppen (zoals 'Tarieventabel', 'Hoofdstuk', etc.) zijn niet als kop gecodeerd.
Er is gebruik gemaakt van tabellen, maar deze brengen de structuur niet goed over, waardoor de onderlinge relaties onduidelijk zijn. Er zijn meerdere rijen in één cel gestopt. Ook is de relatie met de "tabelkoppen" (Volgnr, omschrijving, tarief c) niet af te leiden uit de codering.
Aan het einde van de gegevens staat nog een tekst 'Behoort bij raadsbesluit...', functie en naam. Deze teksten zijn niet gecodeerd, maar dit moet wel.

Bevinding 17: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ komt bij de koppen van de stappen de status vóór de naam van de stap (bijv. 'Activiteit(en') wordt 'Activiteitselectiestap is volledig ingevuld Activiteit(en)'). Het is beter om deze achter de stap te plaatsen, omdat het anders voor verwarring kan zorgen.

Bevinding 18: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ heeft het zoekveld in de code geen label. Een title-attribuut is niet voldoende, omdat niet alle screenreaders hier goed mee omgaan.

Bevinding 19: Wanneer op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ wordt gekozen voor 'Aanvraag ID-kaart' verschijnt een tekst waarin de opsommingstekens niet als lijstitems zijn gecodeerd.

Bevinding 20: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een lijst. Dit is geen lijst en hoeft dus ook niet zo gecodeerd te worden.

Bevinding 21: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag staan onder de invoervelden (onder 'Uw gegevens') aanvullende instructies. Deze zijn in een data-content attribuut geplaatst en worden nu niet doorgegeven aan hulpsoftware.

Bevinding 22: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag heten de twee knoppen onder 'Foto toevoegen' beide 'Selecteer afbeelding...'. Het label 'Foto toevoegen' is niet gekoppeld aan de knop.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: Op burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag staan onder 'Uw gegevens' formuliervelden waaraan een autocomplete attribuut moet worden meegegeven. Het gaat bijvoorbeeld om de velden 'Achternaam', 'E-mail' en 'Telefoon'.
Zie www.w3.org/TR/WCAG21/ voor een overzicht van alle velden waarvoor dit attribuut nodig is.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: Op alle pagina's op burgerloket.ouder-amstel.nl/ staat een groene skiplink. Deze heeft een te lage contrastwaarde met de achtergrond (3,7:1).

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 25: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/… is gebruik gemaakt van een afbeelding van tekst: 'Start enquete'. Het gebruik van afbeelding van tekst is niet toegestaan, tenzij dit essentieel is voor de weergave (denk aan logo's). Slechtziende gebruikers kunnen problemen ervaren bij het waarnemen van deze afbeelding, doordat tekst bij het inzoomen korrelig wordt. Plaats dit daarom als gewone HTML tekst op de pagina.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 26: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Contact komt het zoekveld in een weergave van 320px breed over het logo heen. Dit is verlies van informatie en functionaliteit.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 27: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ blijft de tekst 'Toon benodigdheden' niet binnen de omlijning van de knop in een weergave van 320px breed.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 28: De focus is in Firefox niet voldoende zichtbaar op de 'Zoek' knop. Er verschijnt maar één deel van de focusrand (links).
Ook in Chrome is de focusrand niet volledig zichtbaar. Hier heeft de focusrand ook een te laag contrast met de blauwe knop van 2,8:1.

Bevinding 29: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ is op verschillende knoppen de focus met een blauwe kleur weergegeven. Deze hebben contrastproblemen. Op knoppen als 'Toon benodigdheden' hebben alleen een kleurverschil op de focusrand (zwart naar blauw), de extra focusrand heeft een contrast van 1,3:1 met de achtergrond.
Op knoppen als 'Ga naar stap...' verandert het contrast van zwart naar grijs (2,6:1), en verschijnt een blauwe focusrand (contrast 1,8:1 met grijs), en een lichtblauwe rand eromheen (1,3:1 met de achtergrond).

Bevinding 30: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag hebben de randen van de formuliervelden een contrastwaarde van 1,8:1 met de witte achtergrond.

Bevinding 31: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag heeft de lichtblauwe focusrand op het invoerveld 'Waar gaat de melding over' een contrast van 1,3:1 met de achtergrond (en is alleen met kleur weergeven).

1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 32: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag verschijnt content on hover/on focus bij de invoervelden onder 'Gegevens'. Deze content is niet 'hoverable' - er kan niet over de content zelf gehoverd worden - en niet 'dismissable' - de content kan niet worden verwijderd zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen. Beide moet wel mogelijk zijn.

Bevinding 33: Daarnaast verschuiven sommige invoervelden wanneer er met de muis overheen wordt gehoverd of het de toetsenbordfocus ontvangt. Dit is niet fout onder een WCAG criterium, maar wel irritant en dus niet erg gebruiksvriendelijk.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 34: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ kan het klikbare logo van gemeente Ouder-Amstel niet met het toetsenbord bediend worden.

