Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid PDF-bestanden ACOI

De website ACOI PDF-bestanden voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 5 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Kaylee, Swink; Michiel. Swink
Datum
7 september 2023
Opdrachtgever
ACOI
Scope van de website Binnen de scope van het onderzoek valt:
  • De PDF 'AGENDA collegevergadering dd 20 oktober 2022 - IKR_UA'
  • De PDF 'VERSLAG collegevergadering ACOI dd. 6 oktober 2022 IKR_UA'
  • De PDF 'BESLUITENLIJST collegevergadering ACOI dd. 6.10.2022_UA'
  • De PDF '1 Openbaar_AGENDA collegevergadering ACOI dd. 1 juni 2023 - aangepast na overleg 30.05.2023'
  • De PDF '2 Openbaar_Bijlage 2.a. - Verslag collegevergadering ACOI dd. 11.05.2023'
  • De PDF '3 Openbaar_Bijlage 2.b. - Besluitenlijst collegevergadering ACOI dd. 11.05.2023'
Buiten de scope van het onderzoek valt:
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte PDF's.
  • Alle externe systemen, websites en PDF's waar via de onderzochte PDF's met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 09:39:56 v2.4-011