Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website P&C portaal Provincie Noord-Brabant

De website P&C portaal Provincie Noord-Brabant voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 19 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Michiel, Swink; Kaylee, Swink
Datum
24 februari 2023
Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • Alle pagina's op begroting.brabant.nl.
  • Alle PDF's op begroting.brabant.nl.
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via begroting.brabant.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-22 10:45:50 v2.4-011