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/… staat een Youtube video. Deze kan bediend worden met toetsen als 'k' voor pauze, of 'j' voor terugspoelen. Dit moet worden uitgeschakeld of de optie om deze uit te schakelen moet worden geboden.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 36: Pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ heeft als titel 'MijnOuder-Amstel'. Hier mist nog het doel van de pagina ('Beschikbare formulieren').
Pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag beschrijft wel het doel, maar mist het domein van de pagina: 'MijnOuder-Amstel'.

Bevinding 37: In de meta-data van de PDF op www.ouder-amstel.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/… is geen titel aanwezig.

Bevinding 38: Dit is een advies:
Pagina www.ouder-amstel.nl/ heeft als titel 'Onderwerpen - Gemeente Ouder-Amstel'. Dit omschrijft de inhoud van de pagina, maar er kan nog aan toegevoegd worden dat dit de Homepage is.

Bevinding 39: Pagina www.ouder-amstel.nl/bestaatniet heeft als paginatitel 'Ouderamstel - Er is een fout opgetreden - Gemeente Ouder-Amstel'. Voor de consistentie zou het mooier zijn om hier niet Ouderamstel voor de titel te hebben staan.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 40: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ verschijnt in een ingezoomde weergave (1024x768px en inzoomen tot 200%) en bij 320px breed een hamburgermenu. Wanneer dit menu geopend is, is het mogelijk om verder te navigeren over de achterliggende pagina met de tabtoets, terwijl dit menu open blijft staan. De focus moet in het menu blijven, totdat het menu is gesloten.
Daarnaast is de volgorde niet logisch: de focus gaat eerst over de drie menu-items voordat deze naar Inloggen gaat. Dit wijkt af van de visuele volgorde.

Bevinding 41: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ blijft bij het leeg/foutief invullen van het formulier onder 'Contactgegevens' de focus staan op de knop 'Ga naar stap 4'. De focus kan het beste bij het eerste verkeerd ingevulde veld worden geplaatst.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 42: De link 'Archiefweb' in de footer op elke pagina heeft een aria-label 'opent externe website', opent externe website'. Dit label overschrijft de linktekst 'Afspraak maken', waardoor voor screenreadergebruikers het linkdoel niet duidelijk is.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals www.ouder-amstel.nl/Contact en www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/…

Bevinding 43: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Zoekresultaten is het linkdoel van de klikbare afbeeldingen niet helemaal duidelijk. De alt-tekst fungeert als linkdoel. Het moet duidelijk zijn waar deze afbeelding naartoe linkt.
Overigens is het beter deze afbeeldingen niet klikbaar te laten zijn (het alt-attribuut kan dan leeg worden gelaten). Een toetsenbordgebruiker moet nu per zoekresultaat langs 2 links navigeren.

Bevinding 44: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Melden/… staan onder 'Beschrijving' 2 links die naast een linktekst ook een title-attribuut hebben met dezelfde tekst. Dit is overbodig, hierdoor wordt de tekst twee keer voorgelezen.

Bevinding 45: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws bevatten sommige nieuwsberichten een klikbare afbeelding. Deze links missen nu een linktekst. Het is het beste om de link van deze afbeelding af te halen, zodat alleen de titel gebruikt wordt als link, en eventueel met JavaScript het klikbare gebied van de link te vergroten.

Bevinding 46: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ kan het linkdoel van de link 'Website' duidelijker. Deze linkt namelijk naar de website van Gemeente Diemen, in plaats van MijnDiemen.

Bevinding 47: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ is ook het linkdoel van de links 'Regelen met DigiD' / 'Regelen zonder inloggen' in de code niet voldoende duidelijk. Hier moet nog aan worden toegevoegd wat er geregeld kan worden, zodat het linkdoel duidelijk is. Dit mag in verborgen tekst worden toegevoegd.
Deze links hebben ook een title-attribuut met daarin vrijwel dezelfde tekst als de linktekst. Het title-attribuut is bedoeld voor aanvullende informatie. Hierin kan dus worden vermeld wat er geregeld kan worden.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 48: Op pagina www.ouder-amstel.nl/ is de focusrand onder nieuws niet volledig zichtbaar op sommige links, zoals 'Meer NIEUWS'.

Bevinding 49: Op www.ouder-amstel.nl/Zoekresultaten is de focus rand niet volledig zichtbaar op zowel de titels in de zoekresultaten, als de afbeeldingen.
Dit komt ook voor op www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws

Bevinding 50: Wanneer de pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag wordt bekeken in een ingezoomde weergave, verschijnt een hamburgermenu. De focus hierop is alleen zichtbaar met één streep aan de linkerkant van de knop en één onder de knop. De hele focusrand moet zichtbaar zijn.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 51: Het zoekveld op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ voldoet niet aan 'label in naam' doordat er geen label aanwezig is (zie 1.3.1).

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 52: De pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ heeft als taal 'nl-BE'. Voor gebruikers van voorleessoftware zal de pagina zal nu in het Vlaams worden voorgelezen.

Bevinding 53: In de meta-data van de PDF op www.ouder-amstel.nl/Home/Geboorte_en_overlijden/… is de taal ingesteld op 'Engels'. Dit moet Nederlands zijn.

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 54: Op pagina www.ouder-amstel.nl/Home/Nieuws_en_actualiteiten/… staan Engelstalige teksten als 'You are obliged to wear a face mask in all public indoor areas.' en het deel vanaf de kop 'English'. Hiervoor moet in de code een taalwisseling worden gegeven.

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 55: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ gebeurt er iets vreemds 'on focus'. Wanneer het aantal gekozen wordt met de pijltjestoetsen, bijv focus op '3' en daarna wachten, verspringt het gekozen aantal naar '2'. De focus wordt vervolgens ergens vóór het input element geplaatst. Dit is een onverwachte contextwijziging.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 56: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ is de kalender niet toetsenbordtoegankelijk. Er is een alternatief, namelijk het invoeren van de datum met het toetsenbord. Echter, wanneer een datum wordt ingevoerd die niet beschikbaar is, verschijnt de melding 'U heeft nog geen tijd geselecteerd'. Deze melding is niet duidelijk, want er kan geen tijd geselecteerd worden voor een niet-beschikbare dag.

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 57: OPMERKING: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag lijkt het veld 'Waar gaat de melding over?' als enige verplicht. Voorafgaand aan het formulier kan een instructie worden geboden waarin wordt aangegeven dat de velden met een * verplicht zijn.
De ster verdwijnt overigens wanneer het inputveld wordt ingevuld, dit is wat verwarrend.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 58: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ zijn een aantal parsefouten gevonden. Het gaat vooral om attributen die niet toegestaan zijn op bepaalde elementen.
Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag zijn de meeste errors gevonden, hier gaat het ook veel om tags die niet zijn geopend of afgesloten, zoals een '</div>' die niet is geopend.
De validator crasht ook, doordat er zoveel javascripts worden gebruikt op deze pagina. Hierdoor kon de toegankelijkheid van de pagina ook niet volledig onderzocht worden.
Wij raden aan om de pagina's zelf na te lopen met de validator op validator.w3.org/ voor een compleet overzicht van de fouten.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 59: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/Internetafspraken/ heeft de verwijder-knop (kruisje) een title-attribuut. Dit is overbodig, er wordt nu twee keer hetzelfde voorgelezen.
De button 'Wijzigen' heeft twee <span> teksten en een title-attribuut, waardoor drie keer min of meer hetzelfde wordt voorgelezen. Dit is erg hinderlijk voor gebruikers van voorleessoftware.

Bevinding 60: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/is de knop 'Inloggen' gecodeerd als een <nav> element. Dit is bedoeld voor een reeks links die samen een menu vormen, niet voor één enkel item.

Bevinding 61: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ verschijnt bij het inzoomen een hamburgermenu. Dit menu heeft een title='Menu', dit is overbodig.
Het menu mist een status die aangeeft of het menu ingeklapt of uitgeklapt is.

Bevinding 62: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/ is de functionaliteit 'Zoek adres' niet duidelijk voor de onderzoeker. Het is een select-element, maar bij activering veranderd het in een tekstveld. Wanneer hier een adres wordt ingevuld, gebeurt er verder niets.
Het element mist in ieder geval een visueel label (placeholdertekst is niet voldoende). Daarnaast is de rol van het element dus niet duidelijk, en zijn er mogelijk meer toegankelijkheidsproblemen.

Bevinding 63: Op pagina burgerloket.ouder-amstel.nl/aanvraag wordt gebruik gemaakt van meer dan 150 Javascript bestanden. Er is weinig gebruik gemaakt van 'standaard HTML'. Zo zijn invoervelden niet als <input> elementen gecodeerd, maar met Javascript interactief gemaakt. Elementen missen dan de juiste rol.
Het gebruik van Javascript op deze pagina zorgt ervoor dat de applicatie erg traag wordt wanneer er met het toetsenbord wordt getest, en niet goed getest kan worden. In combinatie met een screenreader, wordt de applicatie nog trager, waardoor de gebruiker erg veel problemen kan ervaren.

Bevinding 64: Op pagina internetafspraken.ouder-amstel.nl/ heeft de verwijder-knop (kruisje) een title-attribuut. Dit is overbodig, er wordt nu twee keer hetzelfde voorgelezen.
De button 'Wijzigen' heeft twee <span> teksten en een title-attribuut, waardoor drie keer min of meer hetzelfde wordt voorgelezen. Dit is erg hinderlijk voor gebruikers van voorleessoftware.

4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 65: Op pagina burgerloket.diemen.nl/aanvraag zijn de foutmeldingen statusberichten. Door de vele Javascripts worden deze niet altijd als statusberichten voorgelezen door hulpsoftware.

****** Tot.: 65 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2021-10-20 06:21:56 v2.3-010